Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Mesto mapuje potreby mladých ľudíVytlačiť
 

Začiatkom roka sa vo Zvolene udialo niekoľko zaujímavých udalostí. Ich priamymi účastníkmi boli mladí ľudia.

zvolenskí študenti.jpg

  • Vo februári bolo ďalšie stretnutie pracovnej skupiny Záruk pre mladých. Pracovná skupina sa zaoberá uplatnením mladých ľudí v živote, ich zapojením do života mesta. Ide o projekt Európskej únie a jeho cieľom je vypracovať pilotný akčný plán riešenia situácie mladých ľudí. Pracovný tím aktuálne rozpracúva štyri témy: vybudovanie informačného bodu pre mladých, zlepšenia propagácie stredných odborných škôl, lepšie prepojenie škôl na prax, teda vytvorenie prepojenia školy – podnikatelia – mesto a vzájomné sieťovanie stredných škôl medzi sebou. Viac o projekte Záruky TU
  • Strednými školami vo všeobecnosti aktuálne hýbe duálne vzdelávanie, ktorého cieľom je bližšie prepojenie stredných odborných škôl na prax. Modelom môže by striedanie teoretického štúdia v škole (jeden týždeň) s praktickým vzdelávaním vo firme (druhý týždeň). Takéto vzdelávanie prebieha napr. vo zvolenských školách: SPŠ dopravná, SOŠ drevárska, SOŠ hotelových služieb a obchodu. Stredné školy hľadajú aj vlastný model prepájania teórie s praxou.
  • Projekt Záruky pre mladých naštartoval aj ďalšiu aktivitu. Študentky Alena Trnková z Gymnázia Ľ. Štúra a Monika Rajtoková zo SOŠ hotelových služieb a obchodu založili tzv. Zvolenský snem študentov, platformu, ktorá bude spájať mladých ľudí naprieč strednými školami vo Zvolene. Na druhom stretnutí k nim už pribudli aj žiaci základných škôl. Zvolenský snem študentov chce organizovať podujatia, pripravovať projekty pre mladých ľudí, tlmočiť ich potreby mestu a jednotlivým inštitúciám.
  • Ak hovoríme o potrebách mladých ľudí, na území mesta aktuálne prebieha prieskum potrieb mladých ľudí, ktorý mapuje život žiakov základných a stredných škôl, ako aj študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Prieskum zisťuje, ako sa mladým ľuďom žije vo Zvolene, ako trávia svoj voľný čas, ako im vyhovuje štúdium a čo by zmenili v meste či na škole, keby mali tú možnosť. Výsledky z tohto prieskumu budú v apríli zverejnené na webovej stránke mesta.

Zvolen sa v roku 2016 stal Komunitou priateľskou deťom a mladým ľuďom. Mesto a miestne organizácie robia všetko pre to, aby si tento titul zaslúžili aj naďalej. Napokon, mladí ľudia budú už čoskoro rozhodovať o našej budúcnosti, preto im treba dať priestor a podporiť ich, aby sa mohli naučiť všetko, čo k tomu potrebujú.

-ej-


 
 


Úvodná stránka