Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Osobnosti mesta

Osobnosti späté s mestom Zvolen

Ing. Július Baldovský 
Pavel Bartík 
Mgr. Ondrej Bartoš 
PhDr. Igor Danihel
Alexander Doman 
Ailsa Domanova 
MUDr. Bohuslav Finďo 
Ing. Martin Gablík 
prom. historik Milan Gajdoš 
doc. PhDr. PaedDr. Ján Halaj, CSc. 
PhDr. Václav Hanuliak 
Doc. RNDr. Jaromil Húsenica 
prof. h. c. Ing. arch. Jozef Chrobák 
Elena Kaliská
prof. Ing. Milan Križo, CSc. 
PhDr. Pavol Kuka, CSc. 
Ján Lašák
Ing. Igor Longauer 
Ing. Stanislav Lupták 
Bohuslav Mandys 
Ing. Vladimír Maňka 
Mária Mázorová 
Ing. Július Mokoš 
Andrej Mojžiš 
Ján Mieroslav Pinka 
prof. Ing. Dr. h.c. Adolf Priesol, DrSc. 
Ing. arch. Gustáv Stadtrucker 
Břetislav Otakar Sýkora 
Štefan Šafárik 
Ing. arch. Július Šovčík  
Ing. Vojtěch Večeřa   
Veli Zulbearovič  

Ing. Július Baldovský - (* 1929 Zvolen - † 1988 Zvolen) – 1967 – 1971 poslanec ONV vo Zvolene, 1971 – 1986 poslanec MsNv vo Zvolene, ako podpredseda úseku financovania a výstavby sa podieľal na výstavbe zvolenských sídlisk, zimného štadióna, plynofikácii mesta, regulácii Hrona. Venoval sa aj mládeži: v roku 1968 obnovil Skauting, bol predsedom ZO Zväzarmu vo Zvolene. V roku mu 2007 bola udelená Cena mesta Zvolen in memoriam.
Pavel Bartík (*1920 Hrnčiarska Ves - † 2007 Zvolen) náčelník Prevádzkového oddielu ČSD vo Zvolene, poslanec SKNV za mesto Zvolen, v rokoch 1970 – 1982 predseda MsNV vo Zvolene, podieľal sa na riešení úloh výstavby novej železničnej stanice, budovy Prevádzkového oddielu ČSD a dielní ČSD, nadjazdu nad Hlbinami, zimného štadióna a bytovej výstavbe sídliska Zvolen–západ, v roku 2005 vyznamenaný Cenou mesta Zvolen.
Mgr. Ondrej Bartoš - (*1926 Môťová pri Zvolene) – redaktor Smeru, pracovník a v roku 1968 riaditeľ štúdia Československého rozhlasu v Banskej Bystrici, od roku 1972 učiteľ, autor rozprávok, bábkových hier, poviedok, povestí, napr.: Stopy v Javorí, Čriepky, 33 povestí Zvolenských, Môťová známa-neznáma, Medveďoviny, Kopovčiarske príbehy; držiteľ Ceny mesta Zvolen za rok 2007.
PhDr. Igor Danihel - (* 1956 Martin) – etnograf, hráč na ľudové hudobné nástroje, tanečník, spevák, dlhoročný riaditeľ Podpolianskych slávností v Detve, od roku 1997 štátny intendant Podpolianskeho kultúrneho centra vo Zvolene, od roku 1998 riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene. Účinkoval po celom svete s viacerými folklórnymi súbormi a ľudovými hudbami. Na fujaru hral i na audiencii u pápeža Jána Pavla II. či na prezentácii Slovenska v paláci UNESCO v Paríži v roku 2006 po zápise fujary do Zoznamu nehnuteľných pamiatok UNESCO. Je autorom spomienok huslistu Rinalda Oláha. V roku 2007 ocenený Cenou mesta Zvolen.
Alexander Doman (*1914 Nové Mesto nad Váhom – † 1996 Zvolen) - významný predstaviteľ zahraničného odboja proti fašizmu počas II. svetovej vojny, príslušník 1.čs. divízie vo Francúzsku a čs. samostatnej brigády vo Veľkej Británii, kapitán pechoty v zálohe (plukovník v.v.) a spravodajský dôstojník 2. čs. paradesantnej brigády, účastník SNP, po vojne člen skupiny generálneho štábu československej armády, ktorá pátrala po vojnových zločincoch, zástupca vojenského atašé na československom veľvyslanectve v Londýne. Po Februári 1948 odmietol vstúpiť do KSČ a rozviesť sa s britskou manželkou, za čo bol politickým režimom perzekvovaný. Od roku 1953 spolu s manželkou Ailsou Domanovou dostali povolenie učiť angličtinu a britskú kultúru. V roku 2000 mu bol udelená Cena mesta Zvolen in memoriam.
