Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Antikorupčná schránka pre občanov

Nahlasovanie podozrení z podvodu a nezákonného konania


Podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie a volebnej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) je možné oznámiť na emailovú adresu oznamenie307@zvolen.sk. Tento spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne. Osobne môžete podnet podať do „Antikorupčnej schránky“ umiestnenej na vonkajšej bočnej stene pri vchode do budovy Mestského úradu vo Zvolene.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Mesto Zvolen sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré možno hodnoverne prešetriť - to znamená, že budú obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie nasvedčujúce spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov.

Oznámenia/podozrenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie sa, nebudú zaznamenané (napr. udania, nahlasovanie nečinnosti úradov a orgánov verejnej správy a pod.) Antikorupčná schránka neslúži:
a) na podávanie podaní/sťažností/oznámení/petícií podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 9/2010 Z.z., 382/2004 Z.z., 233/1995 Z.z., 323/1992 Z.z., 85/1990 Z.z., 757/2004 Z.z., 211/2000 Z.z. a pod.)
b) ani na podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní, t.j. polícia a prokuratúra.
Podozrenia možno podať aj anonymne. Ak však chcete byť o výsledku prešetrenia informovaní, je potrebné uviesť kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefón, prípadne e-mail.


 


Úvodná stránka