Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Dobré správy roka 2018Vytlačiť
 

Mesto získalo viac ako 2 mil. eur z eurofondov

Uplynulý rok bol prajný na financie z externých zdrojov. Mestu sa podarilo uspieť hneď s niekoľkými projektmi, na ktoré získalo viac ako 2 mil. eur – rekonštrukcia vnútrobloku Hrnčiarska ul. – Bystrický rad – J. Kozáčeka za 800 000 eur, ďalších 1,9 mil. eur sa podarilo získať na rekonštrukciu predstaničného priestoru. Zvolen tak vďaka financiám môže investovať tam, kde je to najviac potrebné. Podarilo sa nám tiež získať financie na rekonštrukciu odborných učební na piatich základných školách.

predstaničný.jpghrnčiarska vnútroblok vizual.jpg

Dokončili sa rekonštrukcie na školách a škôlkach

Tento rok bol silný na investície do škôl. Už v máji sa dokončievali práce na dvoch škôlkach, a to Hrnčiarskej a Ľ. Fullu. Investícia v hodnote viac ako 1,3 mil. eur z projektu Znižovanie energetickej náročnosti zmenila materské školy zvonka aj zvnútra.

mš fullu po.jpgškolstvo.JPG

Športoviská sa postupne modernizujú

Mestu sa podarilo schváliť koncepciu postupného rozvoja školských dvorov. Zvolen si dal za cieľ viac investovať do športovísk, ktoré sú určené deťom, mladým ľuďom a širokej verejnosti. Prvým úspešným ukončeným projektom bolo novovybudované multifunkčné športovisko na ZŠ Hrnčiarskej. Mesto z vlastných zdrojov investovalo viac ako 600 000 eur. Podľa koncepcie by sa malo pokračovať rekonštrukciami dvorov na ZŠ M. Rázusa a ZŠ Námestie mládeže. Na obidva projekty aktuálne prebieha verejné obstarávanie. Okrem toho mesto schválilo urbanistickú štúdiu na vybudovanie športovo-rekreačného areálu Bariny, kde by mala vzniknúť plaváreň, letné kúpalisko, atletický štadión či plocha pre minigolf. V rozpočte sú naplánované financie na tento projekt a ak sa podarí odstrániť všetky administratívne chyby, v projekte sa môže pokračovať. mládež a šport.JPGKúpalisko Bariny 01.JPG

Zimný štadión.jpgV neposlednom rade je dobrou správou, že sa mestu podarilo získať 300 000 eur od Slovenského zväzu ľadového hokeja a ďalších 200 000 eur vyčlenilo zo svojho rozpočtu na rekonštrukciu zimného štadióna, ktorý si opravu naozaj pýtal.

 

Začala sa rekonštruovať ulica Imatra

imatra.jpgNaštartovala sa jedna z najväčších investícií tohto roka – rekonštrukcia ulice Imatra na Západe. Prvá etapa v hodnote 380 000 eur by mala byť hotová do konca roka. Po dokončení druhej etapy by malo na ulici vzniknúť viac ako 100 parkovacích miest. Dobrou správou je, že sa schválila aj akási koncepcia budovania parkovacích plôch na sídlisku Západ, ktoré patrí medzi najproblémovejšie.

 

Získali sme Borovú horu do majetku mesta

borová hora.jpgCieľ, ktorý na chvíľu spojil Zvolenčanov, sa podarilo naplniť. Uplynulé dva roky všetko smerovalo k získaniu Borovej hory do majetku mesta tak, aby mesto mohlo na areál získať fondy alebo iné finančné zdroje na postupnú rekonštrukciu. Areál, ktorý je výnimočný nielen historicky, kultúrne, ale aj prírodne, už patrí mestu, čo otvára široké možnosti pre jeho ďalší rozvoj.

 

Podarilo sa nám vrátiť do hry severný obchvat mesta

Opäť správa, ktorá spojila Zvolenčanov. Napriek tomu, že ešte minulý rok Národná diaľničná spoločnosť predstavila na stretnutí s mestom tri varianty obchvatu mesta, v druhej polovici roka už bolo známe, že favoritom sa stal severný variant. NDS začala obstarávať dodávateľov projektovej dokumentácie, čo dalo všetkým jasný signál, že to s prípravami myslí vážne.