Ailsa Domanova (* 1927 Dagenham, Essex) - britská vojnová veteránka, je považovaná za neoficiálnu veľvyslankyňu Veľkej Británie na Slovensku, v roku 2006 dostala ako jediná dáma so slovenským občianstvom z rúk Alžbety II. štátne vyznamenanie Rad Britského impéria za služby veteránom II. svetovej vojny a za osobný prínos k formovaniu bilaterálnych vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskou republikou. Iniciátorka pamätníka účastníkom západného odboja, ktorý v roku 2003 odhalili na Šafárikovom námestí v Bratislave. 1. januára 2007 ju prezident Slovenskej republiky vyznamenal Radom Bieleho dvojkríža III. triedy za celoživotné zásluhy o rozvoj slovensko-britských vzťahov.
MUDr. Bohuslav Finďo (*1921 Vaľkovo - † 2006 Zvolen) - lekár, od 50. rokov 20. stor. primár interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou vo Zvolene, venoval sa vnútornému lekárstvu, iniciátor vzniku a spoluautor prvej učebnice vnútorného lekárstva pre lekárov a študentov medicíny na Slovensku Vnútorné choroby, autor publikácie pre diabetikov Cukrovka. V roku 2001 získal Cenu mesta Zvolen.
Ing. Martin Gablík (* 1953 Handlová) - horolezec, účastník 7 expedícií na himalájske osemtisícovky ( v roku 2002 vystúpil na Makalu, v roku 2007 na Nanga Parbat), v roku 2005 pri expedícii na Broad Peak sa neváhal vzdať pokusu o výstup na vrchol, aby zachránil život ťažko zraneného poľského horolezcu, za čo v roku 2006 získal európsku cenu Fair Play a Cenu Radovana Kaufmana - cenu fair play Slovenského olympijského výboru. V rokoch 2002 a 2007 získal Cenu primátora mesta Zvolen.
prom. historik Milan Gajdoš (* 1931 Banská Bystrica - † 2013 Zvolen) - historik pôsobiaci v Okresnom múzeu vo Zvolene, organizátor výstav a prednášok, autor množstva článkov a publikácií s tematikou protifašistického odboja a regionálnej histórie, napr.: Obrázky z minulosti Sliača, Sliač, Pohľady do minulosti Krupiny, Očová: História a súčasnosť, Z histórie Župy XVIII. so sídlom vo Zvolene 1923 – 1928, Polstoročie múzea vo Zvolene. V roku 2004 ocenený Cenou mesta Zvolen.
doc. PhDr. PaedDr. Ján Halaj, CSc. (* 1914 Zolná – † 2005 Martin) – pedagóg, amatérsky dirigent. V roku 1948 vstupuje do Robotníckeho spevokolu vo Zvolene, ktorý neskôr dirigoval s malými prestávkami 31 rokov a absolvoval s ním vyše 700 koncertov. V roku 1963 pri príležitosti 80. výročia založenia spevokolu prebral zaň Rad práce. O svojom pôsobení v spevokole, pedagogickej a ekologickej činnosti uverejnil desiatky článkov v odborných a regionálnych periodikách. V roku 1979 dostal čestný titul – zaslúžilý pracovník kultúry a v roku 2007 bol ocenený Cenou mesta Zvolen in memoriam.
PhDr. Václav Hanuliak (* 1947 Dunajská Lužná – † 2009 Banská Bystrica) - archeológ, od roku 1992 vykonával systematický archeologický výskum na Pustom hrade a predstihové a záchranné archeologické práce v meste. Svoje výsledky publikoval v odborných a populárnovedeckých prácach. V roku 2005 získal Cenu mesta Zvolen a zároveň titul Čestný občan mesta, v roku 2008 Cenu primátora.
