Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Ocenenia mesta

V zmysle Štatútu mesta Zvolen schváleného uznesením MsZ č. 74/96 zo dňa 1.1.1997 v znení neskorších zmien, mesto Zvolen každoročne udeľuje Cenu mesta (§ 31) a Cenu primátora mesta (§ 32).

Cena mesta Zvolen sa udeľuje za:

- vynikajúce tvorivé úkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.
Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Čestné občianstvo

2003 - Edita Drory Ernst
2005 - PhDr. Václav Hanuliak
2008 - Elena Kaliská

 

Rok Cena mesta Zvolen Cena primátora mesta
2011   HKM Zvolen – starší žiaci 9. ŠHT
Jaroslav Kolibík
2010 Ing. Filip Polášek
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Ing. RSDr. František Šušlík
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,
Royal Invest a.s.
2009 Ing. Ján Gubčo
Rotary club Zvolen
Technická univerzita Zvolen
Miloš Žiak
Dávid Zverko
2008

Viera Juríková (Zvolenský spevácky zbor)
Ing. Marcela Kršková
Mária Mrenicová
Mgr. Martin Mázor

genmjr. Ing. Juraj Baránek
Mgr. Peter Heneš
PhDr. Václav Hanuliak
Jaroslav Kolibík (N SPORT)
Ing. Vladimír Maňka

2007

Ing. Július Baldovský, in memoriam
Mgr. Ondrej BArtoš
PhDr. Igor Danihel
doc. PhDr. PaedDr. Ján Halaj, CSc., in memoriam
Kolektív Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene

Ing. Martin Gablík
Ing. Peter Milo
Mgr. Dušan Lizoň
RNDr. Jozef Bily
Ing. Ján Zimerman

2006

Mária Mázorová
doc. RNDr. Jaromil Húsenica

Ing. Milan Golis
Ing. Tibor Weis
Ing. arch. Július Šovčík, in memoriam
Mgr. Jozef Jambrich

2005

PhDr. Václav Hanuliak
Ing. arch. Gustáv Stadtrucker
Pavel Bartík

Kolektív StVS spol. a.s. B. Bystrica, závod Zvolen
Kolektív Zvolenskej teplárenskej a.s.
Jaroslav Kolibík
Andrej Mojžiš
Ing. Juraj Pilát

2004

Elena Kaliská
Prof. h.c. Ing. arch. Jozef Chrobák
Promovaný historik Milan Gajdoš

Július Jackuliak
Ján Mieroslav Pinka
Ladislav Karban
HKM Zvolen

2003

Margita Wágnerová
PhDr. Pavol Kuka, CSc.
Ing. Július Mokoš

Juraj Digo, in memoriam
Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. TV Markíza

2002

Ján Laššák
Ladislav Čierny
Štefan Šafárik
Ing. Igor Longauer
Ing. Vojtěch Večeřa, in memoriam
Břetislav Otakar Sýkora, in memoriam

Ernest Bokroš
Dušan Milo
Richard Šechný
Mrg. Katarína Ďurovcová
Ing. Martin Gablík
Štefan Hronec

2001

MUDr. Bohuslav Finďo
prof. Ing. Milan Križo, DrSc.

RNDr. Jozef Bily
Ing. Dušan Mráz
manželia Janette a Juraj Fáberovci

2000

prof. Ing. Dr. h.c. Adolf Priesol, DrSc.
Alexander Doman, in memoriam

Július Bešina
Elena Kaliská
Gheorghe Diniča
prof. RNDr. Milan Marčok, DrSc.
Vojtech Farkaš


  


 


Úvodná stránka