Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Pamiatková obnova a výskum kráľovskej veže na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene 2014Vytlačiť
 

Archeologická sezóna 2014 na Pustom hrade

Mesto Zvolen financuje archeologický výskum a záchranu národnej kultúrnej pamiatky – Pustý hrad už 23 rokov od roku 1992.

V roku 2014 sa na Dolnom Pustom hrade realizujú archeologické sondy pri vonkajšej východnej a severnej stene kráľovskej obytnej veže. Ďalšie archeologické sondy sú umiestnené vo východnej časti nádvoria v centrálnej časti Dolného hradu a pri bráne v tzv. spojovacom múre.

Počas prvej etapy výskumu (júl 2014) boli objavené archeologické nálezy potvrdzujúce osídlenie hradného kopca v neskorej dobe kamennej a dobe bronzovej. Početná je predovšetkým kolekcia nálezov z vrcholného stredoveku. Nálezy tu reprezentuje bohatá kolekcia keramiky, ale aj hroty šípov, podkovy, kľúč, nože. Pri výskume v exteriéri veže sa tiež našiel architektonický článok s kamenárskou značkou.

Archeologický výskum realizuje Archeologický ústav SAV v Nitre pod vedením PhDr. Jána Beljaka, PhD. v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre. Katedra archeológie UKF v Nitre tiež zastrešuje úspešný projekt Medzinárodnej letnej školy archeológie podporenej Medzinárodným vyšehradským fondom, ktorej a výskumu sa aj tento rok na Pustom hrade zúčastnilo viac ako sto študentov z celej strednej Európy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem študentov sa roku 2014 do výskumu a ďalších prác na hrade zapojili aj 10 nezamestnaní vrámci projektu "Pamiatková obnova a výskum kráľovskej veže na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene 2014" spolufinancovaného Ministerstvom kultúry SR v rámci programu "Obnovme si svoj dom" a národného projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2".

 

Ministerstvo kultúry SR v rámci programu "Obnovme si svoj dom" prispelo na sanáciu murív obytnej kráľovskej veže Dolného hradu. Aktuálne prebiehajú stavebné rekonštrukčné práce na južnej a severnej stene veže.

 

 

 

Viac informácií o archeologickom výskume na Pustom hrade nájdete na www.pustyhrad.com


 
 


Úvodná stránka