Doc. RNDr. Jaromil Húsenica (* 1923 Liptovská Porúbka) – geológ a pedagóg, ekológ, zaoberal sa vypracovávaním geologického zhodnotenia stavenísk významných slovenských podnikov, viedol Ústav pedológie a geológie, neskôr Katedru botaniky a pedológie, v rokoch 1969 – 1971 pôsobil ako prodekan Lesníckej fakulty VŠLD, na univerzite pôsobil až do roku 1990. Na základe jeho odborného posudku bola zastavená plánovaná výstavba vodnej nádrže medzi Zvolenom a Sliačom, ktorá by svojou hladinou priamo ohrozovala mesto Zvolen. V rokoch 1957 – 1975 pôsobil aktívne i ako poslanec MsNV a ONV. Bol ocenený Cenou mesta Zvolen za rok 2006.
prof. h. c. Ing. arch. Jozef Chrobák (* 1927 Hybe) - architekt, vysokoškolský pedagóg, projektant a vedúci ateliéru Stavoprojektu vo Zvolene a Banskej Bystrici, venoval sa návrhom obytných domov a pamätníkovej tvorbe, v súčasnosti pôsobí ako autorizovaný architekt a zároveň ako hosťujúci profesor priestorovej tvorby na Katedre dizajnu nábytku Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Za svoju činnosť získal viaceré ocenenia: štátne vyznamenanie za vynikajúcu prácu (1966), cenu Zväzu slovenských architektov (1980), Zlatú medailu VŠLD (1989), cenu Emila Belluša za celoživotné dielo (1989), cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR. za architektúru (2002), Cenu mesta Zvolen za rok 2004.
Elena Kaliská (* 1972 Zvolen) – vodná slalomárka, odchovankyňa Slávie VŠLD Zvolen, majsterka Európy a víťazka Svetového pohára, úspešná olympionička: OH Sydney 2000 – 4. miesto, OH Atény 2004 – 1. miesto, OH Peking 2008 – 1. miesto, držiteľka Ceny mesta Zvolen za rok 2004, od roku 2008 Čestná občianka mesta Zvolen.
prof. Ing. Milan Križo, CSc. (* 1928 Hrochoť) - vysokoškolský pedagóg a odborník v oblasti botanicko-biologických vied pôsobiaci na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, vedecký pracovník s bohatou publikačnou činnosťou, propagátor slovenskej ľudovej piesne, umelecký vedúci súboru Poľana, spoluorganizátor medzinárodného festivalu akademických folklórnych súborov Akademický Zvolen a Podpolianskych folklórnych slávností v Detve, držiteľ ocenenia Cena mesta Zvolen za rok 2001.
PhDr. Pavol Kuka, CSc. (* 1931 Dekýš) - archeológ, historik, etnograf, riaditeľ Vlastivedného múzea vo Zvolene, mestský kronikár. Vo svojej rozsiahlej publikačnej činnosti sa venoval histórii mesta Zvolen (80 rokov robotníckeho spevokolu vo Zvolene, Príspevok k dejinám Pustého hradu a k počiatkom mesta Zvolen, Zvolen a okolie, Zaujímavosti z dejín zvolenskej Unionky, Pod Poľanou a v Honte) a dejinám obcí. V roku 2003 získal Cenu mesta Zvolen.
Ján Lašák (* 1979 Zvolen) – hokejový brankár, odchovanec hokejového klubu HKM Zvolen, štvornásobný najlepší brankár Slovenska v ankete Zlatý puk (2002 - 2005), medailista z Majstrovstviev sveta v ľadovom hokeji z Petrohradu (2000) - 2. miesto, Göteborgu (2002) - 1. miesto, z Helsínk, Turku, Tampere (2003) - 3. miesto, člen bronzového tímu Slovenska do 20 rokov na majstrovstvách sveta 1999, majster Českej republiky 2005 s HC Moeller Pardubice, v roku 2002 získal Cenu mesta Zvolen.
Ing. Igor Longauer (* 1938 Zvolen) – výskumník – šľachtiteľ poľnohospodárskych plodín, vyšľachtil historicky prvú odrodu nahého ovsa (Avena nuda, pod menom Detvan) na Slovensku, ktorá bola ocenená na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex v Nitre v roku 2002 Zlatým kosákom, autor vedecko-výskumných publikácií, v roku 2002 ocenený Cenou mesta Zvolen.
Ing. Stanislav Lupták (* 1925 Hodruša-Hámre/Martin) – riaditeľ závodu Bučina v rokoch 1954 – 1969, pričinil sa o komplexné dobudovanie závodu a zavedenie nových technológií v Bučine. Zaslúžil sa o presťahovanie Strednej priemyselnej školy drevárskej do Zvolena, čím bol dokončený systém drevárskych škôl vo Zvolene od odborného učilištia cez strednú školu až po Vysokú školu lesnícku a drevársku. V roku 1969 bol menovaný za ministra priemyslu, počas normalizačného procesu bol z tohto postu odvolaný a vylúčený zo spoločenského a hospodárskeho života. V roku 1999 mu bola udelená Cena mesta Zvolen.
