Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zmluvy 2011

Zmluvy zverejnené v decembri 2011

Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 910/2011

 
Zmluva na zabezpečenie pohotovostnej havarijnej služby č. 1426201106, zverejnená dňa 2.12.2011

 
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 1301201106, zverejnená dňa 1.12.2011

 

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1429-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1430-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1431-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1432-2011

 
NZ č.4664/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 5.12.2011

 
NZ č.4661/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 5.12.2011

 
NZ č.526/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 5.12.2011
 NZ č.52607.PDF (1.3 MB) NZ č.52607.PDF (1.3 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1434-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1435-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1436-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1437-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1438-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1439-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1440-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1441-2011

 
NZ č.4637/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 5.12.2011

 
NZ č.4660/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 5.12.2011

 
NZ č.4665/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 5.12.2011

 
NZ č.4662/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 5.12.2011

 
NZ č.4659/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 5.12.2011

 
Dodatok č.1 k Nz č.0079/07

 
Dodatok č.1 k NZ č.1874/07 - prenájom hrob.miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.3429/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 5.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.159/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 5.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1442-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1443-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1444-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1445-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1446-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1447-2011

 
Dodatok k Darovacej zmluve zo dňa 11.03.2011, zverejnené 07.12.2011

 
Zmluva o pripojení_ObÚ_Tcom-zverejnená 07.12.2011

 
Zmluva o pripojení_2_ObÚ_TCom - zverejnená 07.12.2011

 
Dodatok k zmluve o pripojení_ObÚ_TCom - zverejnený 07.12.2011

 
Dodatok k zmluve o pripojení_2_ObÚ_TCom - zverejnený 07.12.2011

 
Dodatok k zmluve o pripojení_MsÚ_TCom - zverejnený 07.12.2011

 
Dodatok k Dohode o VVP Biznis Partner_TCom - zverejnený 07.12.2011

 
Darovacia zmluva č 1461/2011, zverejnené 9.12.2011

 
Nájomná zmluva č. 1089201106, zverejnená dňa 9.12.2011

 
Zmluva o nájme č. 13982011069, zverejnená dňa 9.12.2011

 
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1029201106, zverejnená dňa 9.12.2011

 
Zmluva o nájme č. 1393201106, zverejnená dňa 9.12.2011

 
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1412201106, zverejnená dňa 9.12.2011

 
NZ č.812/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.813/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.814/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.815/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.816/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.817/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.818/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.819/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.820/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.821/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.822/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.823/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.824/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
NZ č.825/2011 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 12.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1742007

 
Dodatok č.1 k NZ č.2192007

 
Dodatok č.1 k NZ č.5082008

 
Dodatok č.1 k NZ č.5372008

 
Dodatok č.1 k NZ č.5392008

 
Dodatok č.1 k NZ č.6502010

 
Dodatok č.1 k NZ č.7572010

 
Dodatok č.1 k NZ č.7702011

 
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1394201106, zverejnená dňa 12.12.2011

 
Príloha č.3 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00320439106, zverejnená dňa 12.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1467-2011, zverejnené 13.12.2011

 
Dodatok č. 1 Nájomnej zmluve č.385201006, zverejnený dňa 13.12.2011

 
Dodatok č.1 nájomnej zmluve č.1389201106, zverejnený dňa 13.12.2011

 
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č.1410201106, zverejnená dňa 13.12.2011

 
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č.1395201106, zverejnená dňa 13.12.2011

 
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č.1411201106, zverejnená dňa 13.12.2011

 
NZ č.4643/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 14.12.2011

 
NZ č.4672/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 14.12.2011

 
NZ č.4671/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 14.12.2011

 
NZ č.4670/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 14.12.2011

 
NZ č.4669/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 14.12.2011

 
NZ č.4668/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 14.12.2011

 
NZ č.4666/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 14.12.2011

 
NZ č.4674/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1995/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1767/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.062/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2698/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1010/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3733/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3915/09 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1751/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2022/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1210/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2128/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3713/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1535/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.0091/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2465/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3081/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1116/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.4230/10 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1005/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1513/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Zmluva o poskytnutí soc. služby v útulku Nádej č 1475-2011, zverejnené 14.12.2011

 
Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku Nádej č. 1473-2011, zverejnené 14.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1472-2011, zverejnené 14.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 11470-2011, zverejnené 14.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1471-2011, zverejeneé 14.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1474-2011, zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok k zmluve nájme bytu č 1476-2011, zverejnené 14.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1477-2011, zverejnené 14.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1478-2011, zverejnené 14.12.2011

 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1245201106, zverejnená dňa 15.12.2011

 
Kúpna zmluva č.1449201106, zverejnená dňa 15.12.2011

 
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 360200306, zverejnená dňa 15.12.2011

 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1400201106, zverejnená dňa 15.12.2011

 
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 176200906, zverejnený dňa 15.12.2011

 
Zmluva o nájme č. 1396201106, zverejnená 15.12.2011

 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1362201106, zverejnená dňa 15.12.2011

 
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1391201106, zverejnená dňa 15.12.2011

 
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1390201106, zverejnená dňa 15.12.2011

 
Dohoda o ukončení NZ č.2974/08 a č.3560/08

 
Dodatok č.1 k NZ č.4231/10 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3642/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 15.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1640/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 15.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1482-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva č. 1500/2011 o poskytovaní právnych služieb, zverejnené 16. 12. 2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1483-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1484-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1485-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1486-2011, zverejenené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1487-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1488-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1489-2011, zverejené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1490-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1491-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1492-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1493-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1494-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1495-2011, zverejnené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1496-2011, zverejené 16.12.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1497-2011, zverejené 16.12.2011

 
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1399201106, zverejnená dňa 16.12.2011

 
Zmluva o nájme č. 1424201106, zverejnená dňa 16.12.2011

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 413/2010 - zverejnené dňa 16.12.11

 
Zmluva o dielo - Posúdenie vplyvu trasy R2 na dopravný systém mesta Zvolen

 
Zmluva o reklame č. 1499/2011, zverejnené 19.12.2011

 
Kúpna zmluva č. 1457201106, zverejnená dňa 19.12.2011

 
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 982011, zverejnená dňa 19.12.2011

 
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1055201106, zverejnený dňa 19.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1505-2011, zverejnené 20.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1506-2011, zverejnené 20.12.2011

 
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 1356/2011, zverejnené 20.12.2011

 
Kúpna zmluva č. 1453201106, zverejnená dňa 20.12.2011

 
Dodatok č.7 ku Komisionárskej zmluve č. 32007, zverejnený dňa 20.12.2011

 
Zmluva o nájme bytu 1509-2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1511-2011

 
Zmluva nájme bytu č 1512-2011zvrejnené 22.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1517-2011, zverejnené 22.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1518-2011, zverejnené 22.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1519-2011, zverejnené 22.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1520-2011, zverejnené 22.12.2011

 
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov - zverejnené dňa 23.12.11

 
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov - zverejnené dňa 23.12.11

 
Dodatok č. 2 zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 53200706, zverejnený dňa 23.12.2011

 
Zámenná zmluva č. 1075201106, zverejnená dňa 23.12.2011

 
Nájomná zmluva č. 1422201106, zverejnená dňa 23.12.2011

 
Dodatok č. 3 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv, zverejnený dňa 23.12.2011

 
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 425201006, zverejnený dňa 23.12.2011

 
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 729201106, zverejnená dňa 23.12.2011

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 238/2011, zverejnené 23.12.2011

 
Zmluva Mesto Zvolen - POHODA, zverejnené 27.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2007/07 - prenajom hrob.miesta - zevrejnene 27.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.767/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 2.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.74/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 2.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2727/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 2.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2250/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 2.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1686/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 2.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2132/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 2.12.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3051/08 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 2.12.2011

 
NZ č.4673/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 28.12.2011

 
NZ č.4676/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 28.12.2011

 
NZ č.4677/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 28.12.2011

 
NZ č.4678/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 28.12.2011

 
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 551201106, zverejnený dňa 28.12.2011

 
Zmluva o nájme č. 1481201106, zverejnená dňa 28.12.2011

 
Nájomná zmluva č. 1420201106, zverejnená dňa 28.12.2011

 
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. P6795522010, zverejnená dňa 28.12.2011

 
Nájomná zmluva č. 1450201106, zverejnená dňa 28.12.2011

 
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1466201106, zverejnená dňa 28.12.2011

 
Nájomná zmluva č. 1516201106, zverejnená dňa 28.12.2011

 
Nájomná zmluva č. 1514201106, zverejnená dňa 28.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 11470-2011,SBD č. 24-2011 29.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1539-2011,SBD č. 25-2011 29.12.2011

 
Zmluva IVES, zverejnená 29.12.2011
 1537-2011.pdf (3.3 MB) 1537-2011.pdf (3.3 MB)

 
Nájomná zmluva č. 1521201106, zverejnená dňa 29.12.2011

 
Zmluva o nájme č. 1433201106, zverejnená dňa 29.12.2011

 
Nájomná zmluva č. 1513201106, zverejnená dňa 29.12.2011

 
Nájomná zmluva č. 1515201106, zverejnená dňa 29.12.2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1542-2011 SBD č. 1, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 1.PDF (180 kB) SBD č. 1.PDF (180 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1544-2011 SBD č. 3, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 3.PDF (184 kB) SBD č. 3.PDF (184 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1545-2011 SBD č. 4, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 4.PDF (183.5 kB) SBD č. 4.PDF (183.5 kB)

 
Zmluva áZmluva o nájme bytu č. 1546-2011 SBD č. 5, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 5.PDF (183.9 kB) SBD č. 5.PDF (183.9 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1547-2011 SBD č. 6, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 6.PDF (183.7 kB) SBD č. 6.PDF (183.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1548-2011 SBD č. 7, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 7.PDF (182.6 kB) SBD č. 7.PDF (182.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1549-2011 SBD č. 8, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 8.PDF (183.2 kB) SBD č. 8.PDF (183.2 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1550-2011 SBD č. 9, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 9.PDF (184.1 kB) SBD č. 9.PDF (184.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1551-2011 SBD č. 10, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 10.PDF (183 kB) SBD č. 10.PDF (183 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1552-2011 SBD č. 11, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 11.PDF (183.6 kB) SBD č. 11.PDF (183.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1553-2011 SBD č. 12, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 12.PDF (184.1 kB) SBD č. 12.PDF (184.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1554-2011 SBD č. 13, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 13.PDF (186.1 kB) SBD č. 13.PDF (186.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1555-2011 SBD č. 14, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 14.PDF (184 kB) SBD č. 14.PDF (184 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1556-2011 SBD č. 15, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 15.PDF (184.3 kB) SBD č. 15.PDF (184.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1557-2011 SBD č. 16, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 16.PDF (184.4 kB) SBD č. 16.PDF (184.4 kB)

 
Zmliva o nájme bytu č. 1558-2011 SBD č. 17, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 17..PDF (185.6 kB) SBD č. 17..PDF (185.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1559-2011 SBD č. 18, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 18.PDF (183.7 kB) SBD č. 18.PDF (183.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1560-2011 SBD č. 19, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 19.PDF (184 kB) SBD č. 19.PDF (184 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1561-2011 SBD č. 20, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 20.PDF (183.9 kB) SBD č. 20.PDF (183.9 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1562-2011 SBD č. 21, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 21.PDF (184.3 kB) SBD č. 21.PDF (184.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1563-2011 SBD č. 22, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 22.PDF (183.3 kB) SBD č. 22.PDF (183.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1564-2011 SBD č. 23, zverejnené dňa 30.12.2011
 SBD č. 23.PDF (185.4 kB) SBD č. 23.PDF (185.4 kB)

