Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zástupca primátorky

Zástupca primátora je zástupcom štatutárneho orgánu. Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo nespôsobilosti primátora na výkon funkcie nepresahujúcej jeden kalendárny mesiac zastupuje primátora vo všetkých oblastiach v rozsahu vymedzeného okruhu právomocí, povinností a zodpovednosti, okrem rozhodovania o zriadení krízového štábu mesta.
 


 

Zástupca primátorky

Ing. Vladimír Lupták

Ing. Vladimír Lupták

Adresa: Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Tel: +421-045-5303 295; 045-5303 216

E-mail: viceprimator@zvolen.sk


 

 

 

 

 

V súlade s ustanovením §25 ods. 7 zákona č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je určený plat zástupcu primátorky vo výške 70 % mesačného platu primátorky mesta Zvolen. Plat zástupcu primátorky pre rok 2019 je vo výške 2 276,50 €. 


 


Úvodná stránka