Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mestské včely

Mestské včely

Mesto Zvolen vstúpilo v roku 2018 spolu s CEEV Živica a Technickou univerzitou vo Zvolene ako garantom do projektu Mestské včely-mestá pre opeľovače. Aktivity sa zameriavajú na podporu biodiverzity na verejných mestských plochách, teda pestrosť flóry a fauny, podporujú prežitie hmyzu, najmä opeľovačov. Vybraných bolo 5 testovacích plôch.

Projekt testuje nový prístup k údržbe mestskej zelene a to formou:

1. Ukážkové plochy s nektarodajnou výsadbou a výsevom lúčnych kvetov

Premyslenou výsadbou a výsevom kvetinových lúk, či obnovou pôvodných lúčnych spoločenstiev zvýšime podiel kvitnúcich zelených plôch pre opeľovače a estetický ráz mestského prostredia. Vybrané lokality sú Západ pri Kováčovskom moste, Zlatý potok pri základnej škole a oproti cintorínu.

3C_foto 2 Sekier plocha pre opeľovače pod kostolom.jpgracko-lukaSeptember-1024x768.jpg

 

 

 

 

 

 

 

2. Plochy so zmeneným režimom kosenia

Kosenie 2-3-krát ročne bude prebiehať na vybraných plochách tak, aby sme zachovali zdroj potravy a možnosť úkrytu pre široké spektrum hmyzu. S pomocou Fakulty ekológie a environmentalistiky a Lesníckej fakulty TUZVO a za spolupráce mesta boli vytipované plochy: lokalita Zlatý potok pri nájomných bytoch, lokalita Západ pri Kováčovskom moste a lokalita Sekier.

 

3. Hmyzie hotely

Sú vzdelávacím, funkčným a estetickým prvkom v mestskom prostredí, kde užitočnému samotárskemu hmyzu poskytujú možnosť úkrytu a zahniezdenia.

7_Voskárova Vladimíra.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informačné a vzdelávacie prvky

Prvky budú slúžiť na informovanie, inšpiráciu a zábavné vzdelávanie verejnosti priamo v teréne. Upriamia pozornosť na cieľ plochy s možnosťou individuálnej interpretácie jej návštevníka. Pomocou úloh a odkazov v teréne sa môžete tešiť na nevšednú exkurziu mestom. Informačné a vzdelávacie prvky budú navrhnuté a vyrobené študentami dizajnu Drevárskej fakulty TUZVO a obsahovo doplnené Fakultou ekológie a environmentalistiky spolu s CEEV Živica.

Do aktivít sa zapájajú nielen pedagógovia a študenti Technickej univerzity, ale tiež školy a obyvatelia mesta.

Viac informácií na: https://mestske-vcely.sk/mesta-pre-opelovace/zvolen/

http://samosprava.zvolen.sk/prehlad-sprav.phtml?id_menu=132338&module_action__354652__id_ci=168614#m_354652

http://samosprava.zvolen.sk/prehlad-sprav.phtml?id_menu=132338&module_action__354652__id_ci=155274


 


Úvodná stránka