 
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb č. 1565201106, zverejnená dňa 30.12.2011

 
Zmluva nájme bytu č 1543-2011 SBD č. 2, zverejnené dňa 30.12.2011

 
Nájomná zmluva č. 1524201106, zverejnená dňa 30.12.2011

 

Zmluvy zverejnené v novembri 2011

Zmluva č. 1276/2011 o partnerstve, zverejnené 4.11.2011
 Zmluva_c_1276_2011_o_partnerstve.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
Zmluva č. 1277/2011 o partnerstve, zverejnené 4.11.2011
 Zmluva_c_1277_2011_o_partnerstve.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
Zmluva č. 1278/2011 o partnerstve, zverejnené 4.11.2011
 Zmluva_c_1278_2011_o_partnerstve.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Zmluva č. 1279/2011 o partnerstve, zverejnené 4.11.2011
 Zmluva_c_1279_2011_o_partnerstve.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Mandátna zmluva o poskytovaní právnej pomoci, zverejnené 04.11.2011
 Mandátna zmluva o poskytovaní právnej pomoci.pdf (2 MB) (2 MB)

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č.344201006, zverejnená dňa 4.11.2011
 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 344201006.PDF (216.2 kB) (216.2 kB)

 
Zmluva o dielo č. 1011 - Kuchynské zostavy pre stavbu Zvolen - Kasárne kpt. Nálepku - 2.stavba, výroba a montáž, zverejnené 04.11.2011
 Zmluva o dielo č. 102011 - Kuchynské zostavy pre stavbu Zvolen - Kasárne kpt. Nálepku - 2. stavba, výroba a montáž.pdf (5.4 MB) (5.4 MB)

 
Zmluva o dielo č. 09/11 - Kuchynské zostavy pre stavbu Zvolen - Kasárne kpt. Nálepku - 2. stavba, výroba a montáž.pdf
 Zmluva o dielo č. 092011 - Kuchynské zostavy pre stavbu Zvolen - Kasárne kpt. Nálepku - 2. stavba, výroba a montáž.pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

 
Zmluva č. 1246/2011 o obstaraní predaja vstupeniek, zverejnené 8.11.2011
 Zmluva_c_1246_2011_obstaranie_predaja_vstupeniek.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zmluva č. 1247/2011 o obstaraní predaja vstupeniek, zverejnené 8.11.2011
 Zmluva_c_1247_obstaranie_predaja_vstupeniek.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1285 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1285-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1286-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1286-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1287 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1287-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1288 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1288-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1289 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1289-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1290 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1290-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1291 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1291-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1292 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1292-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1293 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1293-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1294 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1294-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1295 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1295-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1296 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1296-2011..PDF (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1297 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1297-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1298 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1297-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1299 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1299-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1298 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1298-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva č. 1284/2011 o zabezpečení požiarnej ochrany, zverejnené 9.11.2011
 Zmluva_c_1284_2011_poziarna_ochrana.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva č. 1283/2011 o zabezpečení požiarnej ochrany, zverejnené 9.11.2011
 Zmluva_c_1283_2011_poziarna_ochrana.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva č. 1302/2011 o reklame, zverejnené 9.11.2011
 Zmluva_c_1302_2011 o reklame.pdf (1019.1 kB) (1019.1 kB)

 
Zmluva č. 1303/2011 o reklame, zverejnené 10.11.2011
 Zmluva_c_1303_2011_o_reklame.pdf (745.8 kB) (745.8 kB)

 
Zmluva č. 1334/2011 o reklame
 Zmluva_c_1334_2011_o_reklame.pdf (985.8 kB) (985.8 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1333 -2011
 Zmluva o nájme č. 1333-2011.PDF (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1331 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1331-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1332 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1332-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1330 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1330-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1329 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1329-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1328 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1328-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1327 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1327-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1326 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1326-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1325 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1325-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1324-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1324-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1321-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1321-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1323 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1323-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1320 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1320-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1319 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1319-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1318 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1318-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1322-2011
 Zmluvao nájme bytu č. 1322-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1304-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1304-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č 1305-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1305-2011..PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1306-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1306-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1307-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1307-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku Nádej č. 1308-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1308-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1309-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1309 - 2011 .PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1310-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1310-2011.PDF (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1311-2011
 Zmluva o sociálnych službávh v útulku Nádej č. 1311-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1312-2011
 Zmluva o sociálnych služi ách v útulku Nádej č. 1312-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1313-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1313-2011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1314-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1314-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1315-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1315-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1316-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1316-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1317-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č. 1317-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva č.54-2011-srp o poskytovaní služby ochrany objektu
 Zmluva SPIN č. 54.pdf (664.5 kB) (664.5 kB)

 
Zmluva č.60-2011-srp o poskytovaní služby ochrany objektu
 Zmluva Spin č.60.pdf (621.7 kB) (621.7 kB)

 
zmluva PZP ZVX161
 Allianz.pdf (245.5 kB) (245.5 kB)

 
Dodatok k Zmluve o dielo č. Z1/2011/019/04, medzi Mestom Zvolen a Doprastavom, zverejnené 14.11.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z1201101904.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č.537201106, zverejnená dňa 15.11.2011
 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 537201106.PDF (222.4 kB) (222.4 kB)

 
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 53200706, zverejnený dňa 15.11.2011
 Dodatok č.1 k zmluve o nájom nebyt.priestorov č. 53200706.PDF (166.8 kB) (166.8 kB)

 
NZ č.4649/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.11.2011
 NZ č.464911.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4648/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.11.2011
 NZ č.464811.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4645/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.11.2011
 Nz č.464511.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4642/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.11.2011
 NZ č.464211.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4640/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.11.2011
 NZ č.464011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4631/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.11.2011
 NZ č.463111.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4627/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.11.2011
 NZ č.462711.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.2745/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.11.2011
 NZ č.274507.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.2043/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.11.2011
 NZ č.204307.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4630/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.11.2011
 NZ č.463011.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1341-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 1341-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
NZ č.4639/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.4639.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4636/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.463611.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4634/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.463411.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4650/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 Nz č.465011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4647/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 Nz č.464711.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4646/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.464611.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4644/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.464411.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4641/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.464111.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4632/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.463211.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4622/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 Nz č.462211.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4628/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 Nz č.462811.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4629/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 Nz č.462911.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4144/09 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.414409.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4626/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.462611.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4638/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.463811.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4635/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.463511.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4633/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 16.11.2011
 NZ č.463311.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1346-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1346-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1347-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1347-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Dodatok č.1 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group, zverejnený dňa 16.11.2011
 Dodatok č.1 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group.PDF (109 kB) (109 kB)

 
Dodatok č.2 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group, zverejnený dňa 16.11.2011
 Dodatok č.2 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group.PDF (172.2 kB) (172.2 kB)

 
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.1090201106, zverejnený dňa 16.11.2011
 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.109201106.PDF (189.3 kB) (189.3 kB)

 
Dohoda č. 1342/2011 o vykonaní menších obecných služieb, zverejnené 16.11.2011
 Dohoda_c_1342_o_vykonani_mensich_obecnych_sluzieb.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Dohoda č. 1343/2011 o vykonaní menších obecných služieb, zverejnené 16.11.2011
 Dohoda_c_1343_o_vykonani_mensich_obecnych_sluzieb.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Dohoda č. 1344/2011 o vykonaní menších obecných služieb, zverejnené 16.11.2011
 Dohoda_c_1344_o_vykonani_mensich_obecnych_sluzieb.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Dohoda č. 1345/2011 o vykonaní menších obecných služieb, zverejnené 16.11.2011
 Dohoda_c_1345_o_vykonani_mensich_obecnych_sluzieb.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
NZ č.4657/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 NZ č.465711.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4656/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 NZ č.465611.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4654/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 NZ č.465411.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4652/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 NZ č.465211.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4651/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 NZ č.465111.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4658/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 NZ č.465811.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4655/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 NZ č.465511.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4653/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 NZ č.465311.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.2560/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 NZ č.256007.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.2287/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 NZ č.228707.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3551/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 dodatok č.1 k Nz č.355108.PDF (739.9 kB) (739.9 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3859/09 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.385909.PDF (740.7 kB) (740.7 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1049/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.104907.PDF (733 kB) (733 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.614/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.61407.PDF (742.7 kB) (742.7 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.175/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.17507.PDF (769.5 kB) (769.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2386/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k Nz č.238607.PDF (765.2 kB) (765.2 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2898/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.289808.PDF (740.4 kB) (740.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3643/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.364308.PDF (741.1 kB) (741.1 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3543/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.354308.PDF (749.2 kB) (749.2 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1303/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.130307.PDF (737.1 kB) (737.1 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3054/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.305408.PDF (753.4 kB) (753.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2425/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.242507.PDF (778.2 kB) (778.2 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3739/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.373908.PDF (739.8 kB) (739.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3351/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.335108.PDF (763.2 kB) (763.2 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1935/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.193507.PDF (746.1 kB) (746.1 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.4101/09 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.410109.PDF (746.3 kB) (746.3 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1699/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.169907.PDF (753.6 kB) (753.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2780/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.278007.PDF (752.1 kB) (752.1 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.478/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.47807.PDF (749.8 kB) (749.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3525/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.352508.PDF (748.2 kB) (748.2 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3667/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k Nz č.366708.PDF (746.5 kB) (746.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.49/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.4907.PDF (760.3 kB) (760.3 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.948/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.94807.PDF (737.8 kB) (737.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2529/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.252907.PDF (761.4 kB) (761.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3253/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Doadatok č.1 k NZ č.325308 .PDF (784.4 kB) (784.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.176/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.17607.PDF (734.8 kB) (734.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1990/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.199007.PDF (754.6 kB) (754.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1714/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.171407.PDF (797.9 kB) (797.9 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1706/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.170607.PDF (787.2 kB) (787.2 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1677/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k Nz č.167707.PDF (741.7 kB) (741.7 kB)

 
NZ č.1408/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.140807.PDF (735.8 kB) (735.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1993/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.199307.PDF (736.4 kB) (736.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3633/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.363308.PDF (747.6 kB) (747.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2623/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.262307.PDF (758.6 kB) (758.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3013/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.301308.PDF (747.6 kB) (747.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1075/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.107507.PDF (754.8 kB) (754.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1484/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.148407.PDF (745.7 kB) (745.7 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.4100/09 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.410009.PDF (749.3 kB) (749.3 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.714/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.71408.PDF (748.2 kB) (748.2 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2518/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.251807.PDF (757 kB) (757 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2272/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.227207.PDF (745.3 kB) (745.3 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.4361/10 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.436110.PDF (751.8 kB) (751.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1392/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 18.11.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.139207.PDF (741.9 kB) (741.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej medzi Mestom Zvolen a spoločnosťou PROSPECT, spol. s r.o., zverejnené 22.11.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej medzi Mestom Zvolen a spoločnosťou PROSPECT, spol.s r.o.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zmluva o reklame č. 1352/2011, zverejnené 22.11.2011
 Zmluva_o_reklame_c_1352_2011.pdf (930.5 kB) (930.5 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 24/2011, zverejnené dňa 23.11.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 24-2011.PDF (278.9 kB) (278.9 kB)

 
Kúpna zmluva č. 1300201106, zverejnená dňa 23.11.2011
 Kúpna zmluva č.1300201106.PDF (314.3 kB) (314.3 kB)

 
Kúpna zmluva č.1186201106, zverejnená dňa 23.11.2011
 Kúpna zmluva č.1186201106.PDF (326.5 kB) (326.5 kB)

