Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, ZvolenVytlačiť
 

Stará radnica prechádza kompletnou rekonštrukciou

Historická budova na Námestí SNP sa v auguste začala prerábať a rekonštrukcia potrvá do novembra. Obnovia sa tak azda najreprezentatívnejšie priestory mesta. V týchto priestoroch prebiehali kultúrne podujatia, prijímané tu boli tiež návštevy zo zahraničia.

 

Stará radnica prejde rekonštrukciou od úplných základov. Projektová dokumentácia hovorí napríklad o obnovení fasády, vymeniť by sa mali okná, dvere, nanovo budú natiahnuté omietky, zrekonštruované budú podlahy, balkón či schodisko. Budova dostane úplne novú strechu. Kultúrnym a spoločenským podujatiam by malo prospieť nové zasúvacie hľadisko, komfort pomôže zlepšiť nová klimatizácia a vzduchotechnika. Napriek rozsiahlym zmenám bude pochopiteľne zachovaný historický ráz budovy.

 

Označenie „stará“ ostane po novom naozaj iba v názve radnice. Niekdajšie sídlo zvolenskej mestskej rady dostane krásny nový vzhľad. Priestory azda najviac známe tým, že práve v nich bol za poslanca uhorského snemu zvolený Ľudovít Štúr, dnes slúžia najmä potrebám zvolenskej kultúry a cestovného ruchu. Sídli v nich referát kultúry a športu a taktiež informačné centrum.

 

 

 

 

 

 

Názov projektu:               Obnova objektu Starej radnice na Námestí SNP 21/31, Zvolen

Kód ITMS                          22130120107

Začiatok realizácie          08/2015

Ukončenie realizácie      11/2015

Cieľ projektu:                    Zatraktívnenie kultúrneho dedičstva nedostatočne využitého objektu NKP                                                           Stará radnica pre oblasť kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu

Špecifický cieľ                   Využitie NKP Stará radnica pre oblasť cestovného ruchu a zvýšenie                                                                      kultúrno-spoločenského potenciálu regiónu jej obnovou

Poskytovateľ:                     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

                                             Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

                                             www.ropka.sk

 

Celkové náklady             620.232,58 €

Oprávnené náklady        596.839,78 €

- z toho NFP                     566.997,79 €

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

 

 


 
 


Úvodná stránka