Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Pamiatková obnova a výskum kráľovskej veže na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene 2014Vytlačiť
 

Archeologická sezóna 2014 na Pustom hrade

Mesto Zvolen financuje archeologický výskum a záchranu národnej kultúrnej pamiatky – Pustý hrad už 23 rokov od roku 1992.

V roku 2014 sa na Dolnom Pustom hrade realizujú archeologické sondy pri vonkajšej východnej a severnej stene kráľovskej obytnej veže. Ďalšie archeologické sondy sú umiestnené vo východnej časti nádvoria v centrálnej časti Dolného hradu a pri bráne v tzv. spojovacom múre.

Počas prvej etapy výskumu (júl 2014) boli objavené archeologické nálezy potvrdzujúce osídlenie hradného kopca v neskorej dobe kamennej a dobe bronzovej. Početná je predovšetkým kolekcia nálezov z vrcholného stredoveku. Nálezy tu reprezentuje bohatá kolekcia keramiky, ale aj hroty šípov, podkovy, kľúč, nože. Pri výskume v exteriéri veže sa tiež našiel architektonický článok s kamenárskou značkou.

Archeologický výskum realizuje Archeologický ústav SAV v Nitre pod vedením PhDr. Jána Beljaka, PhD. v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre. Katedra archeológie UKF v Nitre tiež zastrešuje úspešný projekt Medzinárodnej letnej školy archeológie podporenej Medzinárodným vyšehradským fondom, ktorej a výskumu sa aj tento rok na Pustom hrade zúčastnilo viac ako sto študentov z celej strednej Európy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem študentov sa roku 2014 do výskumu a ďalších prác na hrade zapojili aj 10 nezamestnaní vrámci projektu "Pamiatková obnova a výskum kráľovskej veže na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene 2014" spolufinancovaného Ministerstvom kultúry SR v rámci programu "Obnovme si svoj dom" a národného projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2".

 

Ministerstvo kultúry SR v rámci programu "Obnovme si svoj dom" prispelo na sanáciu murív obytnej kráľovskej veže Dolného hradu. Aktuálne prebiehajú stavebné rekonštrukčné práce na južnej a severnej stene veže.

 

 

 

Viac informácií o archeologickom výskume na Pustom hrade nájdete na www.pustyhrad.com


 
 


Úvodná stránka