 
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 977201106, zverejnená dňa 24.11.2011
 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremana č. 977201106.PDF (423.2 kB) (423.2 kB)

 
Zmluva o reklame č. 1355/2011, zverejnené 24.11.2011
 Zmluva_o_reklame_c_1355_2011.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 25/2011, zverejnené dňa 24.11.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 25-2011.PDF (281.4 kB) (281.4 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 26/2011, zverejnené dňa 24.11.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 26-2011.PDF (275.1 kB) (275.1 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo AÚ č. 11/005, zverejnené 25.11.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo AÚ č. 11005.pdf (1014.7 kB) (1014.7 kB)

 
Dodatok č 1 k zmluve o poskytnuti dotácie, zverejnené 25.11.2011
 Dodatok_c1_k_zmluve o poskytnuti dotacie.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o dielo11301, zverejnená dňa 25.11.2011
 Zmluva o dielo č. 11301.PDF (245.3 kB) (245.3 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie MFK, zverejnené 28.11.2011
 Dodatok_c_4_zmluva MFK.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu 1363-2011
 Zmluva o nájme byru č. 1363-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1364-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1364-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1365-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1365-2011.PDF (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Zmluva o nájme bytu 1366-2011
 Zmiuva o nájme lbytu č. 1366-2011 .PDF (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1367-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1367-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1368-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1368-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1369-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1369-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1371-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1371-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1372-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1372-2011.PDF (3 MB) (3 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1373-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1373-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1374-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1374-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1375-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1375-2011.PDF (4.2 MB) (4.2 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1376-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1376-2011.PDF (4.2 MB) (4.2 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1377-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1377-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1378-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1378-2011.PDF (4.2 MB) (4.2 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1379-2011
 Zmluva o njme bytu č. 1379-2011..PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1380-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1380-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1382-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1382-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1383-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1383-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1384-2011
 Zmluva o nájme bytu 1384-2011.PDF (4.2 MB) (4.2 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1385-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1385-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1386-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1386-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1387-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1387-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1388-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1388-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o reklame č. 1397, zverejnené 29.11.2011
 Zmluva_1397_2011.pdf (1015.6 kB) (1015.6 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie HKM, zverejnené 29.11.2011
 Dodatok_c_2_poskytnutie_dotacie_HKM.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1402-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1402-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1403-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1403-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1404-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1404-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1405-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1405-2011.PDF (4.2 MB) (4.2 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1406-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1406-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1407-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1407-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1408-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1408-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1409-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1409-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1370-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1370-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Dodatok k mandátnej zmluve č. 1414 - 2011
 Dodatok k mandátnej zmluve č. 1414-2011.PDF (134.5 kB) (134.5 kB)

 
Zmluva nájme bytu č 1415-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1415-2011.PDF (363.8 kB) (363.8 kB)

 
Zmluva nájme bytu č 1416-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1416-2011.PDF (363.4 kB) (363.4 kB)

 
Zmluva nájme bytu č 1417-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1417-2011.PDF (302.1 kB) (302.1 kB)

 
Zmluva nájme bytu č 1418-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1418-2011.PDF (375.6 kB) (375.6 kB)

 
Zmluva nájme bytu č 1381-2011
 Zmluva o nájme bytu 1381-2011.PDF (362.9 kB) (362.9 kB)

 
Zmluva o dodávke tepla č. 5142011PVT, zverejnená dňa 30.11.2011
 Zmluva o dodávke tepla č. 5142011PVT.PDF (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zmluva o poskytnutí služby č. 1354201106, zverejnená dňa 30.11.2011
 Zmluva o poskytnutí služby č.1354201106.PDF (222.2 kB) (222.2 kB)

 
Darovacia zmluva č. 1413201106, zverejnená dňa 30.11.2011
 Darovacia zmluva č.1413201106.PDF (367 kB) (367 kB)

 
Záložná zmluva č. 611912010, zverejnená dňa 30.11.2011
 Záložná zmluva č.611912010.PDF (403.3 kB) (403.3 kB)

 
Nájomná zmluva č. 1389201106, zverejnená dňa 30.11.2011
 Nájomná zmluva č. 1389201106.PDF (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Zmluva nájme bytu č 1425-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1425-2011.PDF (300.8 kB) (300.8 kB)

 

Zmluvy zverejnené v októbri 2011

Zmluva o reklame č. 1068/2011, zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.4589/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 23.10.2011

 
NZ č.4597/11

 
NZ č.4592/11 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.4596/11 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.4590/11 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.1038/07 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.0160/07 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.4587/11 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.4591/11 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.4594/11 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.4595/11 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.1361/07 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.4588/11 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.4585/11 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.4586/11 - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.4598/11 - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2326/07

 
Dodatok č.1 k NZ č.1013/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.0165/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2849/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3891/09 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.0129/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.0704/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.126/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1166/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2608/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.0125/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
NZ č.2287/07 - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1404/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3653/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2023/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2491/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1562/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3649/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.0517/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.94/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 3.10.2011

 
Nájomná zmluva č.577201106, zverejnená dňa 3.10.2011

 
Dohoda o urovnaní č. 10742011406, zverejnená dňa 4.10.2011

 
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 10662011069, zverejnená dňa 5.10.2011

 
Kúpna zmluva č.1055201106, zverejnená dňa 5.10.2011

 
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebyt.priestorov č.313200606, zverejnený dňa 5.10.2011

 
Dodatok k Zmluve o dielo č.022011, zverejnený dňa 6.10.2011

 
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č.1087201106, zverejnená dňa 6.10.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 20/2011, zverejnené dňa 06.10.2011

 
Zmluva o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2011/4, zverejnené dňa 06.10.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 17/2011, zverejnené dňa 06.10.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 19/2011, zverejnené dňa 06.10.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 18/2011, zverejnené dňa 06.10.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 17/2011, zverejnené dňa 06.10.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 18/2011, zverejnené dňa 06.10.2011

 
Dohoda č. 1088/2011 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť, zverejnené 7.10.2011

 
NZ č.4600/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
NZ č.4601/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
NZ č.4602/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
NZ č.4599/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1131/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2210/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2880/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1402/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2211/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2428/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1762/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.917/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3250/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3469/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3625/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3035/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3996/09 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 7.10.2011

 
Kúpna zmluva č.1029201106, zverejnená dňa 10.10.2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1091-2011

 
Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku 1092-20111

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1093-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1094-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1095-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1096-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1097-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1098-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1100-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1101-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1102-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1103-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1104-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1105-2011

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 1106-2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1107 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1108 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1109 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1110 -2011

 
Zmluva č. 1099/2011 o obstaraní predaja vstupeniek, zverejnené 11.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2990/08 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 12.10.2011

 
Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č.496200606, zverejnený dňa 12.10.2011

 
Nájomná zmluva č.990201106, zverejnená dňa 13.10.2011

 
Zmluva o dielo č.1114201106, zverejnená dňa 13.10.2011

 
Zmluva o nájme č.1072201106, zverejnená dňa 13.10.2011

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č.1111201106, zverejnená dňa 13.10.2011

 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1039201106, zverejnená dňa 13.10.2011

 
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1067201106, zverejnená dňa 13.10.2011

 
Zmluva o dielo 1/2011, zverejnená 13.10.2011

 
Zmluva o nájme č. 1073201106, zverejnená dňa 13.10.2011

 
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.8201006, zverejnená dňa 13.10.2011

 
Zmluva č. 1115/2011 o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie, zverejnené 13.10.2011

 
Nájomná zmluva č.988201106, zverejnená dňa 14.10.2011

 
Nájomná zmluva č.1090201106, zverejnená dňa 18.10.2011

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 7/2010, zverejnené dňa 18.10.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 23/2011, zverejnené dňa 18.10.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 21/2011, zverejnené dňa 18.10.2011

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 14/2011, zverejnené dňa 18.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.302/2007 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
Dodatok č.1 k NZ č.153/2007 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.797/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.798/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.801/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.807/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.804/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.799/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.800/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.802/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.803/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.805/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.806/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.808/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.809/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.810/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
NZ č.811/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 17.10.2011 - cintorín Môťová

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.1585/2004/06/T zo dňa 26.7.2004 - zverejnené 19.10.2011

 
Nájomná zmluva č.1037201106, zverejnená dňa 20.10.2011

 
Kúpna zmluva č. 971201106, zverejnená dňa 20.10.2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1111/2011, zverejnené 20.10.2011

 
Nájomná zmluva č.981201106, zverejnená dňa 24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3055/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 24.10.2011

 
NZ č.4613/11 - prenájom hrob.miesta - zevrejnené 24.10.2011

 
Zmluva o dielo č.016611, zverejnená dňa 24.10.2011

 
Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebyt.priestorov č.349201106, zverejnený dňa 24.10.2011

 
NZ č.4142/09 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
NZ č.4593/11 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
NZ č.4603/11 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
NZ č.4604/11 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
NZ č.4605/11 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
NZ č.4606/11 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
NZ č.4607/11 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
NZ č.4608/11 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
NZ č.4609/11 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.281/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.135/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.373/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.944/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1407/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1014/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1015/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2514/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.412/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1646/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2264/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2609/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.10.2011

 
Zmluva o nájme č.1168201106, zverejnené dňa 25.10.2011

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2011, zverejnené 25.10.2011

 
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 01.07.2011, zverejnené 25.10.2011

 
Zmluva o dielo - Dodávka a montáž elektrických sporákov - Balkán, zverejnené 25.10.2011

 
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 551201106, zverejnená dňa 25.10.2011

 
Dohoda č. 1171/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe, zverejnené 26.10.2011

 
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebyto.priestorov č.172200906, zverejnený dňa 26.10.2011

 
Zmluva o zabezpečení poskytovania soc. služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa soc. služby, zverejnené dňa 26.10.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 19/2011, zverejnené dňa 26.10.2011

 
Zmluva o reklame č. 1184/2011, zverejnené 27.10.2011

 
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt.priestorov č.88201006, zverejnená dňa 28.10.2011

 
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č.319200606, zverejnený dňa 31.10.2011

 
Nájomná zmluva č.1070201106, zverejnená dňa 31.10.2011

 
Zmluva o nájme bytu 1187-2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1188 -2011

 
Zmluva o nájme bytu 1189-2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1190 -2011

 
Zmluva o nájme bytu 1191-2011

 
Zmluva o nájme bytu 1192-2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1193 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1194 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1195 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1196 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1197 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1198 -2011.PDF

 
Zmluva o nájme bytu č. 1199 -2011.PDF

 
Zmluva o nájme bytu 1200-2011.PDF

 
Zmluva o nájme bytu 1201-2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1201 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1202 -2011

 
Zmluva o nájme bytu 1203-2011

 
Zmluva o nájme bytu 1204-2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1205 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1206 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1207 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1208 -2011

 
Zmluva o nájme bytu 1210-2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1211 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1212 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1213 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1214 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1215 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1216 -2011

 
Zmluva o nájme bytu 1217-2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1218 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1219 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1220 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1221 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1222 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1001 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1224 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1225 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1226 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1227 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1228 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1229 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1230 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1231 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1234 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1236 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1235 -2011

 
Zmluva o nájme bytu č. 1238 -2011

 
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č.680794, zverejnená dňa 31.10.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3547/08 - prenájom hrob.miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.4270/10 - prenájom hrob.miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.343/07 - prenájom hrob.miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.1867/07 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4624/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4623/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4621/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4620/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4619/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4618/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4617/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4616/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4614/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4615/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4625/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4610/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4611/11 - prenájom hrob.miesta

 
NZ č.4612/11 - prenájom hrob.miesta

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 22/2011, zverejnené dňa 31.10.2011

