Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 186 /2018 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Zvolen na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Schválené: 28.5.2018

Vyhlásené: 30.5.2018

Účinnosť: 14.6.2018Úvodná stránka