Bohuslav Mandys (* 1888 Holice, Česká republika – † 1979 Zvolen) – staviteľ. Do Zvolena sa presťahoval v roku 1924, založil tu stavebnú firmu, ktorá zrealizovala vo Zvolene a jeho okolí veľa obytných, administratívnych, obchodných a priemyselných stavieb. Počas SNP riadil opevňovacie práce v okolí Zvolena, v novembri 1944 bol zatknutý a vyšetrovaný gestapom. Za odbojovú činnosť počas SNP dostal viaceré vyznamenania. Po oslobodení do roku 1948 začal znova organizovať činnosť stavebnej firmy, ktorá bola v roku 1948 znárodnená a celý majetok vrátane rodinného domu prevzali Československé stavebné závody, v ktorých zostal ako zamestnanec. Neskôr pracoval v Štátnom projektovom ústave, Okresnom investorskom útvare a v Okresnom stavebnom podniku vo Zvolene. V roku 2002 bol ocenený in memoriam Cenou mesta Zvolen.
Ing. Vladimír Maňka (* 1959 Lučenec) – politik: podpredseda strany SMER-Sociálna demokracia, poslanec Národnej rady SR (1998 – 2002), primátor mesta Zvolen (1999 – 2005), poslanec Európskeho parlamentu (od 2004): člen Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet, náhradník vo Výbore EP pre hospodárske a menové záležitosti, od januára 2009 hlavný spravodajca pre rozpočet Európskej únie na rok 2010.
Mária Mázorová (* 1928 Praha) - choreografka, folkloristka, zakladateľka tanečného odboru Ľudovej školy umenia vo Zvolene, autorka osnov, učebných plánov a metodiky pre ĽŠU, zakladateľka a umelecká vedúca folklórnych súborov Marína a Zornička, autorka knihy Slovenské ľudové tance, iniciátorka a prezidentka Medzinárodného detského folklórneho festivalu vo Zvolene, držiteľka Ceny mesta Zvolen za rok 2006 a ocenenia Kvet kultúry a umenia za rok 2008, ktoré jej udelil Banskobystrický samosprávny kraj.
Ing. Július Mokoš (* 1929 Zvolen) – bankový zamestnanec, regionálny politik, v rokoch 1954 – 1970 predseda ONV a poslanec SKNV v Banskej Bystrici. Prispel k dynamickému rozvoju výstavby mesta. Za pracovné úsilie vo funkciách v štátnych orgánoch mu prezident Československej republiky L. Svoboda v roku 1969 prepožičal Vyznamenanie za zásluhy o výstavbu, od roku 1970 pracovník Štátnej banky československej. Od roku 1991 ako prednosta Okresného úradu prispel k vytvoreniu štyroch nových bánk vo Zvolene. V roku 1989 mu bol udelený titul Vzorný pracovník ŠBČS, v roku 1992 mu Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene a rektor TU vo Zvolene udelili Zlatú medailu za podporu rozvoja a výstavby školstva, v roku 2003 získal Cenu mesta Zvolen.
Andrej Mojžiš (* 1925 Kremnica) - herec Divadla Jozefa Gregora-Tajovského vo Zvolene, od roku 1953 vo zvolenskom divadle stvárnil vyše 150 dramatických postáv, účinkoval v desiatkach filmoch, v televíznych a rozhlasových inscenáciách, v dabingu. 1. januára 2007 mu prezident Slovenskej republiky udelil vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Je držiteľom Ceny Jozefa Krónera za celoživotné dielo za rok 2000, Ceny za celoživotné dielo pri realizácii rozhlasových hier na Festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v roku 2005, laureátom Ceny predsedu BBSK za celoživotné dielo a prínos k rozvoju hereckého umenia na Slovensku, v roku 2009 získal ocenenie BBSK Kvet umenia a v roku 1998 Cena mesta Zvolen.
Ján Mieroslav Pinka (*1929 Rimavská Sobota – 2007 Zvolen) - spisovateľ, publicista, autorom viacerých scenárov, rozhlasových hier, ročeniek, organizátor a popularizátor literárneho života v regióne Zvolen, zakladateľ a umelecký vedúci Divadla poézie, autor projektu Štúrov Zvolen a Štúrovo pero, organizátor prvých vlastivedných výstupov na Pustý hrad. S Pavlom Kukom vydali v rokoch 1992 – 1993 dvojdielne povesti a históriu Zvolenského okresu pod názvom Pod Poľanou a v Honte. V roku 2004 mu bola udelená Cena primátora mesta Zvolen.
prof. Ing. Dr. h.c. Adolf Priesol, DrSc. (* 1926 Banská Bystrica) – lesnícky odborník, pôsobil ako vedecký pracovník na Katedre hospodárskej úpravy lesov VŠLD vo Zvolene (1962 – 1964), dekan Lesníckej fakulty (1966 – 1971), rektor Technickej univerzity vo Zvolene (1971 – 1990), akademik a člen SAV, za jeho bohatú publikačnú činnosť mu Univerzita v Poznani udelila titul čestného doktora vied Dr.h.c. Zaoberal sa hlavne hospodárskymi úpravami lesov, medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patria: Dobročský prales, Hospodárska úprava lesov, Stromové rozstupy. Držiteľ Ceny mesta Zvolen za rok 2000.
