Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Ocenenia mesta

V zmysle Štatútu mesta Zvolen schváleného uznesením MsZ č. 74/96 zo dňa 1.1.1997 v znení neskorších zmien, mesto Zvolen každoročne udeľuje Cenu mesta (§ 31) a Cenu primátora mesta (§ 32).

Cena mesta Zvolen sa udeľuje za:

- vynikajúce tvorivé úkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.
Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Čestné občianstvo

2003 - Edita Drory Ernst
2005 - PhDr. Václav Hanuliak
2008 - Elena Kaliská

 

Rok Cena mesta Zvolen Cena primátora mesta
2018

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, kolektív
Ailsa Domanová
ThMgr. Ján Podlesný
JUDr. Miroslav Abelovský

PaedDr. Ján Prachár
DRU, a.s. Zvolen, kolektív
doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Ing. arch. Pavol Pavelka
Ján Števonka

2017  

Mäspoma spol. s r.o., (za Mäspomu spol. s r.o., prevzal Ing. Ján Kolesár) 
Sanja Nikolov                                                             
JUDr. Jozef Gajdoš                                                  
JUDr. Jozef Brázdil                                      
Súkromná základná umelecká škola (za SZUŠ prevzal Mgr. Pavol Kováč)

2016  

Juraj Blada, generálny riaditeľ, Schreiber Slovakia s.r.o., 
Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová, riaditeľka, Súkromné centrum voľného času
Bc. Boris Kršňák, zakladateľ festivalu VAD
Mgr. Ján Jamriška, za folklórny súbor MARÍNA, predseda Občianske združenie Priatelia Maríny

2015  

Jozef Klement                                                                     
MUDr. Vojtech Žilinčan                                          
Ing. JánHazucha
Jozef Pivka (za Marius Pedersen, a.s.)

2014

Magdaléna Matrtajová, členka umeleckého súboru Divadla J.G. Tajovského vo Zvolene

Ján Podkonický
Tereza Jančová

2011   HKM Zvolen – starší žiaci 9. ŠHT
Jaroslav Kolibík
2010 Ing. Filip Polášek
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Ing. RSDr. František Šušlík
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,
Royal Invest a.s.
2009 Ing. Ján Gubčo
Rotary club Zvolen
Technická univerzita Zvolen
Miloš Žiak
Dávid Zverko
2008

Viera Juríková (Zvolenský spevácky zbor)
Ing. Marcela Kršková
Mária Mrenicová
Mgr. Martin Mázor

genmjr. Ing. Juraj Baránek
Mgr. Peter Heneš
PhDr. Václav Hanuliak
Jaroslav Kolibík (N SPORT)
Ing. Vladimír Maňka

2007

Ing. Július Baldovský, in memoriam
Mgr. Ondrej BArtoš
PhDr. Igor Danihel
doc. PhDr. PaedDr. Ján Halaj, CSc., in memoriam
Kolektív Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene

Ing. Martin Gablík
Ing. Peter Milo
Mgr. Dušan Lizoň
RNDr. Jozef Bily
Ing. Ján Zimerman

2006

Mária Mázorová
doc. RNDr. Jaromil Húsenica

Ing. Milan Golis
Ing. Tibor Weis
Ing. arch. Július Šovčík, in memoriam
Mgr. Jozef Jambrich

2005

PhDr. Václav Hanuliak
Ing. arch. Gustáv Stadtrucker
Pavel Bartík

Kolektív StVS spol. a.s. B. Bystrica, závod Zvolen
Kolektív Zvolenskej teplárenskej a.s.
Jaroslav Kolibík
Andrej Mojžiš
Ing. Juraj Pilát

2004

Elena Kaliská
Prof. h.c. Ing. arch. Jozef Chrobák
Promovaný historik Milan Gajdoš

Július Jackuliak
Ján Mieroslav Pinka
Ladislav Karban
HKM Zvolen

2003

Margita Wágnerová
PhDr. Pavol Kuka, CSc.
Ing. Július Mokoš

Juraj Digo, in memoriam
Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. TV Markíza

2002

Ján Laššák
Ladislav Čierny
Štefan Šafárik
Ing. Igor Longauer
Ing. Vojtěch Večeřa, in memoriam
Břetislav Otakar Sýkora, in memoriam

Ernest Bokroš
Dušan Milo
Richard Šechný
Mrg. Katarína Ďurovcová
Ing. Martin Gablík
Štefan Hronec

2001

MUDr. Bohuslav Finďo
prof. Ing. Milan Križo, DrSc.

RNDr. Jozef Bily
Ing. Dušan Mráz
manželia Janette a Juraj Fáberovci

2000

prof. Ing. Dr. h.c. Adolf Priesol, DrSc.
Alexander Doman, in memoriam

Július Bešina
Elena Kaliská
Gheorghe Diniča
prof. RNDr. Milan Marčok, DrSc.
Vojtech Farkaš


  


 


Úvodná stránka