Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Novelizácia č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č .94 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Zvolen na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Schválené: 27.5.2009

Vyhlásené: 29.4.2009

Účinnosť: 1.6.2009Úvodná stránka