Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Mapa VMČ 3Hlavné priority VMČ 3:

- asanácia nedokončenej MŠ-DJ Voljanského a uvedenie terénu do pôvodneho stavu,
- vybudovanie kovového mosta cez Hron z Laníc na Západ (napr. ako je pri Žarnovici) a začať s realizáciou cykloturistického chodníka cez sídlisko s napojením na Stráže a Biensku dolinu podľa variantu A ale s vyústením mosta nie pri Nográdyho ulici, ale bližšie ku kostolu,
- vysporiadanie pozemkov a dobudovanie chodníkov od Slovstavu k zastávke MHD, na Pražskej ku pošte a z Tepličiek k Čiernym zemiam a k DRU, 
- riešenie možnosti získania pozemku medzi Poštou a voj. bytovkou pre potreby dobudovania dopravnéj infraštruktúry (park. dom+cesty ),
- práva a sfunkčnenie verejného osvetlenia v areáli ZŠ Námestie mládeže a na Strážach (po rekonštrukcii),
- revitalizácia vnútroblokov Šmidkeho a priestoru medzi u. Imatra a Tulská podľa návrhu VMČ,
- výmena okien , rekonštrukcia strechy so zateplením a doporučuje sa výmena meračov tepla z fondu opráv v bytovkách na Novozámockéj č.51 a 53,
- doplnenie a oprava lavičiek, hojdačiek a vytvorenie relaxačných miest , umiestnie odpočívadiel a cvičebného náradia , pre seniorov na nábreží Hrona a naplánovať skatepark pre tinedžerov,
- osadenie značiek „Zákaz vodenia psov“ pri DI (príloha obr.2),
- oprava zlého povrchu ciest, parkovísk a chodníkov a nevyhnutné spevnenie zelených plôch pre potreby parkovania na Strážach a sídlisku Západ podľa návrhu VMČ,
- osadenie mechanických zábrana dopravnej značky „ Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ do dvora zo strany Hrona na ul. Nográdyho 561 (viď obr. 2,3,4)
- osadenie tabule pre verejné oznamy a plagáty pri ZŠ Nám. mládeže
- zabezpečiť pravidelné vystúpenia a kulturne programy aj v spolupráci so školami a škol. zariadeniami


Aktuálne informácie a zápisnice VMČ 3 nájdete na stránke:

http://sites.google.com/site/zvzapad/

 

Ulice (adresy) patriace do volebného obvodu

A.Nográdyho, D.Ertla, E.P.Voljanského, Imatra, K.Šmidkeho, Kremnická, Ľ.Štúra  52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, Námestie Mládeže, Novozámocká, Pražská, Stráž, Strážska cesta, Tulská.


 


 

Poslanci VMČ 3

Mgr. Alžbeta Staníková

Adresa: Imatra 3, Zvolen 960 01

E-mail: astanikova@zvolen.sk

Kandidátka SMER-SD
Predsedkyňa VMČ 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Predsedkyňa komisie financií, majetku a podnikania
Členka komisie školstva a vzdelávania
Členka sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania


 

Ing. Zuzana Niščáková

Adresa: Novozámocká 3212/22, Zvolen 960 01

E-mail: zniscakova@zvolen.sk

Kandidátka strany SDKÚ-DS

Členka komisie mládeže a športu


 

PaedDr. Miroslav Gálik

Adresa: Novozámocká 15, Zvolen 960 01

E-mail: mgalik@zvolen.sk

Kandidát strany Národ a Spravodlivosť-naša strana
Poslanec MsZ za VO č. 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Predseda komisie životného prostredia
Člen komisie školstva a vzdelávania
Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Člen kontrolnej komisie


 

Ing. Vladimír Bella

Adresa: Kremnická 1, Zvolen 960 01

E-mail: vbella@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec MsZ za VO č. 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

MUDr. Jozef Ježík

Adresa: M. R. Štefánika 18, Zvolen 960 01

E-mail: jjezik@zvolen.sk

Kandidát SMER-SD
Poslanec MsZ za VO č. 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Člen mestskej rady

Člen komisie financií, majetku a podnikania


 

Ing. Igor Šufliarsky

E-mail: isufliarsky@zvolen.sk

Kandidát strany SNS
Poslanec MsZ za VO č. 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Predseda komisie ochrany verejného poriadku
Člen komisie životného prostredia
Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Peter Hričina

Adresa: Tulská 2490/41, Zvolen 960 01

E-mail: phricina@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec MsZ za VO č. 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Člen komisie mládeže a športu
Člen komisie školstva a vzdelávania


 

 

 

Záznamy z rokovaní VMČ 3 v roku 2016

Záznam z rokovania 14.12.2016
 Zápisnica VMČ 3-1106.pdf (161.6 kB) (161.6 kB)

 
Záznam z rokovania 16.11.2016
 Zápisnica VMČ č.3-10-2016-2016.pdf (159.2 kB) (159.2 kB)

 
Záznam z rokovania 5.10.2016
 Zápisnica VMČ č-3-9 -2016.pdf (160.9 kB) (160.9 kB)

 
Záznam z rokovania 7.9.2016
 Zápisnica VMČ č.3-8-2016.pdf (165.7 kB) (165.7 kB)

 
Záznam z rokovania 1.8.2016
 Zápisnica VMČ č.3 -7-2016.pdf (157.7 kB) (157.7 kB)

 
 Fotopríloha k zápisu č.6 - chodník Voljanského č 8.docx (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Záznam z rokovania 13.7.2016
 Zápisnica VMČ č.3- 6 - 2016.pdf (179.6 kB) (179.6 kB)

 
Záznam z rokovania 25.5.2016
 VMČ č.3- Zápisnica -máj.pdf (167.5 kB) (167.5 kB)

 
Záznam z rokovania 20.4.2016
 VMČ č.3 - Zápisnica  - apríl.pdf (170 kB) (170 kB)

 
Záznam z rokovania 16.3.2016
 Zápisnica VMČ č.3  - 160316.pdf (168.1 kB) (168.1 kB)

 
Záznam z rokovania 25.2.2016
 Zápisnica VMČ č.3- 250216.pdf (168 kB) (168 kB)

 
Záznam z rokovania 25.1.2016
 Zápisnica VMČ č.3 - 250116.pdf (163.3 kB) (163.3 kB)

 

Záznamy z rokovaní VMČ 3 v roku 2017

Záznam z rokovania 27.1.2017

Záznam z rokovania 13.9.2017
 Zápisnica VMČ č 3 - september.pdf (229.3 kB) (229.3 kB)

 
Záznam z rokovania 27.7.2017
 Zápisnica VMČ č 3 - júl.pdf (502.5 kB) (502.5 kB)

 
Záznam z rokovania 22.6.2017
 Zápisnica VMČ č 3 - 6.pdf (162.7 kB) (162.7 kB)

 
Záznam z rokovania 31.5.2017
 Zápisnica VMČ č 3 - 5.pdf (172 kB) (172 kB)

 
Záznam z rokovania 19.4.2017
 Zápisnica VMČ č.3-4.pdf (171.3 kB) (171.3 kB)

 
Záznam z rokovania 21.3.2017
 Zápisnica  VMČč.3-210317.pdf (188.6 kB) (188.6 kB)

 
Záznam z rokovania 8.2.2017
 Zápisnica VMČ č.3-február 2017.pdf (164.3 kB) (164.3 kB)

 
Záznam z rokovania 27.1.2017
 Zápisnica VMČ č.3-január 2017.pdf (157.4 kB) (157.4 kB)

 


Úvodná stránka