Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

ZŠ Hrnčiarska – nielen nové ihrisko, ale aj šatneVytlačiť
 

Základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene koncom júna slávnostne otvorila zrekonštruovaný športový areál. Využívajú ho žiaci v čase vyučovania, krúžkovej činnosti alebo počas pobytu v školskom klube detí. Areál je od začiatku k dispozícii športujúcej verejnosti aj mimo pracovných dní, cez víkendy a sviatky.

DSC02157.JPG„Pred koncom prvej sezóny môžeme konštatovať, že športoviská navštevovali obyvatelia Zvolena rôzneho veku. Od malých detí, žiakov, študentov, dospelých po ľudí v dôchodkovom veku. Buď športovali individuálne alebo prišli skupinky nadšencov zahrať si futbal, basketbal alebo tenis vo dvojici,“ hovorí riaditeľka školy Eva Balážová a dodáva: „Kultúrne prostredie vychováva kultúrnych ľudí. Za takmer 5 mesiacov sme nemuseli riešiť konflikty alebo vážne nedodržiavanie prevádzkového poriadku. Myslím, že my Zvolenčania sme pochopili, že cieľovou skupinou tejto investície boli všetci tí, ktorí majú radi šport.“

Škola podľa riaditeľky zamestnáva dvoch správcov, ktorí zabezpečujú údržbu a dohliadajú na poriadok, otváranie a zatváranie vstupov. „Keďže aj my prvý rok testujeme využívanie areálu, prevádzkové hodiny, ponuku a dopyt, prosíme všetkých o zhovievavosť a trpezlivosť. Budeme radi, keď užívatelia zašlú návrhy na skvalitnenie vybavenia i prevádzky,“ hovorí riaditeľka. Vonkajší areál ukončil sezónu 30. 10. 2018. Od toho času bude areál prístupný verejnosti v prípade priaznivých podmienok a vhodného počasia v pracovné dni od 15.00 do 18.00 hod. Počas víkendu a prázdnin bude areál uzavretý. V budúcej sezóne bude škola ponúkať multifunkčné ihriská na volejbal, basketbal, malý futbal a tenis organizovaným skupinám jednorázovo alebo na dlhšie obdobie. K dispozícii im budú za úhradu šatne i toalety v budove školy. „Ceny prenájmu včas zverejníme na webovom sídle školy a na verejne prístupných miestach,“ dodáva riaditeľka.

ZŠ Hrnčiarska.JPGMesto Zvolen získalo v tomto roku grant aj na rekonštrukciu telocvične. Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy a vytvorenie vhodných priestorov na využívanie športových priestorov. „V mesiacoch jún až september boli vykonané práce na oprave strechy. Najväčšie zmeny boli realizované pri prestavbe šatní, spŕch a toaliet pri telocvični. V súčasnosti majú chlapci a dievčatá k dispozícii po 2 šatne prepojené sprchami,“ hovorí riaditeľka. Nové sú toalety, posilňovňa, kabinet a sklady na náradie. Zrekonštruované šatne sú k dispozícii aj organizáciám alebo skupinám, ktoré si prenajímajú telocvičňu.

Ako hovorí Eva Balážová, náročná bola oprava šatní pre žiakov na prezliekanie a odkladanie obuvi a odevov pred vstupom do budovy. „Keďže škola nedisponovala dostatočným krytím finančných nákladov, práce rozdelila na tri roky,“ vysvetľuje riaditeľka. V roku 2016 pripravila projektovú dokumentáciu, prebehli opravy stropu, elektrických rozvodov, výmena radiátorov. Nainštalovali sme interiérové i exteriérové kamery a osvetlili prístup na školský dvor. V roku 2017 sme dali vyrobiť kovové kóje, kúpili podlahovú krytinu a nábytok. V lete 2018 boli ukončené práce pri výmene podlahovej krytiny, maľovaní a montáži kovových konštrukcií. V septembri boli dané žiakom do užívania. „Myslím, že nový dizajn a farebnosť tohto priestoru pri vstupe do budovy interiér školy spríjemnila a zatraktívnila,“ dúfa riaditeľka. Škola preinvestovala pri oprave šatní takmer 103 000 eur z vlastných zdrojov so spolufinancovaním  mesta Zvolen vo výške 15 000 eur.

Pretože škola v roku 2016 oslávila 50 rokov od svojho otvorenia, ďalšie práce na rekonštrukcii školy vo vnútri, ale aj na fasáde sú nevyhnutné. „Chceme poukázať na to, že školy nečakajú len apaticky na finančné príspevky zriaďovateľa, na rôzne granty a podpory, ale snažia sa uvážene a koncepčne robiť opravy a údržbu z vlastného rozpočtu a tým, zhodnocovať majetok mesta,“ hovorí riaditeľka a uzatvára: „Všetci máme záujem, aby sa deti obyvateľov Zvolena učili v priestoroch, ktoré sú hodné vzdelávania generácie 21. storočia.“

-eh-


 
 


Úvodná stránka