Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Poslanci

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene má 25 poslancov, ktorí sú volení obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Poslanci sú volení z jednotlivých mestských častí proporčne v závislosti od počtu obyvateľov mestskej časti.

Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva

Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva vo Zvolene zložili sľub poslanca Mestského zastupiteľstva vo Zvolene v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) a § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v v znení neskorších predpisov.


 

Poslanci

Ing. Peter Košík, PhD.

Ing. Peter Košík, PhD.

Adresa: 11. marca 345/15, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 693 884

E-mail: pkosik@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Predseda MsZ za VO č. 1 - Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen komisie ochrany verejného poriadku
Člen komisie dopravy a správy miestnych komunikácií


 

Ing. Ružena Babicová

Ing. Ružena Babicová

Adresa: Gen. Asmolova 96, Zvolen 960 01

Mobil: 0904 681 701

E-mail: rbabicova@zvolen.sk

Kandidátka strany NOVA
Poslankyňa VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Predsedkyňa komisie zboru pre občianske záležitosti
Členka komisie financií, majetku a podnikania
Členka na ochranu verejného záujmu


 

Mgr. Peter Drozdík

Mgr. Peter Drozdík

Adresa: Obrancov mieru 12, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 639 560

E-mail: pdrozdik@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec MsZ za VO č. 1 - Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen mestskej rady

Člen komisie cestovného ruchu a kultúry
Člen komisie zboru pre občianske záležitosti


 

Ladislav Čierny

 Ladislav Čierny

Adresa: Svätoplukova 8303/7, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 337 589

E-mail: lcierny@zvolen.sk

Kandidát SMER-SD
Poslanec MsZ za VO č. 1 - Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen komisie mládeže, športu, kultúry
Člen komisie výstavby a územného rozvoja


 

Ing. Branislav Husár

Ing. Branislav Husár

Adresa: Záhonok 2448/37, Zvolen 960 01

Mobil: 0902 493 222

E-mail: bhusar@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec MsZ za VO č. 1 - Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen komisie cestovného ruchu a kultúry
Člen komisie mládeže a športu


 

Róbert Orság

 Róbert Orság

Adresa: Školská 2459/76, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 856 907

E-mail: rorsag@zvolen.sk

Kandidát koalície SDKÚ-DS, SaS
Poslanec MsZ za VO č. 1 - Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen mestskej rady

Člen komisie financií, majetku a podnikania
Člen komisie cestovného ruchu a kultúry
Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Róbert Vasil

 Róbert Vasil

Adresa: A. Hlinku 2330/2, Zvolen 960 01

Mobil: 0903 535 934

E-mail: rvasil@centrum.sk

Nezávislý kandidát
Predseda VMČ 2 - Zlatý potok, Bakova jama, Lukové, Zolná

Predseda komisie cestovného ruchu a kultúry
Člen komisie mládeže a športu


 

Mgr. Michal Hazlinger

Mgr. Michal Hazlinger

Adresa: A. Hlinku 2330/2, Zvolen 960 01

Mobil: 0908 282 830

E-mail: mhazlinger@zvolen.sk

Kandidát SMER-SD
Poslanec VMČ 2 - Zlatý potok, Bakova jama, Lukové, Zolná

Predseda komisie školstva a vzdelávania


 

PhDr.Mgr. Miroslav Sližik, PhD.

PhDr.Mgr. Miroslav Sližik, PhD.

Adresa: A. Hlinku 2556/31, Zvolen 960 01

Mobil: 0903 614 429

E-mail: mslizik@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec MsZ za VO č. 2 - Zlatý potok, Bakova jama, Lukové, Zolná

Predseda komisie mládeže a športu
Člen komisie školstva a vzdelávania
Člen kontrolnej komisie


 

Ing. Igor Šufliarsky

Ing. Igor Šufliarsky

Adresa: A. Nográdyho 561/2, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 347 815

E-mail: isufliarsky@zvolen.sk

Kandidát SNS
Poslanec MsZ za VO č. 3 - Západ-Tepličky, Stráž

Predseda komisie ochrany verejného poriadku
Člen komisie životného prostredia
Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Peter Hričina

 Peter Hričina

Adresa: Tulská 2490/41, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 841 844

E-mail: phricina@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec MsZ za VO č. 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Člen komisie mládeže a športu
Člen komisie školstva a vzdelávania


 

Mgr. Alžbeta Staníková

Mgr. Alžbeta Staníková

Adresa: Imatra 3, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 802 318

E-mail: astanikova@zvolen.sk

Kandidátka SMER-SD
Predsedkyňa MsZ za VO č. 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž


Predsedkyňa komisie financií, majetku a podnikania
Členka komisie školstva a vzdelávania
Členka sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania


 

Ing. Zuzana Niščáková

Ing. Zuzana Niščáková

Adresa: Novozámocká 3212/22, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 380 634

