Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Konferencia „Spolu o prevencii“ 21. 11. – 22. 11. 2017Vytlačiť
 

 

konferencia CPPaP.jpgČlovek sa ženie vpred – bez zmyslu, bez cieľa,
a len čo sa skončí deň, prirýchlo umiera.
Skôr než by uvidel ovocie šťastia,
zaseje v živote poľného chrastia,
zlému sa priúča, na dobré zabúda,
a než sa spamätá, zo síl mu ubúda.
Nevládze skazu odvrátiť späť,
hynie mu mladosti života kvet.
Na poslednú chvíľu prehľadá svet,
chce poznať šťastie, ale ho niet…“
Ak tu však nie je, tak ja už pôjdem,
jedného dňa ku cieľu istotne dôjdem.

Slovami z básne Jozefa Zlámala odštartoval moderátor Matúš Dávid celoslovenský odborný seminár Spolu o prevencii, ktorý sa konal v dňoch 21. – 22. 11. 2017 v priestoroch Masarykovho dvora vo Vígľaši-Pstruši pod záštitou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a OZ Kalma. Cieľom stretnutia bolo rozšíriť si povedomie o aktuálnych otázkach látkových a nelátkových závislostí. Týmto dňom predchádzalo mnoho príprav a snahy priniesť pre odbornú verejnosť to najlepšie po stránke kvality ako aj kvantity. O tom že snahy neboli márne, svedčila príjemná atmosféra počas celého priebehu akcie, ako aj pozitívne ohlasy prítomných. S radosťou sme na akcii privítali kolegov z radov školstva a školských zariadení. Tiež nám bolo cťou privítať Ing. Karola Konárika, poradcu ministerky školstva SR, Mgr. Oľgu Búryovú, vedúcu odboru školstva OU B. Bystrica a doc. PhDr. Martu Valihorovú, CSc., predsedníčku asociácie školskej psychológie z Katedry psychológie na UMB v Banskej Bystrici. 

Prvý deň svojím príspevkom o Najnovších prístupoch v prevencii užívania drog a súvisiacich závislostí otvoril MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. Následne sme mali možnosť inšpirovať sa prezentáciou pôsobenia svojho centra pracovníčkami CPPPaP Lučenec. Po krátkej prestávke nás svojim odborným príspevkom o závislosti od alkoholu zaujala MUDr. Mária Martinove, PhD., z OLÚP, n. o., Predná Hora. Príspevkom na seminári prispel aj VÚDPaP Bratislava, za ktorý si Mgr. Zuzana Vojtová pripravila prezentáciu o Preventívnych programoch a o možnostiach ich využitia. Deň uzatváral MUDr. Jozef Benkovič z OLÚP, n. o., Predná Hora, s témou Nelátkové závislosti. Druhý deň sa niesol prevažne s témou internetu, závislosti od sociálnych sietí  a on-line rizík, ktorými prispeli odborníci Pavel Izrael, PhD., Juraj Holdoš, PhD., a Mgr. Marek Madro. O téme Rizikové správanie u detí ohrozených drogovou závislosťou nám prišiel z praxe porozprávať MUDr. Ľubomír Gábriš z RS Ľudovítov.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie. Veríme, že akcia zanechala vo vás pozitívne dojmy, a že prispela k tomu, aby sme aj naďalej mohli spolupracovať na skvalitnení životov detí a ich rodín spoločne. 

S úctou PhDr. Beata Grassl a celý tím CPPPaP Zvolen


 
 


Úvodná stránka