Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Riaditeľka SNG: „Chceme zámok viac otvoriť ľuďom.“Vytlačiť
 

Pôvodom Zvolenčanka, ktorá sa v 14-tich rokoch rozhodla študovať dizajn v Kremnici, neskôr prešla na textilnú tvorbu na VŠVU v Bratislave. Pracovala v galérii, ktorá patrí Vysokej škole výtvarných umení s názvom Medium, potom v Kunsthalle v Bratislave, bola súčasťou Slovenského centra dizajnu a od septembra tohto roku je riaditeľkou pobočky SNG vo Zvolene. Jednoducho povedané, šéfuje Zvolenskému zámku. Aké boli jej prvé kroky a čo pripravuje, hovorí Mgr. art. Erika Trnková.

  • Aké boli vaše prvé kroky po príchode na Zvolenský zámok?

Trnková.JPGKeďže situácia s tou našou stredovekou kráskou je taká, aká je, ako prvé sme začali sanovať havarijné situácie. Budova mala viacero technických nedostatkov, takže jej hrozil kolaps. Na zámku sú ešte pôvodné textilné elektrické vedenia a v lete vyhorel jeden z káblov, takže elektrika sa nám stala prioritou. Zároveň s tým sme začali riešiť výmenu termoregulačných ventilov na všetkých radiátoroch. Počas rekonštrukcie nám odišla klimatizačná jednotka v Kapitánskom dome, kompletne vytopilo priestory pod fumigačnou komorou. Okrem toho si uvedomujeme, že zámok vôbec nevidieť, okolo je veľa náletovej zelene, takže sme riešili aj s pamiatkovým úradom, aj s mestom Zvolen nevyhnutné výruby. Niektoré dreviny sú nebezpečné, pretože sa opierajú o šindeľ a my sa bojíme, aby sme nedopadli, ako druhá Krásna Hôrka. Historicky išlo vždy o holovrch, takže na jar by sa mal zámocký vŕšok od náletovej zelene vyčistiť. Z personálneho hľadiska sme boli poddimenzovaní, takže aj to sme museli riešiť. Myslím si, že sme si na začiatku vypili svoju dávku horkosti, ale už je všetko stabilizované a veríme, že odteraz to pôjde ľahšie.

  • Zvolenský zámok je sídlom digitalizačného strediska, ktoré sídli v Kapitánskom dome. Aké sú plány, dokedy by malo toto stredisko sídliť na zámku?

Kapitánsky dom sa prerodil na stredisko, ktoré je nevyhnutné pre zachovávanie diel z našich zbierok. Sme unikát, na Slovensku sme jediným pracoviskom tohto typu, takže sme ešte z ďaleka neskončili. V Kapitánskom dome sídli fumigačná komora, chemické pracovisko a digitalizačné pracovisko. Prakticky dielo môže byť v akejkoľvek kondícii, my ho dáme do poriadku, zakonzervujeme a na záver zdigitalizujeme a dáme na web umenia. Túto činnosť nerobíme len pre našu galériu, ale aj pre galérie z Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty, z východného Slovenska...

  • Ľudia vnímajú negatívne najmä uzavretie prechodu okolo Kapitánskeho domu. Neplánujete to zmeniť?

Rozmýšľame otvoriť ochodzu toho domu tak, aby bola prístupná, ale aby sa ľudia nedostali do blízkosti tejto fumigačnej komory. Najdôležitejšie je zabrániť ľuďom, aby manipulovali s otvoreným ohňom. Zároveň chceme umožniť návštevy pre skupiny, aby ľudia mali predstavu, na aký účel Kapitánsky dom slúži.

  • Uvažujete aj o sprístupnení iných doteraz neprístupných priestorov?

Pre mňa samotnú, predtým než som začala pracovať na zámku, bola vždy najzaujímavejšia strecha zámku. Momentálne je v úplne katastrofálnom stave ochodza atiky (cimburia), ale určite ju chceme sprístupniť. Už máme prostriedky na to, aby sme na jar začali sanovať tento vnútorný chodník a samotnú atiku, takže v budúcom roku by mohlo byť tak charakteristické a ľuďmi obľúbené cimburie opäť sprístupnené. Tým, že fungujeme ako depozitár SNG, sú všetky priestory obsadené dielami. Moja optimistická vízia je, že keď sa depozitár, povedzme o tri roky, vráti späť do Bratislavy, kde sa preň aktuálne vytvárajú tie najlepšie podmienky, pokúsime sa pripraviť finančné prostriedky na to, aby sme mohli spustiť komplexnú rekonštrukciu. Potom môžeme uvažovať o sprístupnení ďalších priestorov.

