Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Brannošportové dni SZZP ZvolenVytlačiť
 

Zámerom projektu „Brannošportové dní SZZP Zvolen“, ktorý realizovala Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Zvolene bolo rozvíjanie telesnej kultúry detí, mládeže a členov okresnej organizácie zdravotne postihnutých, ktoré pôsobia ako terapia pre rozvoj osobnosti a obohatenie života znevýhodnených osôb.

Po minuloročnom úspešnom nultom ročníku (v okresoch Zvolen, Detva a Krupina) pokračujeme v tradícii týchto brannošportových podujatí pre našich členov. Cieľom projektu je podpora telesných a športových aktivít členov prostredníctvom vybraných športových disciplín.

Okresného Brannošportového dňa SZZP Zvolen za zúčastnilo celkom 75 účastníkov. Jednotlivci a družstvá súťažili v individuálnych disciplínach – hod loptičkou na cieľ, kop loptou na bránku a hod šípkami na cieľ. Vyhodnotená bola každá súťaž samostatne s individuálnymi účastníkmi (podľa počtu dosiahnutých bodov) a celkovo v rámci všetkých súťaži sa vyhodnotili najlepšie družstvá. V rámci podujatia bolo najlepšie družstvo Základnej organizácie SZZP zo Zvolena pred organizáciami z Hriňovej a Sliača.

Osem vybraných účastníkov sa následne koncom septembra zúčastnilo na Celoslovenských brannošportových dňoch v Bojniciach v časti Hlboká. Z celkového počtu 24 družstiev z celého Slovenska skončila naša okresná organizácia na peknom 7. mieste a získala dve tretie miesta v disciplíne hod šípkami a hod loptičkou na cieľ.

Naším zámerom je nielen súťaženie, ale aj podchytenie zdravotne postihnutých, aby napriek hendikepu dostali príležitosť zažiť radosť z pohybu a aby boli akceptovaní ako plnohodnotní členovia spoločnosti.

Projekt podporený z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja 2018

Ing. Ján PIECKA

predseda OR


 
 


Úvodná stránka