Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mestské časti

Výbory mestských častí (VMČ) reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. VMČ zriaďuje mesto v mestských častiach s vlastným, spravidla katastrálnym územím a po zohľadnení vnútorného členenia mesta v nadväznosti na plnenie úloh samosprávy. O ich zriadení rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Členmi sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. Na čele výboru je jeho predseda, ktorý je zvolený ostatnými členmi výboru. Základnou metódou práce VMČ je spoločné prerokúvanie dôležitých otázok a úloh na pracovných schôdzach a ich osobný styk s občanmi. Schôdze VMČ sa konajú podľa potreby, minimálne raz za dva mesiace. Na prerokúvanie dôležitých otázok môžu VMČ zvolávať vo svojich obvodoch verejné zhromaždenia občanov.

Postavenie výborov mestských častí v meste Zvolen rieši § 19 Štatútu mesta Zvolen. V meste Zvolen pôsobí 6 výborov mestských častí:

VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

VMČ 2 Zlatý potok, Bakova jama, Lukové, Zolná

VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

VMČ 4 Podborová, Borová hora

VMČ 5 Centrálna mestská zóna Východ

VMČ 6 Centrálna mestská zóna Západ


 


Úvodná stránka