Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Gymnázium realizuje dva medzinárodné projektyVytlačiť
 

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene bolo v minulom roku opäť úspešné v získavaní finančných prostriedkov z Európskych fondov v rámci projektu Erasmus+. Schválené boli dva projekty, ktoré sú zamerané na prírodné vedy na fyziku a chémiu. Komunikačným jazykom obidvoch projektov je nemecký jazyk.

gymnazium Erasmus.jpgProjekt s názvom „Život vo vode, pri vode a s vodou“ sa realizuje v spolupráci s nemeckou školou v meste Weilmünster a talianskou školou v meste Tarent. Je zameraný na chémiu. Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o chémiu tým, že budú odoberať a skúmať vzorky vody, vytvoria príručku o výsledkoch tohto skúmania v  partnerských krajinách, zvýraznia dopad ľudskej činnosti na rieky a život v nich. Súčasne im projekt umožní zlepšiť komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku a spoznať nových ľudí, krajiny a ich tradície.  V novembri 2017 sa na Weiltalskej škole v Nemecku stretli do projektu zainteresovaní pedagógovia z Nemecka, Talianska a Slovenska. Podrobnejšie rozpracovali jednotlivé čiastkové úlohy, dohodli sa na termínoch ďalších stretnutí a spôsobe šírenia informácií o získaných výsledkoch. 

Druhý projekt s názvom „Prenosná vodná elektráreň“ prebieha v spolupráci s litovskou školou v meste Kaunas. Je zameraný na prepojenie fyzikálnych zákonov s každodenným životom. Žiaci si  overia svoje vedomosti z fyziky, zdokonalia manuálne zručnosti pri zhotovení malej vodnej elektrárne a vytvoria fyzikálnu príručku, ktorá bude obsahovať fyzikálne  zákony s ich históriou, demonštračnými pokusmi, vzťahmi, formuláciami a príkladmi z praxe. Koordinátorom projektu je Gymnázium Ľudovíta Štúra. 

Práve zo školy v Kaunase nás minulý týždeň navštívili pedagógovia, s ktorými sme sa dohodli na presných postupoch práce, čiastkových úlohách a žiackych výstupoch. Okrem pracovnej časti sa naši hostia stretli aj so žiakmi zapojenými do projektu. Ukázali sme im krásy Zvolena, Banskej Bystrice a hlavného mesta Bratislavy. V marci 2018 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra uskutoční projektové stretnutie žiakov z Litvy a v júni vycestuje skupina našich žiakov do Litvy.

Podľa vyjadrení koordinátorky projektu, Mgr. Evy Cesnakovej, prebehli obidve nadnárodné stretnutia s partnerskými školami na vysokej úrovni, pričom stanovené úlohy boli podrobne rozpracované a vytvorili sa presné pracovné postupy k jednotlivým bodom projektu.

Účastníci projektov sa tešia na nové zážitky a skúsenosti, ktoré spoločnou prácou získajú.

Eva Chylová

Gymnázium Ľudovíta Štúra

 


 
 


Úvodná stránka