  • á mi neopýtať sa na tému rušenia prevádzky čajovne. Prečo ste sa takto rozhodli a aká je vaša predstava?

Viem, že prevádzka má tradíciu a jej ukončenie nesie vlnu nevôle, ale rozhodli sme sa jednoducho vytvoriť podmienky pre širšiu vrstvu návštevníkov zámku. Môj pocit, ktorý mi potvrdili aj rôzne návštevy je ten, že tu chýba priestor, ktorý by lepšie reflektoval ducha miesta. Chceme vytvoriť útulné a milé prostredie, kde vznikne ateliér pre deti, priestor pre aktivity seniorov, ktorí majú množstvo spomienok a môžu sa s nami o ne podeliť, plánujeme zapojiť zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľov... Mal by tam jednoducho vzniknúť komunitnejší priestor.

  • Čo by ste chceli zmeniť v komunikácii s mestom?

Myslím, že základné kanály komunikácie máme pokryté, ale najdôležitejšia je komunikácia „per huba“. Prišlo mi samozrejmé stretnúť sa po mojom nástupe s pani primátorkou, s pani riaditeľkou divadla, jednoducho s ľuďmi, s ktorými SNG spolupracuje. Chceme sa baviť otvorene, nemáme čo skrývať. Myslíme si, že na zámku sa dejú zaujímavé veci a chceme ich Zvolenčanom lepšie odkomunikovať.

  • V súvislosti so spomínaným divadlom nedávno prebehla médiami informácia, že dôjde k zrušeniu Zámockých hier zvolenských. Aký je váš názor?

zamok.jpgRozumiem, prečo táto situácia vznikla, ale zabehnutý formát netreba rušiť, treba ho len trošičku modernizovať. Napr. sedenie v hľadisku bolo veľmi nevyhovujúce aj bezpečnosťou, aj pohodlím. Ďalšia vec je, že javisko sa stavia na veľmi dlhú dobu, hoci často sa stane, že festival kvôli počasiu trvá len týždeň. Návštevníci nás niekedy nevedeli nájsť. To sa ale dá jednoducho vyriešiť informačným systémom. Všetko je to o komunikácii a tento festival samozrejme nemáme v pláne rušiť. Naša stratégia je spolupracovať; s mestom, so školami, s Technickou univerzitou, divadlom.

  • V expozíciách plánujete nejaké zmeny?

Zatiaľ zachovávame expozície v tomto režime, lebo je príliš komplikované meniť exponáty medzi priestormi galérií. Ale keďže som cítila, že je tu dopyt po nejakej výstave, tak som zabojovala a v júni otvoríme výstavu Karol Veľký a jeho dedičstvo. To je výstava, ktorú pripravili krajské pamiatkové úrady. Je krásna, prepojíme ju s naším vrcholným stredovekom na Pustom hrade. Sme v kontakte s pánom Beljakom a konečne predstavíme aj nálezy z Pustého hradu. Teším sa, že túto výstavu naše vedenie podporilo, aj keď ide skôr o muzeálnu výstavu.

  • Je ešte niečo, na čo sa v roku 2018 tešíte?

Chceme v lete spustiť letný tábor pre deti, vo februári a novembri robiť pokračovanie premietaní v krypte, chceme posilniť galerijné prednášky a prepojiť ich na iné vedné odbory, napr. sociológiu, psychológiu... Tešíme sa, že k nám stále chodia ľudia zo Slovenska aj zo zahraničia. Máme veľa návštevníkov z Maďarska, ktorí ešte od čias Rakúsko-Uhorska vnímajú zámok ako svoj, čo neberiem negatívne. Podarilo sa nám obnoviť lektorské vstupy v maďarskom jazyku. Nachádzajú k nám cestu aj zahraniční turisti, takže chceme zapracovať aj na angličtine lektorov. Teším sa, že sa všetko postupne stabilizuje. Potrebujem v zámku jednoducho prežiť jeden celý rok.

-ej-


 
 


Úvodná stránka