Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Redakčná rada

Redakčná rada

Dňa 30.7. 2015 na MsÚ Zvolen bola vyhlásená Redakčná rada Zvolenských novín. Riadi sa štatútom.

Čo robí redakčná rada

  • určuje hlavné zásady prípravy novín,
  • rozhoduje o obsahu aktuálneho čísla novín,
  • navrhuje rozpočet novín,
  • prerokováva pripomienky a návrhy čitateľov.

Členovia:

RNDr. Jozef Bily predstavuje občiansky hlas. Autor trefných aforizmov, dlhoročný riaditeľ  zvolenského gymnázia Ľudovíta Štúra, známa osobnosť literárneho života.

Ing. Branislav Husár, poslanec mestského zastupiteľstva. Pôsobí zároveň ako vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej vo Zvolene. Má blízko k národným témam, ku kultúrnym podujatiam, k slovenskému jazyku ako takému. Je zástupcom šéfredaktorky.

Email: bhusar@zvolen.sk

Dňom 10. 12. 2018, ukončením poslaneckého mandátu pani Alžbety Staníkovej, bol do funkcie člena redakčnej rady vymenovaný Ján Kubiš, poslanec mestského zastupiteľstva. Dlhoročne sa profesijne venuje kultúre a médiám.

E-mail: jkubis@zvolen.sk

Mgr. Ľubomíra Honíšková je členkou redakčnej rady z pozície šéfredaktorky. Vyštudovaná žurnalistka s praxou vo viacerých médiách, organizátorka kultúrnych podujatí.

Email: lhoniskova@zvolen.sk

PhDr. Martin Svatuška, pracovník MsÚ Zvolen, hovorca mesta. Profesiou politológ publikoval odborné články vo viacerých slovenských printových médiách.

msvatuska@zvolen.sk


 


Úvodná stránka