Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Zvolen pripravuje aktuálny plán sociálnych služiebVytlačiť
 

Asi pätnásť ľudí sedí v stredu poobede za oválnym stolom v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Zvolene. Jedna z dám, facilitátorka Magdaléna Bernátová, pracuje pri flipcharte podľa pokynov prítomných. Vytvára tematické okruhy z problémov, ktoré pomenovali členovia pracovnej skupiny na predchádzajúcom stretnutí. Napr. nedostatočná informovanosť, nerovnomerné rozmiestnenie komunitných centier v rámci mesta, násilie a alkoholizmus v rodinách, nedostatočné služby sociálnej intervencie atď.

komunitny plan 2018.jpgIde už o druhé zasadnutie pracovnej skupiny k príprave komunitného plánu sociálnych služieb mesta Zvolen 2018 - 2023. Podľa zákona musí mať takýto plán každá samospráva, najmä, ak chce v budúcnosti zaregistrovať novú sociálnu službu.

Komunitný plán sa pripravuje v skupinách, asi osemdesiat ľudí v štyroch skupinách absolvuje celkovo tri takéto sedenia. „Na prvom stretnutí sme začali analýzou situácie, teda analýzou ponuky sociálnych služieb v meste, určili sme si víziu. Na poslednom stretnutí budú členovia skupín navrhovať riešenia, pripravovať stratégiu, ktorou sa mesto v nasledujúcom období bude riadiť,“ hovorí vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny Mária Koreňová.

V skupine pracujú odborníci v danej oblasti, ktorí figurujú v rámci organizácií v meste. Témou dnešného stretnutia sú deti a rodina, takže sa v miestnosti mestského úradu stretávajú organizácie, ale aj ľudia, ktorí s touto témou denne pracujú, napr. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré pomáha riešiť psychologické problémy detí a mládeže, o. z. Návrat, ktoré podporuje a pomáha riešiť situáciu pestúnskych rodín, ako aj rodín, ktorým hrozí odňatie z biologickej rodiny, Zvolenský klub žien, ktorý združuje ženy v meste, úrad práce, soc. vecí a rodiny, pracovníčky sociálneho odboru mesta Zvolen, riaditeľka mestských jaslí či členky novovznikajúceho združenia Opus, ktoré by sa malo zaoberať násilím páchaným na ženách. „Nič nenahradí spoločnú diskusiu zástupcov verejného, súkromného sektora a samotných občanov. O to nám v tomto type komunitného plánovania ide - spoločne identifikovať problémy, spoločne si stanoviť ciele a naplánovať aktivity, ktoré vieme a môžeme realizovať, a ktoré prispejú k zlepšeniu aktuálnej situácie vo Zvolene,“ hovorí facilitátorka skupiny Magdaléna Bernátová.

Čo je dôležité, v práci na príprave komunitného plánu vidia prínos aj samotní členovia skupiny. „Som mamou dvoch detí, a preto mi nie je ľahostajné, ako sa nám v našom meste bude žiť. Čo im ponúknem, kam sa s nimi vyberiem. Budú vedieť, na koho sa môžu obrátiť, keď budú potrebovať pomoc? Práve na to slúži komunitný plán - aby sme nezabudli na to dôležité a potrebné pre rôzne skupiny, ktoré v našom meste žijú. Len vtedy, keď v meste Zvolen budú zabezpečené služby pre všetky skupiny, bude sa nám žiť oveľa spokojnejšie a komfortnejšie,“ hovorí Jana Šimšáleková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen, ktorá je členkou pracovnej skupiny. Ďalšie pracovné skupiny, ktoré sa podieľajú na príprave plánu sú zamerané na témy: seniori, osoby ohrozené sociálnym znevýhodnením a osoby ohrozené zdravotným znevýhodnením.

Komunitný plán sa snaží riešiť všetky cieľové skupiny, teda ľudí, ktorí v meste žijú. Každý má iné potreby, iné problémy a mesto má jedinečnú príležitosť združovať a ponúkať občanom všetky služby, ktoré v meste existujú, prípadne identifikovať tie služby, ktoré chýbajú.

Takýto komunitný plán soc. služieb mesto tvorilo naposledy v roku 2009. Ten nový bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo, ktoré rozhodne aj o výške financií na jednotlivé aktivity. Výstupy z plánu budú zároveň zaradené do najdôležitejšieho strategického dokumentu mesta, Zvolen, ktorým je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ten by sa mal aktualizovať v roku 2020.  

-ej-


 
 


Úvodná stránka