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 22/2010, zverejnené dňa 31.10.2011

 
Nájomná zmluva č.1077201106, zverejnená dňa 31.10.2011

 

Zmluvy zverejnené v septembri 2011

Zmluva o dielo - projekt požiarnej bezpečnosti stavby, zverejnené dňa 02.09.11
 Zmluva o dielo Mesto Zvolen - SEPO s.r.o..pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 7/2009, zverejnené dňa 02.09.2011
 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 7-2009 .PDF (120.4 kB) (120.4 kB)

 
Dodatok č. 5 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009/1, zverejnené dňa 02.09.2011
 Dodatok č. 5 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009-1 .PDF (98 kB) (98 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 53/2009, zverejnené dňa 02.09.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 53-2009.PDF (114.4 kB) (114.4 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 14/2011, zverejnené dňa 02.09.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 14-2011.PDF (276.4 kB) (276.4 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 6/2009, zverejnené dňa 02.09.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 6-2009.PDF (114.6 kB) (114.6 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 15/2010, zverejnené dňa 02.09.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 15-2010.PDF (112.8 kB) (112.8 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 12/2011, zverejnené dňa 02.09.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 12-2011.PDF (217.7 kB) (217.7 kB)

 
Dodatok č. 5 k zmluve o platení plnej úhrady za soc. službu č. 2009/8, zverejnené dňa 02.09.2011
 Dodatok č. 5 k zmluve o platení plnej úhrady za soc. službu č. 2009-8.PDF (102.1 kB) (102.1 kB)

 
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 55/2009, zverejnené dňa 02.09.2011
 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 55-2009.PDF (119.2 kB) (119.2 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 13/2011, zverejnené dňa 02.09.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 13-2011.PDF (223.6 kB) (223.6 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2011/2, zverejnené dňa 02.09.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2011-2.PDF (84.7 kB) (84.7 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 1/2009, zverejnené dňa 02.09.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 1-2009.PDF (119 kB) (119 kB)

 
Kúpna zmluva č. 9272011 zverejnená 2.9.2011
 Kúpna zmluva č. 9272011.PDF (235.3 kB) (235.3 kB)

 
Zmluva č. 966/2011, zverejnené 2.9.2011
 Zmluva 966_2011.pdf (292.5 kB) (292.5 kB)

 
Zmluva o dielo č. 20/2011 - Uloženie trubiek pre optickú sieť Zomes trasy A a B v meste Zvolen, zverejnené 05.09.2011
 Zmluva o dielo č. 202011 - Uloženie trubiek pre optickú sieť Zomes trasy A a B v meste Zvolen.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
Zmluva č. 975/2011, zverejnené 5.9.2011
 Zmluva_975_2011.pdf (999.4 kB) (999.4 kB)

 
Príloha k Zmluve o dielo č. 20/2011-rozpočet prác, zverejnené 05.09.2011
 Príloha k Zmluve o dielo č. 202011-rozpočet prác.pdf (5.9 MB) (5.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 962-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 962-2011..PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 963-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 963-2011e.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č.964-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 964-2011.PDF (3.4 MB) (3.4 MB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 167507 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 6.9.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č.167507 - prenájom hrobového miesta.PDF (151.9 kB) (151.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 288607 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 6.9.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 288607 - prenájom hrobového miesta.PDF (149.1 kB) (149.1 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 143407 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 6.9.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 143407 - prenájom hrobového miesta.PDF (154.5 kB) (154.5 kB)

 
Nájomná zmluva č. 457311 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 6.9.2011
 NZ č. 457311 - prenájom hrobového miesta.PDF (227.1 kB) (227.1 kB)

 
Nájomná zmluva č. 296908 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 6.9.2011
 NZ č. 296908 - prenájom hrobového miesta.PDF (263.4 kB) (263.4 kB)

 
Nájomná zmluva č. 457411 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 6.9.2011
 NZ č. 457411 - prenájom hrobového miesta.PDF (232.1 kB) (232.1 kB)

 
Nájomná zmluva č. 457511 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 6.9.2011
 NZ č. 457511 - prenájom hrobového miesta.PDF (228.6 kB) (228.6 kB)

 
Nájomná zmluva č. 457611 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 6.9.2011
 NZ č. 457611 - prenájom hrobového miesta.PDF (231.9 kB) (231.9 kB)

 
Nájomná zmluva č. 457711 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 6.9.2011
 NZ č. 457711 - prenájom hrobového miesta.PDF (235.6 kB) (235.6 kB)

 
Nájomná zmluva č. 457811 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 6.9.2011
 NZ č. 457811 - prenájom hrobového miesta.PDF (245.3 kB) (245.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č.965-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 965-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Nájomná zmluva č. 549201106 - zverejnená 7.9.2011
 Nájomná zmluva č. 549201106.PDF (562.5 kB) (562.5 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 14/2011, zverejnené dňa 08.09.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 14-2011.PDF (220.3 kB) (220.3 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 28/2009, zverejnené dňa 08.09.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 28-2009.PDF (159.2 kB) (159.2 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 949-2011
 Zmiuva o poskyt. sociál. služieb v útulku Nádej č. 949-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 951-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 951-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 952-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 952-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 953-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku Nádej č. 953-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku č. 956-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 956-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 957-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku Nádej č. 957-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 958-2011
 Zmiuva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 958-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 959-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 959-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 961-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku Nádej č. 961-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 967-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku Nádej č. 967-2011e.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 968-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku Nádej č. 968-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 969-2011
 Zmluva o poskytnuti soc. sluieb v útulku Nádej č. 969-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č.955-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č.955-2011 .PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 950-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku Nádej 950-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike - aktualizácia
 ZoD Proen.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Protokol č. 12011 o odovzdaní nehnuteľného majetku štátu - zverejnený 12.9.2011
 Protokol č. 12011.PDF (290.8 kB) (290.8 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ 35201006 zverejnený 12.9.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 35201006.PDF (504.3 kB) (504.3 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 176007 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 12.9.2011
 Dodatok č.1 k NZ č. 176007 - prenájom hrobového miesta.PDF (149.8 kB) (149.8 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 61807 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 12.9.2011
 Dodatok č.1 k NZ č. 61807 - prenájom hrobového miesta.PDF (145.3 kB) (145.3 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 179707 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 12.9.2011
 Dodatok č.1 k NZ č. 179707 - prenájom hrobového miesta.PDF (145.8 kB) (145.8 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 1257807 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 12.9.2011
 Dodatok č.1 k NZ č. 257807 - prenájom hrobového miesta.PDF (146.5 kB) (146.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 113707 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 12.9.2011
 Dodatok č.1 k NZ č. 113707 - prenájom hrobového miesta.PDF (147.8 kB) (147.8 kB)

 
Nájomná zmluva č. 457911 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 12.9.2011
 NZ č. 457911 - prenájom hrobového miesta.PDF (231.2 kB) (231.2 kB)

 
Nájomná zmluva č. 458011 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 12.9.2011
 NZ č. 458011 - prenájom hrobového miesta.PDF (240 kB) (240 kB)

 
Nájomná zmluva č. 458111 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 12.9.2011
 NZ č. 458111 - prenájom hrobového miesta.PDF (228.3 kB) (228.3 kB)

 
Nájomná zmluva č. 458211 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 12.9.2011
 NZ č. 458211 - prenájom hrobového miesta.PDF (223.7 kB) (223.7 kB)

 
Nájomná zmluva č. 458311 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 12.9.2011
 NZ č. 458311 - prenájom hrobového miesta.PDF (246.5 kB) (246.5 kB)

 
Nájomná zmluva č. 458411 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 12.9.2011
 NZ č. 458411 - prenájom hrobového miesta.PDF (228.8 kB) (228.8 kB)

 
Nájomná zmluva č. 328108 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 12.9.2011
 NZ č. 328108 - prenájom hrobového miesta.PDF (226 kB) (226 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.103807 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 12.9.2011
 Dohoda o ukončení NZ č. 103807.PDF (145.7 kB) (145.7 kB)

 
Nájomná zmluva č. 388209 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 13.9.2011
 NZ č. 388209 - prenájom hrobového miesta.PDF (224.6 kB) (224.6 kB)

 
Dodatok č. 2 k Dohode o prenájme časti športového areálu MŠO Štúrovo
 Dodatok č. 2 _prenájom_Štúrovo.pdf (523.9 kB) (523.9 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku Nádej č. 978-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 978-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 496200606 - zverejnený 14.9.2011
 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 496200606.PDF (233.1 kB) (233.1 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2010 uzavretej medzi Mestolm Zvolen a Profi-NETWORK Slovakia, a.s., zverejnené 16.09.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 012010 uzavretej medzi Mestom Zvolen a Profi-NETWORK Slovakia,a.s.pdf (5.1 MB) (5.1 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 982-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 982-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
zmluva o nájme bytu č. 983-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 983-2011..PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 752201106 - zverejnený 20.9.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 752201106.PDF (211.8 kB) (211.8 kB)

 
Dodatok č. 1 k Dohode o budúcej dohode č. 750201106 - zverejnený 20.9.2011
 Dodatok č. 1 k Dohode o budúcej dohode č. 750201106.PDF (243 kB) (243 kB)

 
Zmluva o dielo č. 11199 - zverejnená 20.9.2011
 Zmluva o dielo č. 11199.PDF (396.1 kB) (396.1 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č. 289102001 - zverejnená dňa 20.9.2011
 Dohoda o ukončení NZ č. 289102001.PDF (182.6 kB) (182.6 kB)

 
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 29.04.2010, zverejnené 21.09.2011
 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 16/2011, zverejnené dňa 22.09.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 16-2011.PDF (278.4 kB) (278.4 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 15/2011, zverejnené dňa 22.09.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 15-2011.PDF (281.5 kB) (281.5 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 15/2011, zverejnené dňa 22.09.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 15-2011.PDF (227 kB) (227 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 16/2011, zverejnené dňa 22.09.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 16-2011 .PDF (228.5 kB) (228.5 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 991-2011
 Zmluva o nájme bytu 991-2011..PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 992-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 992-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 993 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 993-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 994-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 994-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 995-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 995-2011..PDF (4.8 MB) (4.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 996-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 996-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 997 -2011
 Zmiuva o nájme bytu č. 997-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 998-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 998-2011..PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 999 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 999-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1000 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1000-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1001 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1001-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1002 -2011
 zmluva o nájme bytu č. 1002-2011..PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1003 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1003-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1004 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1004-2011..PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1005 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1005-2011.PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1006 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1006-2011.PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1007 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1007-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1008 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1008-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1009 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1009-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1010 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1010-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1011 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1011-2011.PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1012 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1012-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1014 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1014-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1015 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1015-2011.PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1016 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1016-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1017 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1017-2011.PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1018 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1018-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1019 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1019-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1020 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1020-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1021 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1021-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1022 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1022-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1023 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1023-2011..PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1024 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1024-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1025 -2011
 zmluva o nájme bytu č. 1025-2011.PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1026 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1026-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1027 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1027-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1013 -2011
 Zmluva o nájme č. 1013-2011.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o dielo - projekt stavby Rekonštrukcia cintorína Môťová
 ZoD cintorín Môťová.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Zmluva o dielo - Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Zvolen, uverejnené 23.09.2011
 Zmluva o dielo - Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Zvolen-malé.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácií - MFK Zvolen, zverejnené 26.9.2011
 Dodatok_3_MFK_Zvolen.pdf (554.4 kB) (554.4 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 10402011
 Zmluva o nájme č. 1040-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1040 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1041-2011..PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Kúpna zmluva - stoličky do sobášnej siene
 Kúpna zmluva 1042-2011.pdf (689.5 kB) (689.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 013611 - zverejnený dňa 27.9.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 013611.PDF (87.9 kB) (87.9 kB)

