Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácie

Zvolenské noviny, mesačník mesta Zvolen

Vydavateľ: Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 320 439

Šéfredaktorka: Mgr. Eva Ježovičová, telefón: 045/53 03 239, 0918 578 007, e-mail: noviny@zvolen.sk,

Fotograf: Pavel Albert □ Jazyková úprava: PhDr. Jana Luptáková □ Náklad: 18 000 ks □ Distribúcia: Slovenská pošta □ Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s., Kopčianska 22, 851 01 Bratislava – Petržalka □ Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5237/15, ISSN 1337-2408 □ Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. □ Copyright © 2015 Mesto Zvolen


 


Úvodná stránka