Mesto získalo ocenenie Enviromesto

ocenenie enviromesto 2017.jpgNa začiatku roka sa Zvolenu ušlo ďalšie ocenenie. Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia si všimli aktivity, ktoré Zvolen realizoval vďaka projektu Biotechnických inovácií na zadržiavanie dažďovej vody a ocenil nás titulom Enviromesto za „proaktívny prístup v oblasti adaptácie na zmeny klímy prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestskom životnom prostredí“.

 

 

Zamestnankyňa úradu prijala cenu Sociálny čin roka

sociálny čin.jpgKrásne ocenenie sa ušlo aj pracovníčke mestského úradu Márii Koreňovej za jej celoživotnú prácu v sociálnej oblasti. Pani Mária Koreňová už 40 rokov pracuje v tejto citlivej téme a vo Zvolene sa zaslúžila napr. o vznik komunitného centra Romano Jilo na Balkáne, ohrievareň, o založenie folklórneho súboru Romano Jilo a mnohé iné. Vďaka nej Zvolen v tejto oblasti stále napreduje a získava pozitívnu spätnú väzbu v rámci celého Slovenska. Pani vedúca odboru prijala v októbri ocenenie Sociálny čin roka z rúk ministra sociálnej práce, zdravia a rodiny Jána Richtára.

Zvýšil sa rating transparentnosti a zlepšilo sa finančné zdravie mesta

V novembri nás potešili tri správy, všetky tri súvisia s hodnotením mesta v odborných rebríčkoch. Z hodnotenia Transparency International vyplýva, že Zvolen si za uplynulé roky zvýšil rating transparentnosti. Kým v roku 2014 bola transparentnosť na úrovni 50 %, za čo sme si vyslúžili známku C, tento rok sme so 61 %-tami dosiahli známku B. V jednotlivých hodnotených oblastiach ešte máme veľa priestoru na zlepšenie. Ďalší rebríček, ktorý zostavuje finančný inštitút INEKO, hovorí o finančnom zdraví mesta, kde sa posudzuje najmä miera zadlženosti mesta. V uplynulom roku sme dosiahli „výborné finančné zdravie“.

finančné zdravie.pngtransparentnosť zvolen 2018.png

Zvolenské noviny na 9. mieste v rámci mestských novín Slovenska

Tretí rebríček, ktorý nás tento rok potešil, hovorí o transparentnosti mestských novín na Slovensku. Zvolenské noviny sa za dva roky posunuli zo 14. miesta na 9. miesto. Z 86-ich hodnotených mestských novín na Slovensku sme dosiahli výborné miesto a zlepšujeme sa ďalej!

Pribúdajú polopodzemné kontajnery

polopodzemné kontajnery.jpgZvolen chce byť lídrom v odpadovom hospodárstve. Kým ako jedno z prvých miest začal osádzať prvé polopodzemné kontajnery už v roku 2014, nasledujúce roky sa v tejto stratégii pokračovalo. Hlavnou výhodou je popri estetike aj kapacita kontajnerov zaberajúca pomerne malú plochu. Tento rok mesto osadilo veľké stojiská kontajnerov na Balkáne a na sídlisku Zvolen-Západ, na ulici Imatra.

 

 

Podborová má pouličnú galériu umenia

Grafiti Panika 71.JPGUrčite mnohých okoloidúcich (nielen Podborovčanov) potešilo, že na ich sídlisku postupne pribúdajú estetické murálne maľby. Ich tvorcom je Jozef Spodniak alias Panika71, streetartový umelec. Jeho maľby sú charakterizované geometrickými tvarmi doplnené tvárami žien či vyslovenými myšlienkami. Na konci roka pribudla na Dome kultúry Podborová maľba Ľudovíta Štúra.

 

 

Mesto (pre) mladých

cestovateľský večer.pngMesto tento rok prvýkrát vyhlásilo grantovú výzvu na malé projekty mladých ľudí. Každý mohol na svoj projekt získať najviac 400 eur od mesta. Podporu získali tri vybrané projekty mladých ľudí: festival cestovateľských večerov, svojpomocné vytvorenie „Hrajiska“ na dvore ZŠ Jilemnického 1 a vytvorenie paletového nábytku ako aj zorganizovanie výstavy v Centre univerzitnej pastorácie, ktoré združuje mladých ľudí pri Technickej univerzite Zvolen.