 
Zmluva o dielo č. 10462011 - zverejnená 27.9.2011
 Zmluva o dielo č. 1046.PDF (626.6 kB) (626.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 1047-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1047-2011..PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu 1048-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1048-2011.PDF (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Nájomná zmluva č. 579201106 - zverejnená 27.9.2011
 Nájomná zmluva č. 579201106.PDF (279.6 kB) (279.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1050 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1050-2011..PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o dielo č. 2109/2011 na realizáciu kamerového systému SAD vo Zvolene, zverejnené 28.09.2011
 Zmluva o dielo č. 21092011 na realizáciu kamerového systému SAD vo Zvolene.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Dodatok č. 20 k mandátnej zmluve
 Dodatok č. 20 k mantátnej zmluve.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 99201106 - zverejnený dňa 28.9.2011
 Dodatok č. 2 k NZ č. 99201106.pdf (167.3 kB) (167.3 kB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.1043/2011/OaS zo dňa 28.9.2011 - zverejnené 28.9.2011
 Prenájom trhového miesta .PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. I-564/2008, zverejnené 28.09.2011
 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. I-564 2008.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme č. 760201106, zverejnená dňa 29.9.2011
 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme č.760201106.PDF (200.9 kB) (200.9 kB)

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 2549200506, zverejnená dňa 29.9.2011
 Dohoda o ukončení NZ č. 2549200506.PDF (165.1 kB) (165.1 kB)

 
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č.2644200506, zverejnená dňa 29.9.2011
 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2644200506.PDF (182.2 kB) (182.2 kB)

 
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 729201106, zverejnený dňa 29.9.2011
 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 729201106.PDF (175.6 kB) (175.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1057-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1057-2011.PDF (3.9 MB) (3.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1058 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1058-2011..PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1059 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1059-2011..PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1060 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1060-2011..PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1064 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1064-2011..PDF (3.9 MB) (3.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 1065 -2011
 Zmluva o nájme bytu č. 1065-2011..PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 

Zmluvy zverejnené v auguste 2011

Zmluva č. 160/2011 o poskytnutí dotácie, zverejnené 1.8.2011
 Zmluva_c_16_2011.pdf (583.6 kB) (583.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 890-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 890-2011..PDF (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 889-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 889-2011. .PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 891-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku Nádej č. 891-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č.892-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku Nádej č. 892-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 893-2011
 Zmluva o poskytnutí sociálnych služieb v útulku Nádej č. 893-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 894-2011
 Zmluva o poskyt. sociál služ. v útulku Nádej č. 894-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 895-2011
 Zmluva o poskyt. soociál. služieb v útulku Nádej č. 895-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č.896-2011
 Zmluva o poskytnutí so. služieb v útulku Nádej č. 896-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 897-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 897-2011e.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 898-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 898-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 899-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku Nádej č. 899-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 900-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 900-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 901-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku Nádej č. 901-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 902-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. služieb b útulku Nádej č. 902-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 903-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 903-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 904-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku Nádej č. 904-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu 905/2011
 Zmluva o nájme bytu č. 905-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 25507 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 3.8.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 25507 - prenájom hrobového miesta.PDF (148 kB) (148 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 84407 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 3.8.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 84407 - prenájom hrobového miesta.PDF (148.4 kB) (148.4 kB)

 
Nájomná zmluva č. 455911 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 3.8.2011
 NZ č. 455911 - prenájom hrobového miesta.PDF (228.3 kB) (228.3 kB)

 
Nájomná zmluva č. 455811 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 3.8.2011
 NZ č. 455811 - prenájom hrobového miesta.PDF (225.6 kB) (225.6 kB)

 
Nájomná zmluva č. 455711 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 3.8.2011
 NZ č. 455711 - prenájom hrobového miesta.PDF (231.8 kB) (231.8 kB)

 
Nájomná zmluva č. 439710 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 3.8.2011
 NZ č. 439710 - prenájom hrobového miesta.PDF (225.2 kB) (225.2 kB)

 
Nájomná zmluva č. 134107 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 3.8.2011
 NZ č.134107 - prenájom hrobového miesta.PDF (226.6 kB) (226.6 kB)

 
Nájomná zmluva č. 134007 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 3.8.2011
 NZ č. 134007 - prenájom hrobového miesta.PDF (225.5 kB) (225.5 kB)

 
Nájomná zmluva č. 134107 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 3.8.2011
 NZ č. 134107 - prenájom hrobového miesta.PDF (239 kB) (239 kB)

 
Nájomná zmluva č. 189807 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 3.8.2011
 NZ č. 189807 - prenájom hrobového miesta.PDF (223.5 kB) (223.5 kB)

 
Nájomná zmluva č. 456211 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 3.8.2011
 NZ č. 456211 - prenájom hrobového miesta.PDF (234.7 kB) (234.7 kB)

 
Nájomná zmluva č. 456111 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 3.8.2011
 NZ č. 456111 - prenájom hrobového miesta.PDF (234.7 kB) (234.7 kB)

 
Nájomná zmluva č. 456011 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 3.8.2011
 NZ č. 456011 - prenájom hrobového miesta.PDF (231.4 kB) (231.4 kB)

 
Rámcová zmluva o vkladoch
 Rámcová zmluva o vkladoch.PDF (3.4 MB) (3.4 MB)

 
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 27/2009, zverejnené dňa 09.08.2011
 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 27-2009.PDF (119.4 kB) (119.4 kB)

 
Dodatok č. 5 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009/6, zverejnené dňa 09.08.2011
 Dodatok č. 5 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009-6.PDF (99.9 kB) (99.9 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 34/2009,zverejnené dňa 09.08.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 34-2009.PDF (119.3 kB) (119.3 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2010/1, zverejnené dňa 09.08.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2010-1.PDF (88.6 kB) (88.6 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 16/2010,zverejnené dňa 09.08.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 16-2010.PDF (175.2 kB) (175.2 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 913-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služby v útulku nádej č. 913-2011..PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 907201106, zverejnená dňa 11.8.2011
 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 907201106.PDF (434.9 kB) (434.9 kB)

 
Zmluva o poskytnutí služieb č. 915201106, zverejnená dňa 12.8.2011
 Zmluva o poskytnutí služieb č. 915201106.PDF (222.8 kB) (222.8 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku 916-2011
 Zmluva o posykt. sociiálnej služby v útulku Nádej č. 916-2011..PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Darovacia zmluva č. 919/2011
 Darovacia zmluva č. 919_2011.pdf (493.8 kB) (493.8 kB)

 
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. 1/2010/Va - predaj tonerov (zverejnená 17.08.2011)
 Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č.1-2010-Va JURIGA spol. s.r.o..pdf (1 MB) (1 MB)

 
Zmluva č. 14/2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality, zverejnené 18.08.2011
 Zmluva č. 14 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 353308 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 18.8.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 353308 - prenájom hrobového miesta.PDF (146.4 kB) (146.4 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 317508 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 18.8.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 317508 - prenájom hrobového miesta.PDF (144.9 kB) (144.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 060107 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 18.8.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 060107 - prenájom hrobového miesta.PDF (146.3 kB) (146.3 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 283407 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 18.8.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 283407 - prenájom hrobového miesta.PDF (147 kB) (147 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 6607 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 18.8.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 6607 - prenájom hrobového miesta.PDF (145.5 kB) (145.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 26707 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 18.8.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 26707 - prenájom hrobového miesta.PDF (146.9 kB) (146.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 124707 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 18.8.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 124707 - prenájom hrobového miesta.PDF (148.8 kB) (148.8 kB)

 
Nájomná zmluva č. 175407 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 NZ č. 175407 - prenájom hrobového miesta.PDF (225.6 kB) (225.6 kB)

 
Nájomná zmluva č. 456411 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 NZ č. 456411 - prenájom hrobového miesta.PDF (233.7 kB) (233.7 kB)

 
Nájomná zmluva č. 456711 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 NZ č. 456711 - prenájom hrobového miesta.PDF (235 kB) (235 kB)

 
Nájomná zmluva č. 456811 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 NZ č. 456811 - prenájom hrobového miesta.PDF (231.6 kB) (231.6 kB)

 
Nájomná zmluva č. 456911 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 NZ č. 456911 - prenájom hrobového miesta.PDF (226.7 kB) (226.7 kB)

 
Nájomná zmluva č. 457211 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 NZ č. 457211 - prenájom hrobového miesta.PDF (225.6 kB) (225.6 kB)

 
Nájomná zmluva č. 457111 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 NZ č. 457111 - prenájom hrobového miesta.PDF (224.1 kB) (224.1 kB)

 
Nájomná zmluva č. 457011 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 NZ č. 457011 - prenájom hrobového miesta.PDF (236.1 kB) (236.1 kB)

 
Nájomná zmluva č. 456611 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 NZ č. 456611 - prenájom hrobového miesta.PDF (227.3 kB) (227.3 kB)

 
Nájomná zmluva č. 456511 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 NZ č. 456511 - prenájom hrobového miesta.PDF (227.3 kB) (227.3 kB)

 
Nájomná zmluva č. 456311 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 NZ č. 456311 - prenájom hrobového miesta.PDF (223.3 kB) (223.3 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č. 224207 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 18.8.2011
 Dohoda o ukončeni NZ č. 224207 - prenájom hrobového miesta.PDF (147.4 kB) (147.4 kB)

 
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 914201106 - zverejnená 19.8.2011
 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 914201106.PDF (221.5 kB) (221.5 kB)

 
Zmluva o dielo č. 022011 - zvrerejnená 19.8.2011
 Zmluva o dielo č. 022011.PDF (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011, zverejnené 22.8.2011
 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011 - scan.pdf (288.1 kB) (288.1 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 102011 - zverejnený dňa 22.8.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 102011.PDF (153.1 kB) (153.1 kB)

 
Príloha č. 30 k obchodnej zmluve č. 606201085 - zverejnené dňa 22.8.2011
 Príloha č. 30 k obchodnej zmluve č. 606201085.PDF (198.3 kB) (198.3 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 926-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku nádej č. 926-2011.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 31156 SPIN-SK s.r.o.
 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 31156.pdf (203.3 kB) (203.3 kB)

 
Zmluva o postúpení práv, povinností a záväzkov - zverejnená dňa 24.8.2011
 Zmluva o postúpení práv, povinností a záväzkov.PDF (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Zmluva č.341004-23-2011-srp o poskytovaní služby ochrany objektu
 Zmluva č.341004 - 23-2011-srp o poskyt.služieb.pdf (758.3 kB) (758.3 kB)

 
Zmluva č.29-2011-srp o poskytovaní služby ochrany objektu
 Zmluva č.29-2011-srp o poskytovaní služby ochrany objektu.pdf (744.2 kB) (744.2 kB)

 
Zmluva o dielo č. 012611 - zverejnená 30.8.2011
 Zmluva o dielo č. 012611.PDF (607.5 kB) (607.5 kB)

 
Zmluva o dielo č. 013611 - zverejnená 30.8.2011
 Zmluva o dielo č. 013611.PDF (567.8 kB) (567.8 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej medzi Mestom Zvolen a spoločnosťou Signatech, Častá, zvrerejnené 31.08.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej medzi Mesto Zvolen a spoločnosťou Signatech.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 

Zmluvy zverejnené v júli 2011

Dodatok č. 4 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 448200606, zverejnená dňa 4.7.2011
 Dodatok č.4 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 448200606.PDF (232.7 kB) (232.7 kB)

