Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Návrhy VZN

Návrhy VZN v roku 2019

Novelizácia č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 179 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen Vytlačiť
 

Novelizácia č. 1

Všeobecne záväzného nariadenia č. 179 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen

 

Názov : Novelizácia č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 179 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen

 

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa:   09.04. 2019


Lehota na podanie pripomienok do:              23.04. 2019


Predkladateľ: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, odbor rozvoja mesta  MsÚ Zvolen


e-mail: jistokova@zvolen.sk
telefón: 045/5 303 219
kancelária č. dv. 331, - III. posch. MsÚ
MsÚ Zvolen, Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen

 


 
 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi Vytlačiť
 

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

 

 

Názov:  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

 

 

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa :     09.04.2019

 

Lehota na podanie pripomienok:                       23.04.2019               

 

 

 

Predkladateľ: PhDr. Mária  Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny

e-mail:  mkorenova@zvolen.sk

telefón:  045/5303233

Kancelária č. dverí 97, prízemie

MsÚ Zvolen, Námestie slobody č. 22

960 01 Zvolen 

 

 

 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen o verejnej zeleni a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene Vytlačiť
 

Návrh

 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen 

o verejnej zeleni a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

 

Názov:  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen  o verejnej zeleni a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

 

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa :        09.04.2019

 

Lehota na podanie pripomienok:                         23.04.2019                  

 

 

Predkladateľ: Ing. Anna Bešinová – vedúca odboru výstavby, životného prostredia a dopravy

Pripomienky: Ing. Zuzana Holíková, oddelenie životného prostredia a dopravy

e-mail:  zholikova@zvolen.sk

telefón: 045/5 303 296

kancelária : prístavba č. dv. 111

MsÚ Zvolen, Námestie slobody č. 22

960 01 Zvolen 

 


 
 

Novelizácia č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 171 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vytlačiť
 

Novelizácia č. 2

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 171   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Názov:  Novelizácia č. 2  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 171   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa :     09.04.2019

 

Lehota na podanie pripomienok:                       23.04.2019                  

 

 

Predkladateľ: Ing. Anna Bešinová – vedúca odboru výstavby, životného prostredia a dopravy

Pripomienky: Mgr. Dušan Gdovin, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy

e-mail:  dgdovin@zvolen.sk

telefón: 045/5 303 296

kancelária : prístavba č. dv. 116

MsÚ Zvolen, Námestie slobody č. 22

960 01 Zvolen 

 

 


 
 


Úvodná stránka