E-mail: zniscakova@zvolen.sk

Kandidátka koalície SDKÚ-DS, SaS
Poslankyňa VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Členka komisie mládeže a športu


 

PaedDr. Miroslav Gálik

PaedDr. Miroslav Gálik

Adresa: Novozámocká 15, Zvolen 960 01

Mobil: 0907 809 150

E-mail: mgalik@zvolen.sk

Kandidát strany Národ a Spravodlivosť-naša strana
Poslanec MsZ za VO č. 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Predseda komisie životného prostredia
Člen komisie školstva a vzdelávania
Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Člen kontrolnej komisie


 

Ing. Vladimír Bella

Ing. Vladimír Bella

Adresa: Kremnická 1, Zvolen 960 01

Mobil: 0918 733 731

E-mail: vbella@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec MsZ za VO č. 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

MUDr. Jozef Ježík

MUDr. Jozef Ježík

Adresa: M. R. Štefánika 18, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 389 776

E-mail: jjezik@zvolen.sk

Kandidát SMER-SD
Poslanec MsZ za VO č. 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Člen mestskej rady

Člen komisie financií, majetku a podnikania


 

Ing. Vladimír Lupták

Ing. Vladimír Lupták

Adresa: Jedľová 1364/3, Zvolen 960 01

Mobil: 0903 701 678

E-mail: vluptak@zvolen.sk

Kandidát HZD
Predseda VMČ 4 Podborová, Borová hora

Predseda komisie dopravy a správy miestnych komunikácií
Člen komisie výstavby a územného rozvoja
Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Ing. Jana Babicová

Ing. Jana Babicová

Adresa: Jaselska 16, Zvolen 960 01

Mobil: 0915 231 513

E-mail: jbabicova@zvolen.sk

Kandidátka SMER-SD
Predsedkyňa MsZ za VO č. 5 - Centrálna mestská zóna Východ

Predsedkyňa komisie výstavby a územného rozvoja
Členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Členka kontrolnej komisie


 

Ing. Jaroslav Stehlík

Ing. Jaroslav Stehlík

Adresa: Námestie slobody 2013/1, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 611 569

E-mail: jstehlik@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ č. 5 Centrálna mestská zóna Východ

Zástupca primátorky
Člen mestskej rady

Člen komisie financií, majetku a podnikania


 

MUDr. Peter Časnocha

MUDr. Peter Časnocha

Adresa: Bystrický rad 17, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 255 639

E-mail: pcasnocha@zvolen.sk

Kandidát koalície SDKÚ-DS, SaS
Poslanec MsZ za VO č. 5 - Centrálna mestská zóna Východ

Člen komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
Člen komisie na ochranu verejného poriadku
Člen kontrolnej komisie


 

Mgr. Daša Melicheríková

Mgr.  Daša Melicheríková

Adresa: Dukelských hrdinov 140/22, Zvolen 960 01

Mobil: 0907 887 719

E-mail: dmelicherikova@zvolen.sk

Nezávislá kandidátka
Predsedkyňa VMČ 6 Centrálna mestská zóna Západ
Členka komisie výstavby a územného rozvoja
Členka komisie mládeže a športu


 

MUDr. Jana Szedélyová

MUDr. Jana  Szedélyová

Adresa: J. Kozáčeka 1855/41, Zvolen 960 01

Mobil: 0908 927 381

E-mail: jszedelyova@zvolen.sk

Kandidátka SMER-SD
Poslankyňa MsZ za VO č. 6 - Centrálna mestská zóna Západ

Členka komisie financií, majetku a podnikania
Členka komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania


 

MUDr. Milan Čarnoký

MUDr. Milan Čarnoký

Adresa: J. Kráľa 1411/7, Zvolen 960 01

Mobil: 0903 433 799

E-mail: mcarnoky@zvolen.sk

Kandidát SMER-SD
Poslanec MsZ za VO č. 6 - Centrálna mestská zóna Západ

Predseda komisie soc. vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania


 

Matej Snopko

 Matej Snopko

Adresa: Balkán 2044/29, Zvolen 960 01

Mobil: 0908 906 856

E-mail: msnopko@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 6 - Centrálna mestská zóna Západ

Predseda kontrolnej komisie
Člen komisie ochrany verejného záujmu
Člen komisie výstavby a územného rozvoja


 

PaedDr. Juraj Družbacký

PaedDr. Juraj Družbacký

Adresa: D. Matejove 12, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 656 470

E-mail: jdruzbacky@zvolen.sk

Kandidát SMER-SD
Poslanec MsZ za VO č. 6 - Centrálna mestská zóna Západ

Člen mestskej rady

Člen komisie dopravy a správy miestnych komunikácií


 

 

 


Úvodná stránka