 
Kúpna zmluva č. 115201106, zverejnená dňa 4.7.2011
 Kúpna zmluva č. 115201106.PDF (270.9 kB) (270.9 kB)

 
Dohoda o budúcej dohode o užívaní optickej chráničky č. 7502011, zverejnená dňa 4.7.2011
 Dohoda o budúcej dohode o užívaní optickej chráničky č. 7502011.PDF (1 MB) (1 MB)

 
Zmluva o vykonaní autorského dozoru: Zlepšujeme život Zvolenčanom - časť A Obnova a prezentácia archeologických nálezov pri kostole sv. Alžbety na Nám. SNP vo Zvolene, zverejnené 04.07.2011
 Zmluva o vykonaní autorského dozoru-Zlepšujeme život Zvolenčanom - časť A Obnova a prezentácia archeologických nálezov pri kostole sv. Alžbety na Nám. SNP vo Zvolene.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
Mandátna zmluva - odplatné zariadenie obchodnej záležitosti mandanta mandatárom, zverejnené 04.07.2011
 Mandátna zmluva - odplatné zariadenie obchodnej záležitosti mandanta mandatárom v rámci projektu Zlepšujeme život Zvolenčanom.pdf (3 MB) (3 MB)

 
Zmluva o vykonaní autorského dozoru: Zlepšujeme život Zvolenčanom - časť C Park plukovníka Alexandra Domana vo Zvolene, zverejnené 04.07.2011
 Zlepšujeme život Zvolenčanom - časť C Park plukovníka Alexandra Domana vo Zvolene.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke repliky delového vozňa č. 1/2009, zverejnené 04.07.2011
 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke repliky delového vozňa.pdf (709.2 kB) (709.2 kB)

 
Nájomná zmluva č. 7522011, zverejnená dňa 4.7.2011
 Nájomná zmluva č. 7522011.PDF (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 767-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 767-2011.PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 768-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 768-2011.PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 769-2011
 Zmluva o nájme č. 769-2011.PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Dodatok č. 19 k Mandátnej zmluvy uzatovenej so SBD č. 770 - 2011
 Dodatok k mandátnej zmluve č. 770-2011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 749201106, zverejnená dňa 6.7.2011
 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 749201106.PDF (448 kB) (448 kB)

 
Zmluva č. 754/2011 o vytvorení diela, zverejnené 7.7.2011
 Zmluva_c_754_2011.pdf (356.3 kB) (356.3 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.166/2007 - prenájom hrobového miesta - cintorín Môťová - zverejnené 6.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.1662007 - prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová .PDF (924.8 kB) (924.8 kB)

 
NZ č.794/2011 - prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnené 6.7.2011
 Prenájom hr.miesta - cintorín Môťová - NZ č.7942011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.792/2011 - prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnené 6.7.2011
 Prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - NZ č.7922011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.789/2011 - prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnené 6.7.2011
 Prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - NZ č.7892011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.790/2011 - prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnené 6.7.2011
 Prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - NZ č.7902011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.793/2011 - prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnené 6.7.2011
 Prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - NZ č.7932011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.795/2011 - prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnené 6.7.2011
 Prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - NZ č.7952011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.796/2011 - prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnené 6.7.2011
 Prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - NZ č.7962011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.791/2011 - prenájom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnené 6.7.2011
 Prenájom hrobového miesta - cintorín Môťová- NZ č.7912011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4548/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.454811.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4545/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.454511.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4549/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.454911.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4540/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.454011.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.1483/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.148307.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4534/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.453411.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.1599/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.159907.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4547/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.454711.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.1528/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.152807.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4536/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.453611.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4551/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 Nz č.455111.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 772-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 772-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 773-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 773-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
NZ č.4546/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.454611.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4544/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.7.2011
 NZ č.454411.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Kúpna zmluva č. 731201106, zverejnená dňa 7.7.2011
 Kúpna zmluva č.731201106.PDF (344.4 kB) (344.4 kB)

 
Nájomná zmluva č. 732201106, zverejnená dňa 8.7.2011
 Nájomná zmluva č. 732201106.PDF (759 kB) (759 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 774-2011
 Zmluva o posykyt. soc. služ. v útulku nádej č. 774-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 775-2011
 Zmluva o poskyt. soc. slk. č. 775-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku Nádej č. 776 - 2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej 776-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 779-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku nádej č. 779-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 780-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 780-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 781-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 781-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 782-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 782-2011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 783-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej 783-2011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 777-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č777-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 778-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej 778-2011.PDF (765.1 kB) (765.1 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 11/2011, zverejnené dňa 08.07.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 11-2011.PDF (225.4 kB) (225.4 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 7/2011, zverejnené dňa 08.07.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 7-2011.PDF (284.8 kB) (284.8 kB)

 
Zmluva o platení plnej úhrady za soc. službu č. 2011/3, zverejnené dňa 08.07.2011
 Zmluva o platení plnej úhrady za soc. službu č. 2011-3.PDF (132 kB) (132 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 10/2011, zverejnené dňa 08.07.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 10-2011.PDF (275.5 kB) (275.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č.39/2010,zverejnené dňa 08.07.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 39-2010.PDF (134.7 kB) (134.7 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 08/2011, zverejnené dňa 08.07.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 08-2011.PDF (231.8 kB) (231.8 kB)

 
NZ č.4543/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.454311.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4542/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.454211.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4541/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.454111.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4311/10 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.431110.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4535/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.453511.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4538/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.453811.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4530/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.453011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4533/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.453311.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4521/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.452111.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.4519/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.451911.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.3253/08 - prenájom hr.miesta - zverejnené 7.7.2011
 Dohoda o ukončení NZ č.325308.PDF (752.7 kB) (752.7 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.1419/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 7.7.2011
 Dohoda o ukončení NZ č.141907.PDF (763.8 kB) (763.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.154/2007 - cintorín Môťová - prenájom hr.miesta - zverejnené 7.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.1542007 - cintorín Môťová.PDF (900.1 kB) (900.1 kB)

 
NZ č.4550/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.455011.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.2934/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.293411.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4537/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.453711.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4539/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.453911.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4529/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.452911.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4532/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.453211.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4522/11 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.452211.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.337/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 7.7.2011
 NZ č.33707.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Zmluva o dielo č. Z1/2011/019/04, zverejnené 11.7.2011
 Zmluva_c_Z1_2011_019_04_web.pdf (526.1 kB) (526.1 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1763/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.176307.PDF (759.2 kB) (759.2 kB)

 
Dodatokč.1 k NZ č.557/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.55707.PDF (786 kB) (786 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.1725/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.172507.PDF (753.6 kB) (753.6 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.1593/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.159307.PDF (781.9 kB) (781.9 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.2563/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.256307.PDF (765.5 kB) (765.5 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.0777/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.077707.PDF (770.8 kB) (770.8 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.1067/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.106707.PDF (798.1 kB) (798.1 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.1945/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.194507.PDF (761.6 kB) (761.6 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.1409/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.140907.PDF (781.8 kB) (781.8 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.1705/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.170507.PDF (767.5 kB) (767.5 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.1592/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 K NZ č.159207.PDF (773.8 kB) (773.8 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.152/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.15207.PDF (793.6 kB) (793.6 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.962/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.96207.PDF (762.5 kB) (762.5 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.2716/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.271607.PDF (751.2 kB) (751.2 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.2541/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.254107.PDF (788.2 kB) (788.2 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.2274/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.227407.PDF (759.9 kB) (759.9 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.2274/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.227407.PDF (759.9 kB) (759.9 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.811/07 - prenájom hr.miesta - zverejnené 11.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.81107.PDF (795.1 kB) (795.1 kB)

 
Zmluva o dielo č. 12011 zverejnená dňa 12.7.2011
 Zmluva o dielo č. 120111.PDF (364.2 kB) (364.2 kB)

 
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 496200606, zverejnený dňa 12.7.2011
 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 496200606.PDF (294.5 kB) (294.5 kB)

 
Nájomná zmluva č. 760201106 - zverejnené 14.7.2011
 Nájomná zmluva č. 760201106.PDF (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 799-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej 799-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 661-2011
 Zmluva o poskyt,. soc. sl. v útulku Nádej č. 800-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 801-2011
 Zmluva o poskyt., soc.. sl. v útulku Nádej 801-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 802-2011
 Zmluva o poskyt. soc. slu. v útulku Nádej č. 802-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č.803-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej 803-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 804-2011
 Zmluva o poskyt. sl. v útulku Nádej 804-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o dielo č. 805201106, zverejnená 15.7.2011
 Zmluva o dielo č. 062011.PDF (443.6 kB) (443.6 kB)

 
Zmluva o dielo č. 806201106, zverejnená 15.7.2011
 Zmluva o dielo č. 806201106.PDF (638.7 kB) (638.7 kB)

 
Zmluva o dielo č. 807201106, zverejnená 15.7.2011
 Zmluva o dielo č. 807201106.PDF (624.4 kB) (624.4 kB)

 
Kúpna zmluva č. 658201106 zverejnená 15.7.2011
 Kúpna zmluva č. 658201106.PDF (267.7 kB) (267.7 kB)

 
Delimitačný protokol č. 322011 zverejnený 15.7.2011
 Delimitačný protokol č. 322011.PDF (378 kB) (378 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č. 2687200506 zverejnený 15.7.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 2687200506.PDF (387.3 kB) (387.3 kB)

 
Zmluva o technickej podpore, zverejnené dňa 18.07.2011
 Zmluva o technickej podpore.PDF (482.5 kB) (482.5 kB)

 
Dodatok č. 3 k NZ 2494200306 zverejnený 18.7.2011
 Dodatok č. 3 k NZ 2494200306.PDF (693 kB) (693 kB)

 
Mandátna zmluva CI-001/2011, zverejnená 19.07.11
 Mandátna zmluva CI 001 2011.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Dodatok č. 1 k NZ 262200806 zverejnený 19.7.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 262200806.PDF (353.1 kB) (353.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 812-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 812-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
zmluva o dielo 813-2011
 Zmluva o dielo 813-2011.PDF (4.2 MB) (4.2 MB)

 
zmluva o dielo 814-2011
 Zmluva o dielo č. 814-2011.PDF (4.6 MB) (4.6 MB)

 
Kúpna zmluva č. 766201106 zverejnená 19.7.2011
 Kúpna zmluva č. 766201106.PDF (427.6 kB) (427.6 kB)

 
Nájomná zmluva č. 756201106 zverejnená 20.7.2011
 Nájomná zmluva č. 756201106.PDF (6.5 MB) (6.5 MB)

 
Dodatok č. 10 k NZ 567200406 zverejnený 20.7.2011
 Dodatok č. 10 k NZ č. 567200406.PDF (312.2 kB) (312.2 kB)

 
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 375200906 zverejnená 20.7.2011
 Zmluva o uzavretí buducej zmluvy č. 375200906.PDF (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Kúpna zmluva č. 816201106 zverejnená 20.7.2011
 Kúpna zmluva č. 816201106.PDF (333.2 kB) (333.2 kB)

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 0103011, zverejnené 20.07.2011
 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 0103011.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
Zmluva o dielo AÚ č. 11/112 na vykonanie archeologického výskumu "Pustý hrad, veža na Dolnom hrade (sonda 8/2011), zverejnené 20.07.2011
 Zmluva o dielo AÚ č. 11112 - Pustý hrad, veža na Dolnom hrade (sonda 82011).pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 13/2011, zverejnené dňa 21.07.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 13-2011 .PDF (266.4 kB) (266.4 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 11/2011, zverejnené dňa 21.07.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 11-2011 .PDF (266.2 kB) (266.2 kB)

