Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

VMČ 1Hlavné priority VMČ 1:

- dodržať bezpečnosť a poriadok posilnením hliadok Mestskej polície

- komplexne riešiť rekreačnú oblasť Môťovská priehrada

- skvalitniť mestskú dopravu, posilniť spoje MHD v súlade s potrebami obyvateľov (vrátane doliny Sekier a Kráľová)

- vyriešiť problémy parkovacích miest pre osobné autá rozšírením parkovacích plôch

- vybudovať parkovú oddychovú zónu pred Domovom dôchodcov na Záhonku

- podporovať výstavbu finančne dostupných bytov

Ulice (adresy) patriace do volebného obvodu

11.Marca, Brezová, Buková, Cesta na Kráľovej, časť obce Môťová (chaty-Priehrada)  4294, 4329, 5553, 5803, 8810, 9074, Dolná Kolónia, Dubová, F.Hečku, Gaštanová, gen.Asmolova, gen.Svobodu, J.Alexyho, J.Gagarina, J.Nerudu, J.Poničana, Jaseňová, Javorová, Jazmínová, Ľ.Fullu, Lipová, Lučenecká cesta, M.Bazovského, M.Nešpora, marš.Malinovského, Mateja Bela, MDD, Mládežnícka, Mojmírova, Môťovská cesta, Na Hôrke, Na Hrádok, Nábrežie, Námestie Cyrila a Metoda, Nižovec, Obrancov mieru, Okružná, Orgovánová, Sekierska dolina, Pribinova , R.Jašíka, Rastislavova, Svätoplukova, Školská, Topoľová, Záhonok.


 

Poslanci VMČ 1

Ing. Peter Košík, PhD.

Adresa: 11. marca 345/15, Zvolen 960 01

E-mail: pkosik@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Predseda VMČ 1 - Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen komisie ochrany verejného poriadku


 

Ing. Ružena Babicová

Adresa: gen. Asmolova 96, Zvolen 960 01

E-mail: rbabicova@zvolen.sk

Kandidátka strany NOVA

Predsedkyňa komisie zboru pre občianske záležitosti
Členka komisie financií, majetku a podnikania
Členka komisie na ochranu verejného záujmu


 

Mgr. Peter Drozdík

Adresa: Obrancov mieru 12, Zvolen 960 01

E-mail: pdrozdik@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec MsZ za VO č. 1 - Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen mestskej rady

Člen komisie cestovného ruchu a kultúry
Člen komisie zboru pre občianske záležitosti


 

Ladislav Čierny

E-mail: lcierny@zvolen.sk

Kandidát SMER-SD
Poslanec MsZ za VO č. 1 - Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen komisie mládeže, športu, kultúry
Člen komisie výstavby a územného rozvoja


 

Ing. Branislav Husár

Adresa: Záhonok 2448/37, Zvolen 960 01

Nezávislý kandidát
Poslanec MsZ za VO č. 1 - Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen komisie cestovného ruchu a kultúry
Člen komisie mládeže a športu


 

Róbert Orság

Adresa: Školská 2459/76, Zvolen 960 01

E-mail: rorsag@zvolen.sk

Kandidát SDKÚ-DS
Poslanec MsZ za VO č. 1 - Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen mestskej rady

Člen komisie financií, majetku a podnikania
Člen komisie cestovného ruchu a kultúry
Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

 

 

Záznamy z rokovaní VMČ 1 v roku 2017

Záznam z rokovania 19.12.2017
 zápisnica rokovania VMC1 11-2017.pdf (192.6 kB) (192.6 kB)

 
Záznam z rokovania 6.10.2017
 zápisnica rokovania VMC1 10-2017.pdf (480.2 kB) (480.2 kB)

 
Záznam z rokovania 19.9.2017
 zápisnica  z rokovania VMC1 9-2017.pdf (391.5 kB) (391.5 kB)

 
Záznam z rokovania 16.8.2017
 zápisnica z rokovania VMC1 8-2017.pdf (605.1 kB) (605.1 kB)

 
Záznam z rokovania 17.7.2017
 zápisnica z rokovania VMC1 7-2017.pdf (201 kB) (201 kB)

 
Záznam z rokovania 15.6.2017
 zápisnica rokovania VMC1 6-2017.pdf (122.8 kB) (122.8 kB)

 
Záznam z rokovania 11.5.2017
 zápisnica z VMC1 5-2017.pdf (116.6 kB) (116.6 kB)

 
Záznam z rokovania 11.4.2017
 zápisnica z VMC č.1-4-2017.pdf (117.4 kB) (117.4 kB)

 
Príloha k zápisu zo 16.3.2017 - pasportizácia chodníkov a MK v MČ č.1
 príloha -pasportizácia chodníkov a MK MČ1.JPG (3 MB) (3 MB)

 
Záznam z rokovania 16.3.2017
 zápisnica VMC1 3-2017.pdf (348.4 kB) (348.4 kB)

 
Záznam z rokovania 15.2.2017
 zápisnica rokovania VMC1 2-2017.pdf (134.9 kB) (134.9 kB)

 
Záznam z rokovania 10.1.2017
 zápisnica  VMCč. 1- 1-2017.pdf (111.7 kB) (111.7 kB)

 

Záznamy z rokovaní VMČ 1 v roku 2018

Záznam z rokovania 22.3.2018
 zápisnica rokovania VMC1 3-2018.pdf (208.1 kB) (208.1 kB)

 
Záznam z rokovania 15.2.2018
 zápisnica VMC1 2-2018.pdf (451.1 kB) (451.1 kB)

 
Záznam z rokovania 18.1.2018
 zápisnica VMC1 1-2018.pdf (343.4 kB) (343.4 kB)

 


Úvodná stránka