Ing. arch. Gustáv Stadtrucker (*1906 Zvolen - † 1980 Zvolen) - architekt, výtvarník, divadelný ochotník, herec, režisér. Vyštudoval architektúru na Vysokej škole architektúry a pozemného staviteľstva ČVUT v Prahe, pracoval v rozličných projektových kanceláriách, neskôr mestský inžinier a riaditeľ Stavoprojektu vo Zvolene, externý pedagóg na VŠLD vo Zvolene a SVŠT v Bratislave. Spoluzakladateľ ochotníckeho divadelného krúžku Detvan (1930) vo Zvolene. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy (1947), Radom práce (1968) a in memoriam Cenou mesta Zvolen za rok 2005.
Břetislav Otakar Sýkora (*1905 Nymburk, Česká republika – †1980 Zvolen) – staviteľ. Do Zvolena prišiel v 30. rokoch 20. storočia a so svojou stavebnou firmou postavil desiatky rodinných domov. Zúčastnil sa aj výstavby hotela Centrál a hotela Poľana, areálu VŠLD opravy evanjelického kostola. Po znárodnení firmy pracoval na VŠLD, Stavebnom závode a na Stavoprojekte. V roku 2002 bol ocenený Cenou mesta Zvolen in memoriam
Štefan Šafárik (* 1942 Bratislava) - herec Divadla Jozefa Gregora-Tajovského vo Zvolene, v ktorom pôsobí od roku 1967 a vytvoril tu vyše stovky postáv z našej i svetovej dramatickej tvorby, niekoľkonásobný držiteľ Ceny MOTÝĽ pre najpopulárnejšieho herca Divadla Jozefa Gregora-Tajovského vo Zvolene, držiteľ Ceny mesta Zvolen za rok 2002.
Ing. arch. Július Šovčík - (*1929 Zvolen - † 1987 Žiar nad Hronom) – architekt, od roku 1964 podpredseda MsNV, kde mal na starosti územné plánovanie , investičnú výstavbu a rozvoj mesta. Je autorom architektonického návrhu a realizácie zimného štadióna, podieľal sa na výstavbe sídliska Zlatý potok, mestských kúpeľov, nadjazdu. Bol propagátorom súmestia Zvolen – Banská Bystrica. Je držiteľom Ceny mesta za rok 2006 in memoriam.
Ing. Vojtěch Večeřa (*1891 Panská Lhota, Česká republika – † 1978 Zvolen) – stavebný inžinier, dopravný projektant. Vo Zvolene pôsobil od roku 1924 ako majiteľ projekčnej kancelárie stavieb železníc a ciest. V roku 1930 založil Národohospodársku župu stredoslovenskú so sídlom vo Zvolene. Inicioval výstavbu hlavného mesta na strednom Slovensku, obnovu Zvolenského zámku a založenie Slovenského aeroklubu. Počas SNP sa podieľal na opevňovacích prácach v okolí Zvolena. Po 2. svetovej vojne sa zúčastnil na rekonštrukcii zničených cestných a železničných mostov. Vypracoval návrh na turistický chodník po hrebeňoch Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. V roku 1948 bola jeho firma znárodnená, potom pracoval ako samostatný projektant v stavebných organizáciách. Zaujímal sa aj o ľudové umenie, výšivkárstvo, venoval sa harmonizácii ľudových piesní. V roku 2002 dostal Cenu mesta Zvolen in memoriam.
Veli Zulbearovič (*1929 v Gostivar, Juhoslávia – † 1998 Zvolen) – zmrzlinár, podnikateľ, do Zvolena prišiel v roku 1944. S predajom a výrobou zmrzliny od roku 1951 sa stal priekopníkom súkromného podnikania. Svoju zmrzlinu postupne predával na viacerých miestach vo Zvolene, až kým nezriadil v dome na Námestí SNP č. 14 cukráreň Jadran. V roku 1998 bol ocenený Cenou mesta Zvolen.
 


 


Úvodná stránka