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 07/2011, zverejnené dňa 21.07.2011
 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 07-2011 .PDF (71.2 kB) (71.2 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 12/2011, zverejnené dňa 21.07.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 12-2011 .PDF (276.9 kB) (276.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k Dohode o prenájme časti športového areálu MŠO Štúrovo, zverejnená 21.07.2011
 Dodatok č. 1_prenájom_Štúrovo.pdf (337.8 kB) (337.8 kB)

 
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb, zverejnené 21.07.2011
 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb.pdf (453.8 kB) (453.8 kB)

 
Zmluva o dielo č. 08/2011 - Zvolen, stavebná údržba miestnych komunikácií v meste Zvolen, zverejnené 21.07.2011
 Zmluva o dielo č. 082011 - Stavebná údržbva miestnych komunikácií v meste Zvolen.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 749201106 zverejnený 22.7.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 749201106.PDF (339.1 kB) (339.1 kB)

 
Nájomná zmluva č. 455311 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 25.7.2011
 NZ č. 455311 - prenájom hrobového miesta.PDF (243.3 kB) (243.3 kB)

 
Nájomná zmluva č. 455211 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 25.7.2011
 NZ č. 455211 - prenájom hrobového miesta.PDF (226.1 kB) (226.1 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 236807 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 25.7.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 236807 - prenájom hrobového miesta.PDF (147 kB) (147 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 324808 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 25.7.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 324808 - prenájom hrobového miesta.PDF (148.6 kB) (148.6 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 190207 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 25.7.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 190207 - prenájom hrobového miesta.PDF (146.3 kB) (146.3 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 324208 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 25.7.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 324208 - prenájom hrobového miesta.PDF (145.5 kB) (145.5 kB)

 
Nájomná zmluva č. 455611 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 25.7.2011
 NZ č. 455611 - prenájom hrobového miesta.PDF (235.8 kB) (235.8 kB)

 
Nájomná zmluva č. 455511 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 25.7.2011
 NZ č. 455511 - prenájom hrobového miesta.PDF (229.4 kB) (229.4 kB)

 
Nájomná zmluva č. 455411 - prenájom hrobového miesta - zverejnená 25.7.2011
 NZ č. 455411 - prenájom hrobového miesta.PDF (226.9 kB) (226.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ č. 038408 - prenájom hrobového miesta - zverejnený 25.7.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 038408 - prenájom hrobového miesta.PDF (145.9 kB) (145.9 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie MK-2584/2011/1.1, zverejnené 26.07.2011
 zmluva_MK-2584_2011_1.1 - scan[1].pdf (409.5 kB) (409.5 kB)

 
Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie na ulici M. Bazovského vo Zvolene, zverejnené 26.07.2011
 Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie na ulici M. Bazovského vo Zvolene.pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

 
Položkovitýž rozpočet na stavbu Oprava miestnej komunikácie na ulici M. Bazovského vo Zvolene, zverejnené 26.07.2011
 Položkovitý rozpočet na stavbu Oprava miestnej komunikácie na ulici M. Bazovského vo Zvolene.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku 873-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 873-2011..PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Kúpna zmluva č. 757201106 zverejnená 28.7.2011
 Kúpna zmluva č. 757201106.PDF (349.1 kB) (349.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 875-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 875-2011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme bytu 876-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 876-2011 .PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 877-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 877-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 878-2011
 Zmluva o nájme bytu č.878-2011 .PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 879-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 879-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 880-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 880-2011..PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 881-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 881-2011..PDF (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 882-2011
 Zmluva o nájme č. 882-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 883-2011
 FZmluva o nájme bytu č. 883-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 884-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 884-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 885-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 885-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Nájomná zmluva č. 751201106 - zverejnená 29.7.2011
 Nájomná zmluva č. 751201106.PDF (419.8 kB) (419.8 kB)

 
Dodatok č. 6 k NZ č. 176200906 - zverejnený 29.7.2011
 Dodatok č. 6 k NZ č. 176200906.PDF (342.4 kB) (342.4 kB)

 
Dodatok č. 1 k NZ 355201006 zverejnený 29.7.2011
 Dodatok č. 1 k NZ č. 355201006.PDF (281.4 kB) (281.4 kB)

 

Zmluvy zverejnené v júni 2011

Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve
 Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Darovacia zmluva, zverejnená dňa 20.06.2011
 Darovacia zmluva - Barbora Micianova.pdf (801.6 kB) (801.6 kB)

 
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 83201106, zverejnený dňa 1.6.2011
 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 83201106.PDF (281.2 kB) (281.2 kB)

 
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 64201106, zverejnený dňa 1.6.2011
 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 64201106.PDF (330.2 kB) (330.2 kB)

 
Kúpna zmluva č. 409201106, zverejnená dňa 1.6.2011
 Kúpna zmluva č. 409201106.PDF (247.2 kB) (247.2 kB)

 
Zmluva o výpožičke č. 650-2011
 Zmluva o výpožičke č 650-2011.PDF (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zmluva o výpožičke invalidného vozíka č. 651-2011
 Zmluva o výpožičke č 651-2011.PDF (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zmluva č. 548/2011 o obstaraní predaja vstupeniek, zverejnené 3.6.2011
 Zmluva_c_548_2011.pdf (993 kB) (993 kB)

 
Zmluva o dielo 652-2011
 Zmluva o dielo 652-2011.PDF (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme pozemku č. 618201106, zverejnená dňa 3.6.2011
 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme pozemku č. 618201106.PDF (254.4 kB) (254.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.197/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 6.6.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.19707 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 6.6.2011.PDF (802.9 kB) (802.9 kB)

 
Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebyt.priestorov č.268092002, zverejnený dňa 7.6.2011
 Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 268092002.PDF (109.5 kB) (109.5 kB)

 
Nájomná zmluva č.392201106, zverejnená dňa 7.6.2011
 Nájomná zmluva č.392201106.PDF (580.7 kB) (580.7 kB)

 
Darovacia zmluva 653/2011
 Darovacia zmluva.PDF (626.1 kB) (626.1 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 8/2011, zverejnené dňa 09.06.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 8-2011.PDF (283.6 kB) (283.6 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 09/2011, zverejnené dňa 09.06.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 09-2011.PDF (226.8 kB) (226.8 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 10/2011, zverejnené dňa 09.06.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 10-2011.PDF (227.3 kB) (227.3 kB)

 
Zmluva o pripojení_Orange.PDF
 Zmluva o pripojení - Orange.pdf (879.7 kB) (879.7 kB)

 
Dodatok k zmluve o pripojení_č. zmluvy A5644250_Orange.pdf
 Dodatok k zmluve o pripojení - č. zmluvyA5644250.pdf (6 MB) (6 MB)

 
Zmluva o dielo č. 6592011, zverejnená dňa 9.6.2011
 Zmluva o dielo č.6592011.PDF (273.4 kB) (273.4 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 660-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č.660-2011 .PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 661-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 661-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 662-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 662-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 663-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 663-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 664-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 664-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 665-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 665-2011 .PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 666-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 666-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 667-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 667-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 668-2011
 Zmluva o poskst. soc. sl. v útulku č. 668-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 669-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 669-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 670-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útlku č. 670-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 671-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 671-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 672-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 672-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 673-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 673-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 674-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 674-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 675-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útilku č. 675-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 677-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku č. 677-2011.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme č. 3892009 zo dňa 05.10.2009 - zmeny a doplnenia zmluvy o službách, zverejnené 13.06.2011
 Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme č. 3892009 - zmeny a doplnenia zmluvy o službách.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2322/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.232207 - zverejnené 14.6.2011.PDF (814.4 kB) (814.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1542/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.154207 - zverejnené 14.6.2011 .PDF (785 kB) (785 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.928/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.92807.PDF (756.5 kB) (756.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.929/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.92907.PDF (769 kB) (769 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3578/08 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.357808.PDF (767.6 kB) (767.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.310/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.31007.PDF (834.6 kB) (834.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.249/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.24907.PDF (785.4 kB) (785.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.687/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.68707.PDF (759.7 kB) (759.7 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3151/08 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.315108.PDF (749.8 kB) (749.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1946/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.194607.PDF (775.5 kB) (775.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.148/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.14807.PDF (765.9 kB) (765.9 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3787/09 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.378709.PDF (791.6 kB) (791.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3498/08 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.349808.PDF (845.7 kB) (845.7 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.912/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.91207.PDF (772.4 kB) (772.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.393/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.39307.PDF (769.9 kB) (769.9 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3467/08 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.346708.PDF (749.2 kB) (749.2 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2418/07 - zverejnené 14.6.2011 - prenájom hrobového miesta
 Dodatok č.1 k NZ č.241807.PDF (810.2 kB) (810.2 kB)

 
Zmluva o predaji motorového vozidla, zverejnené 16.06.2011
 Zmluva o predaji motorového vozidla.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
NZ č.4525/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.6.2011
 NZ č.452511 - prenájom hrobového miesta .PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4526/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.6.2011
 NZ č.452611.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4527/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.6.2011
 NZ č.452711.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4523/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.6.2011
 NZ č.452311.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4524/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.6.2011
 NZ č.452411.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 688/2011
 Zmluva o nájme bytu č. 688-2011.PDF (4 MB) (4 MB)

 
NZ č.4520/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.6.2011
 NZ č.452011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4518/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.6.2011
 NZ č.451811.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4531/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.6.2011
 NZ č.453111.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4528/11 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 15.6.2011
 NZ č.452811.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.646/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 15.6.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.6462011 - prenájom trhového miesta .PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva č. 683/2011, zverejnené 16.6.2011
 Zmluva_c_683_2011_document.pdf (459.2 kB) (459.2 kB)

 
Zmluva č. 684/2011, zverejnené 16.6.2011
 Zmluva_c_684_2011_document.pdf (500.9 kB) (500.9 kB)

 
Zmluva č. 681/2011, zverejnené 16.6.2011
 Zmluva_c_681_2011_document.pdf (526 kB) (526 kB)

 
Zmluva č. 682/2011, zverejnené 16.6.2011
 Zmluva_c_682_2011_document.pdf (487.2 kB) (487.2 kB)

 
Zmluva č. 680/2011, zverejnené 16.6.2011
 Zmluva_c_680_2011_document.pdf (525.9 kB) (525.9 kB)

 
Zmluva č. 685/2011, zverejnené 16.6.2011
 Zmluva_c_685_2011_document.pdf (363.6 kB) (363.6 kB)

 
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 415200706, zverejnený dňa 17.6.2011
 Dodatok č.5 k zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 415200706.PDF (67.5 kB) (67.5 kB)

 
Dodatok č.1 k ZoD Pamätník Zvolenského manifestu
 Dodatok_č1_k ZoD 261-2011.pdf (454.7 kB) (454.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 702-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 702-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 703-2011
 Zmluva o nájme bytu č.703-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 704-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 704-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 705-2011
 Zmluva o nájmme bytu č. 705-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 706-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 706-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 707-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 707-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 708-2011
 Zmluva o nájmebytu č. 708-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 709- 2011
 Zmluva o nájme bytu č. 709-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 710-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 710-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 711-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 711-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme č. 2285200506, zverejnená dňa 20.6.2011
 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme č. 2285200506.PDF (188.9 kB) (188.9 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku Nádej č. 715-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku Nádej č. 715-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6092011.pdf
 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6092011.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Zmluva č. 89/2011 Domov dôchodcov a sociálnych služieb, zverejnené 28.6.2011
 Zmluva_c_89_2011.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Zmluva o dielo číslo 012010 - Optická sieť Zvolen - Optický prepoj sídliska Sekier - sídliska Zlatý potok, zverejnené 28.06.2011
 Zmluva o dielo číslo 012010 - Optická sieť Zvolen - Optický prepoj sídliska Sekier - sídliska Zlatý potok.pdf (7.5 MB) (7.5 MB)

