Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

POLICAJNÝ ZÁPISNÍK: Na otázky nám odpovedal náčelník Mestskej polície Zvolen, Juraj ChabadaVytlačiť
 

náčelnik.JPGAko by ste zhodnotili činnosť mestskej polície v prvom polroku 2019?

Útvar MsP vo Zvolene zabezpečuje veľký rozsah činností v záujme ochrany verejného poriadku občanov Zvolena. V zásade sa nejedná len o parkovanie, vraky vozidiel, problémy s asociálmi, ale ide o celý rad podnetov a sťažností občanov, ktoré útvar MsP každodenne vybavuje a rieši. Ich objem sa za posledné roky výrazne zvýšil, čo môžeme chápať aj ako signál zvyšovania dôvery u občanov k mestskej polícii. Prvý polrok 2019 bol významný – dosiahli sme najvyššie čísla riešených a objasnených priestupkov za posledné roky, čo má, samozrejme, za následok aj adekvátne vyšší prínos do mestskej kasy.

Čo považujete v tomto období za najväčší úspech?

Sme radi, že priestor v okolí hlavnej autobusovej a železničnej stanice, ako aj park Štefana Višňovského sa nám darí oproti minulosti udržiavať pred asociálmi v kultivovanejšom stave. Rovnako to platí aj pre oblasť námestia a ostatných parkov. Zároveň sa denne zameriavame aj na hliadkovanie po celom území mesta, priebežne podľa možností  posielame do svojich rajónov policajtov. So zámerom udržiavania čistejšieho a krajšieho mesta boli a sú neustále  vykonávané kontroly zamerané na verejný poriadok, a to predovšetkým v problémových lokalitách.

Aké sú vaše priority, ktoré by ste chceli vyriešiť do konca tohto roka?

Jednou z priorít je udržať organizačný systém fungovania mestskej polície.  Keďže ide o rozsiahlu činnosť, ktorú denne v praxi uplatňujeme. V záujme je aj pokračovanie v skvalitňovaní odbornej stránky policajnej práce. Chceme naďalej  prehlbovať oblasť prevencie na školách a kluboch seniorov. Veľký dôraz sa tiež kladie na preukazovanie slušnosti, pokory, ale aj ľudskosti k občanom.  Tam, kde narážame na  aroganciu a recidívu, budeme uplatňovať dôslednú represiu so sankciami v medziach zákona.  Pracujeme pre naše mesto, spoločne si ho chráňme.


 
 


Úvodná stránka