Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastíVytlačiť
 

V roku 2017 sa zrealizovalo projekt s názvom

"Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí".

 

Cieľom projektu je rozšírenie kamerového systému Mestskej polície po vykonanej modernizácii hardvéru a softvéru v strategických oblastiach z hľadiska možného narušenia verejného poriadku resp. páchania kriminality (krádeže na majetku, vandalizmus, okrádanie osôb).

Realizácia projektu je významná najmä z dôvodu, že s pomocou postupného vybudovania komplexného kamerového systému v meste je vyšší predpoklad odhaľovať latentnú  kriminalitu.

 

V minulom roku sa kamerový systém rozšíril o 2 kamery: 

  • 1 otočná kamera na sídlisku Západ, na križovatke Štúrovej a Tulskej ulice,
  • 1 statická kamera na sídlisku Podborová na Borovianskej ulici (na konečnej zástavke MHD) 

 

logominv.png

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 

                                                                                                     

 

 

             b2.jpg  t2.jpg

 


 
 


Úvodná stránka