Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Návrhy VZN

Návrhy VZN v roku 2017

Návrhy VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen o určení názvu novovzniknutých ulíc v časti mesta Zlatý Potok a v časti mesta Západ – lokalita „Bariny“ Vytlačiť
 

Návrh VZN o určení názvu ulice

 

Názov: VZN  o zmene názvu ulice v meste Zvolen v časti mesta Zlatý potok a Západ -      

             lokalita Bariny

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa:    07.02.2018

Lehota na podanie pripomienok do:              22. 02.2018  

 

Predkladateľ: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru

 

e-mail: shusarikova@zvolen.sk

telefón: 045/5321 270, 0907 801 251

kancelária č. dv. 121, I. posch. MsÚ

MsÚ Zvolen, Nám. slobody č. 22

960 01 Zvolen

 


 
 

Návrh Novelizácie č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 183 o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za poskytovanú starostlivosť Vytlačiť
 

Návrh

Novelizácia č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 183 o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za poskytovanú starostlivosť

 

Názov:  Novelizácia č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 183 o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za poskytovanú starostlivosť

 

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa :     05.02.2018

 

Lehota na podanie pripomienok:                        20.02.2018                  

 

Predkladateľ: PhDr. Mária  Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny

e-mail:  mkorenova@zvolen.sk

telefón:  045/5303272

Kancelária č. dv. 97, prízemie

MsÚ Zvolen, Námestie slobody č. 22

960 01 Zvolen 


 
 

Pozvánka na zasadanie 26.2.2018

Aktuálny rok 2018Úvodná stránka