Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VMČ 6 Centrálna mestská zóna Západ

Mapa VMČ 6Hlavné priority VMČ 6:

- humanizovať vnútroblokové priestory madzi obytnými domami, zamerať sa na rozšírenie zelene, dobudovanie malých detských ihrísk v mestskej časti
- presadzovať výstavbu nájomných bytov
- spracovať generel bezbariérovej dopravy v meste, vstupy do obchodov a reštaurácií
- riešiť dopravnú situáciu v časti mesta Bystrický rad, Hrnčiarska ulica
- presadzovať projekty zamerané na rozvoj športovej a záujmovej činnosti mladých ľudí
- reagovať na pripomienky a návrhy občanov mestskej časti, ďalšie priority za mestskú časť riešiť v spolupráci s občanom (pravidelné stretnutia s občanmi)

Ulice (adresy) patriace do volebného obvodu

29.augusta, A.Sládkoviča, B.Němcovej, Balkán, Borovianska  1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 67, 68, 70,  71, 73, 74, Bystrický rad, Divadelná, Dobronivská cesta, Dukelských hrdinov, Hať Podharajch, Hlbiny, Hrnčiarska, Hronská, I.Lihoveckého, J.Fándlyho, J.Jánošíka, J.Jiskru, J.Kollára, J.Kozáčeka, J.Kráľa, J.Matušku, Krupinská cesta, Ľ.Kubániho, Ľ.Medveckého, Ľ.Štúra  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, Kimovská, Lesnícka, M.M.Hodžu, M.R.Štefánika, Nádvorná, Námestie slobody, Námestie SNP, Na Štepnici, Neresnická cesta, Okrsok č. 5, P.Jilemnického, P.O.Hviezdoslava, Pod Dráhami, Pod Holým Brehom, Predmestie, Pustý Hrad, R.Čelku, Rákoš, Slatinské nábrežie  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Š.Moyzesa , Študentská, T.G.Masaryka, T.Vansovej, Tehelná, Tomášikova, Trhová, Unionka, Uramova, V.P.Tótha.


 

Poslanci VMČ 6

Mgr. Daša Melicheríková

Adresa: Dukelských hrdinov 140/22, Zvolen 960 01

E-mail: dmelicherikova@zvolen.sk

Nezávislá kandidátka
Predsedkyňa VMČ 6 Centrálna mestská zóna Západ
Členka komisie výstavby a územného rozvoja
Členka komisie mládeže a športu


 

MUDr. Jana Szedélyová

Adresa: J. Kozáčeka 41, Zvolen 960 01

E-mail: jszedelyova@zvolen.sk

Kandidátka SMER-SD
Poslankyňa MsZ za VO č. 6 - Centrálna mestská zóna Západ

Členka komisie financií, majetku a podnikania
Členka komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania


 

MUDr. Milan Čarnoký

Adresa: J. Kráľa 7, Zvolen 960 01

Tel: 045-520 15 40

E-mail: mcarnoky@zvolen.sk

Kandidát SMER-SD
Poslanec MsZ za VO č. 6 - Centrálna mestská zóna Západ

Predseda komisie soc. vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania


 

PaedDr. Juraj Družbacký

E-mail: jdruzbacky@zvolen.sk

Kandidát SMER-SD
Poslanec MsZ za VO č. 6 - Centrálna mestská zóna Západ

Člen mestskej rady

Člen komisie dopravy a správy miestnych komunikácií


 

Matej Snopko

E-mail: msnopko@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec MsZ za VO č. 6 - Centrálna mestská zóna Západ

Predseda kontrolnej komisie
Člen komisie výstavby a územného rozvoja
Člen komisie na ochranu verejného poriadku


 

 

 

Záznamy z rokovaní VMČ 6 v roku 2017

Záznam z rokovania 9.10.2017
 Zápis z VMČč.6- 09.10.2017.pdf (395.1 kB) (395.1 kB)

 
Záznam z rokovania 1.6.2017
 Zápis VMČ  č.6 -1062017.pdf (568.1 kB) (568.1 kB)

 
Záznam z rokovania 14.3.2017
 Zápis z VMČ 14.03.2017.pdf (506.8 kB) (506.8 kB)

 

Záznamy z rokovaní VMČ 6 v roku 2018

Záznam z rokovania 14.3.2018
 Zápis z VMČ č.6-318.pdf (680.1 kB) (680.1 kB)

 
Záznam z rokovania 12.2.2018
 Zápis z VMČ č.6-218.pdf (544.8 kB) (544.8 kB)

 
Záznam z rokovania 25.1.2018
 zápisnica VMČ č.6- I 18.pdf (34.9 kB) (34.9 kB)

 


Úvodná stránka