Začali sa rekonštruovať parky

Park Višňovského.jpgSamospráva sa tento rok povenovala aj verejnej zeleni združenej v parkoch. Boli vypracované dve štúdie na revitalizáciu parkov – J. D. Matejovie na Zlatom potoku a Parku Višňovského pri vlakovej stanici. Štúdia na park na Zlatom potoku bola vytvorená participatívne – podieľali sa na nej zástupcovia lesníckych a ekologických organizácií v meste a najmä Technická univerzita vo Zvolene. Projekt revitalizácie Parku Višňovského sa už začal realizovať – v novembri sa podarilo zrekonštruovať schody a terasy pod zámkom, kde bola upravená stará zeleň a doplnená novou. V budúcom roku si mesto dalo za cieľ pozrieť sa hlavne na starú, prehustenú a nebezpečnú zeleň, ktorej zvládnutie je predpokladom k ďalším stavebným prácam v parku.

Prvé inkluzívne ihrisko je vo Zvolene

inkluzívne ihrisko.JPGTak toto sa podarilo! Vďaka zaangažovanosti konkrétnej osoby, ktorou je Marcela Konrádová Václavková, vzniklo na sídlisku Západ prvé inkluzívne ihrisko pre deti. Ihrisko tak spája zdravotne znevýhodnené, ako aj zdravé deti – hrať sa na ňom môžu všetky rovnako. Aj toto je krásny príklad, aké úžasné projekty môže priniesť spolupráca aktívnych občanov, mesta a neziskového či podnikateľského sektora.

 

 

Presunul sa bufet na Pustý hrad

bufet na dolnom hrade.jpgNávštevníkov Pustého hradu iste potešilo, že po rokoch sa opätovne sprístupnil bufet a informačné centrum na Pustom hrade. Starý objekt bol presunutý od brány Horného hradu na Dolný hrad, kde je dostupnejší a ponúka aj lepší výhľad na samotný hrad.

Oslávili sme 100 rokov Československa

V tomto roku sme sa hrdo prihlásili k oslavám 100. výročia vzniku 1. Československej republiky. Dali sme svetu vedieť, že Zvolen nestál bokom, keď sa diali dejiny. Samotný Zvolen bol v roku 1918 veľmi aktívny, prostredníctvom Zvolenskej ľudovej banky, ktorú založil Zvolenčan Ján Vesel, financoval akcie spojené s osamostatňovaním sa Slovenska. Od tohto roku nám to bude na budove Hotela Academic, budove bývalej ľudovej banky, pripomínať pamätná tabuľa.

Zvolen má ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku

Jurkovičove domy ďalšia pamiatka.JPGVšetci sme so záujmom sledovali informácie, ktoré predložil Zvolenčan Ľubomír Fekiač o výnimočnosti budov na Študentskej ulici, ktoré nesú stopu architekta Jurkoviča. Ako sa zistilo, domy navrhoval samotný architekt a plánoval ich ako byty vysokých úradníkov v prípade, že by sa na Zvolenský zámok presunulo sídlo župy. To sa, bohužiaľ, nikdy nepodarilo, ale čo sa podarilo, je, že nádherná architektúra ako spomienka na časy nádejí zostala do dnešných dní. Tento rok bol komplex tzv. Jurkovičových domov vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Pustý hrad bol zaradený medzi TOP pamiatky Slovenska

S ochranou pamiatok súvisí aj ďalšia informácia. Pustému hradu sa začiatkom roka podarilo zaradiť medzi najvýznamnejšie pamiatky krajiny s najvyššou prioritou ochrany a obnovy. To by hradu mohlo v budúcnosti umožniť prístup k významným finančným grantovým schémam.

Úspešne sme zvládli veľkú výstavu Zvolenský zámok v časoch Karola Veľkého

Slovenská národná galéria pripravila v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a mestom Zvolen veľkú a nádhernú výstavu o dedičstve Karola Veľkého. Medzi výnimočnými exponátmi ste mohli nájsť aj svätoštefanskú korunu. Výstavu si do dnešných dní pozrelo viac ako 6 000 návštevníkov.


 
 


Úvodná stránka