Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo ZvoleneVytlačiť
 

Materská škola Hrnčiarska v centre mesta a Materská škola Ľ. Fullu na Sekieri prešli rozsiahlymi stavebnými úpravami.

Mesto Zvolen tento získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1,06 mil. € z operačného programu Kvalita životného prostredia, pričom celkové náklady na rekonštrukciu materských škôl predstavujú takmer 1,12 mil. €.

Zateplená fasáda, strecha, výmena dverí, okien a podláh, bezbariérové vstupy, nová elektroinštalácia a výmena vykurovacích telies, to všetko bolo súčasťou projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene“.

Materská škola Hrnčiarska vznikla v roku 1971, v súčasnosti má 162 detí, kým MŠ Ľ. Fullu je mladšia, existuje od roku 1980, aktuálne s počtom detí 146.

Rekonštrukcie prinesú výrazné zníženie energetickej náročnosti budov a tým pádom úsporu financií. Rekonštrukcia materských škôl sa začala v 04/2017 a skončila v 05/2018.

 

 

logo-eu-s-odkazom-na-erdf-velke.jpglogo_op kzp_A_RGB.jpglogo MZP SR2.jpg

 

 

 

 

 

Názov projektu:             Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska                 

                                      a Materská škola Fullu vo Zvolene

Operačný program       Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán              Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prioritná os                   4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ            4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy                    PKZP-PO4-SC431-2015-6 

Zdroj                            Európsky fond regionálneho rozvoja

 

 

Celková výška oprávnených výdavkov                         1.112.881,26 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku         1.057.237,20 €

Výška spolufinancovania                                                        55.644,06 €

 

 

MŠ Hrnčiarska po rekonštrukcii

ms hrnciarska (2).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ms hrnciarska (7).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Fullu po rekonštrukcii

ms fullu (1).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ms fullu (5).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ms fullu (7).jpg


 
 


Úvodná stránka