 
Rozpočet k Zmluve o dielo číslo 012010 - Optická sieť Zvolen - Optický prepoj sídliska Sekier - slídliska Zlatý potok, zverejnené 28.06.2011
 Rozpočet k Zmluve o dielo číslo 012010 - Optická sieť Zvolen - Optický prepoj sídliska Sekier - sídliska Zlatý potok.pdf (7.3 MB) (7.3 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 716-2011
 Zmluva o nájme btu č. 716-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 717-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 717-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 718-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 718-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 719-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 719-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 720-2011
 Zmluva o náme bytu č. 720-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 721-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 721-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 722-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 722-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 723-2011
 Zmluva o nájme bytu 723-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č.726-2011
 Zmluva o nájme č. 726-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 727-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 727-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 740-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 740-2011.PDF (4.8 MB) (4.8 MB)

 
Nájomná zmluva č.689201106, zverejnená dňa 30.6.2011
 Nájomná zmluva č.689201106.PDF (532.1 kB) (532.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 734-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 734-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 735-2011
 Zmluva o nájme bytsu č. 735-2011.PDF (4.7 MB) (4.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 736-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 736-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č.737-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 737-2011.PDF (4 MB) (4 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 738-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 738-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 740-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 740-2011.PDF (4.8 MB) (4.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 739-2011
 Zmluva o nájme 739-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Nájomná zmluva č. 589201106, zverejnená dňa 30.6.2011
 Nájomná zmluva č.589201106.PDF (535.2 kB) (535.2 kB)

 
Zmluva o podnájme nebyt.priestorov č. 729201106, zverejnená dňa 30.6.2011
 Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 729201106.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Zmluva o vstavbe č. 7412011, zverejnená dňa 30.6.2011
 Zmluva o vstavbe č. 7412011.PDF (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 742-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 742-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 743-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 743-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 744-2011
 Zmluva o nájme č, 744-2011.PDF (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 745-2011
 Zmluva o nájme č, 745-2011.PDF (3.3 MB) (3.3 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 746-2011
 Zmluva o nájme č. 726-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 747-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 747-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 748-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 748-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 753-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 753-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 746-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 746-2011.PDF (3.4 MB) (3.4 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2709/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 1.7.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.270907 - prenájom hrobového miesta .PDF (969.2 kB) (969.2 kB)

 

Zmluvy zverejnené v máji 2011

Zmluva o dielo_PD cyklistický chodník Nám. SNP -sídlisko Sekier Môťová
 ZoD cyklo Sekier.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zmluva o dielo_PD cyklistický chodník Nám. SNP -sídlisko Podborová
 ZoD cyklo Podborová.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Zmluva o dielo_PD cyklistický chodník Nám. SNP -sídlisko Zlatý Potok
 ZoD cyklo ZL Potok.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o dielo_PD cyklistický chodník Nám. SNP -sídlisko Západ Tepličky
 ZoD cyklo západ.pdf (647.4 kB) (647.4 kB)

 
Dohoda o skončení zmluvy o dielo zo dňa 26.10.2010, zverejnené 02.05.2011
 Dohoda o skončení zmluvy o dielo zo dňa 26.10.2010.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3999/09 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.399909.PDF (797.8 kB) (797.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2707/07 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.270707.PDF (807.4 kB) (807.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1551/07 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.155107.PDF (801.5 kB) (801.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.862/07 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.86207.PDF (897 kB) (897 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2276/07 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.227607.PDF (822 kB) (822 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2337/07 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.233707.PDF (821.5 kB) (821.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1830/07 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.183007.PDF (883.5 kB) (883.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3368/08 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.336808.PDF (902.7 kB) (902.7 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3280/08 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.328008.PDF (812.8 kB) (812.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3559/08 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.355908.PDF (811.8 kB) (811.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3264/08 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.326408.PDF (923.6 kB) (923.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3306/08 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.330608.PDF (847.7 kB) (847.7 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2670/07 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.267007.PDF (802.1 kB) (802.1 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2213/07 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.221307.PDF (917 kB) (917 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1263/07 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.126307.PDF (815.8 kB) (815.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.50/07 - prenaájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.5007.PDF (825.7 kB) (825.7 kB)

 
NZ č.3503/08 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.350308.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4492/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.449211.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4493/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.449311.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4495/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.449511.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.3937/09 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.393709.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4475/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.447511.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4479/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.447911.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.4480/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.448011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4486/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.448611.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4487/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.448711.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4488/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.448811.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4489/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.448911.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4490/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.449011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.4491/11 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.449111.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.3186/08 - prebnájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 NZ č.318608.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.3837/09 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dohoda o ukončeni NZ č.383709.PDF (855.6 kB) (855.6 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.3503/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 2.5.2011
 Dohoda o ukončeni NZ č.350308.PDF (857.1 kB) (857.1 kB)

 
Zmluva č. 158/2011 o poskytnutí dotácie Robin Klub, zverejnené 02.05.2011
 zmluva-c.158-2011-o-poskytnuti-dotacie-robin-klub.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva č. 541/2011 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zverejnené 3.5.2011
 Zmluva o NFP 541_2011 - scan.pdf (7.9 MB) (7.9 MB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 07/2011, zverejnené 3.5.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 07-2011.PDF (229.3 kB) (229.3 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 35-2010, zverejnené 3.5.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 35-2010.PDF (133.1 kB) (133.1 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 2/2009, zverejnené dňa 3.5.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 2-2009.PDF (138.6 kB) (138.6 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2010-1, zverejnené 3.5.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2010-1 .PDF (96 kB) (96 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o platení plnej úhrady za soc. službu č. 2010-1, zverejnené 3.5.2011
 Dodatok č. 2 k zlmuve o platení plnej úhrady za soc. službu 2010-1.PDF (69.6 kB) (69.6 kB)

 
Zmluva o dielo č.02/2011 - Reštaurovanie hromadného hrobu na Ústrednom vojenskom cintoríne Červenej armády v sekcii D5, zverejnené 03.05.2011
 Zmluva o dielo č. 022011.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Zmluva o dielo č. 539201106, zverejnená dňa 4.5.2011
 Zmluva o dielo č. 539201106.PDF (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 225/2011, zverejnené 4.5.2011
 Zmluva_c_225_2011_o_autorskom_prave.pdf (339.1 kB) (339.1 kB)

 
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 226/2011, zverejnené 4.5.2011
 Zmluva_c_226_2011_o_autorskom_prave.pdf (339.3 kB) (339.3 kB)

 
Zmluva č. 106/2011 o poskytnutí dotácie-Technická univerzita vo Zvolene, zverejnené 4.5.2011
 Zmluva_dotacie_TU KNIZNICA.pdf (476.7 kB) (476.7 kB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.198/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o najme nehnuteľnosti č.1982011 - prenájom trh.miesta.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.199/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.1992011 - prenájom trh.stola.PDF (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.197/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.1972011 - prenájom trhového miesta .PDF (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.203/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2032011 - prenájom trh.miesta.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.204/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2042011 - prenájom trhového miesta .PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.205/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2052011 - prenájom trh.stola.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.209/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2092011 - prenájom trhového miesta .PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.212/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2122011 - prenájom trhového miesta.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.200/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2002011 - prenájom trhového miesta.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.201/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2012011 - prenájom trhového miesta .PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.206/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2062011 - prenájom trhového miesta .PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.207/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2072011 - prenájom trhového miesta .PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.208/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2082011 - prenájom trhového miesta .PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.211/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2112011 - prenájom trhového miesta .PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.213/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2132011 - prenájom trhového miesta .PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.214/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2142011 - prenájom trhového stola.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.215/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2152011 - prenájom trhového miesta.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.216/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2162011 - prenájom trhového miesta .PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.391/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.3912011 - prenájom trh.miesta.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.210/2011 - prenájom trhového miesta - zverejnené 4.5.2011
 Zmluva o prenájme nehnuteľnosti č.2102011 - prenájom trhového stola.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zmluva o nájme bytu 552/2011
 Zmluva o nájme č. 552-2011.PDF (5.5 MB) (5.5 MB)

 
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 536201106, zverejnená dňa 5.5.2011
 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 536201106.PDF (256.3 kB) (256.3 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 553-2011
 Zmluva o poskyt. služieb v útulku Nádej 553-20011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 554-2011
 Zmluva o soc. služieb v útulku Nádej č. 554 -2011..PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 555-2011
 Zmluva o soc. služieb v útulku Nádej 555-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 556-2011
 Zmluva o soc. služ. v útulku Nádej 556-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 557-2011
 Zmluva o poskyt. sloc. služieb v útulku Nádej č. 557-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 558-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 558-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 559-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku nátej 559-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 560-2011
 Zmluva o poskyt soc. sl. v útulku Nádej 560-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 561-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej 561-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 562-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č, 562-2011..PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 563-2011
 Zmluva o poskyt. soc. sluieb v útulku Nádej č. 563-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 564-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služiev v útulku Nádej č. 564-2011..PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 565-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 565-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 566-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 566-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 567-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej č. 567-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 568-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku Nádej 568-2011..PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku Nádej č. 569-2011
 Zmluva o poskyt. soc, služieb v útulku Nádej 569-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku Nádej č. 570-2011
 Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku Nádej č. 570-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o dielo - Dodávka a montáž detského ihriska na ulici J. Kozačeka 1-14, Zvolen, zverejnené 09.05.2011
 Zmluva o dielo - Dodávka a montáž detského ihriska na ulici J. Kozačeka 12-14, Zvolen.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva č. 127/2011 o poskytnutí dotácie-Lieskovský tenisový klub LTC, zverejnené 9.5.2011
 Zmluva_dotacie_Lieskovsky tenisovy klub_web.pdf (591.9 kB) (591.9 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 4/2010,zverejnené dňa 09.5.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 4-2010.PDF (161.8 kB) (161.8 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 42/2009,zverejnené dňa 09.5.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 42-2009.PDF (133.3 kB) (133.3 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 6/2011, zverejnené dňa 9.5.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 6-2011.PDF (286 kB) (286 kB)

 
Kúpna zmluva č.510201106, zverejnená dňa 9.5.2011
 Kúpna zmluva č.510201106.PDF (340 kB) (340 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 580-2011
 Zmluva o nájme č. 580-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu 581/2011
 Zmluva o nájme č. 581-2011.PDF (2 MB) (2 MB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8007070908 - Rákoš, zverejnené 11.05.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8007070908.pdf (4.3 MB) (4.3 MB)

 
Zmluva o nájme č. 537201106, zverejnená dňa 11.5.2011
 Zmluva o nájme č. 537201106.PDF (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 050493, zverejnený dňa 11.5.2011
 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 050593.PDF (285.9 kB) (285.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 8201006, zverejnený dňa 11.5.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 8201006.PDF (112.9 kB) (112.9 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 264200806, zverejnený dňa 11.5.2011
 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 264200806.PDF (269.5 kB) (269.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.396/07 - prenájom hrobového miesta - zverejnené 11.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.39607.PDF (911.1 kB) (911.1 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.530/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.53007.PDF (805.9 kB) (805.9 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1672/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.167207.PDF (815.4 kB) (815.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1709/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.170907.PDF (814 kB) (814 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2506/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.250607.PDF (793.5 kB) (793.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2760/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.276007.PDF (809.4 kB) (809.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3697/08 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.369708.PDF (842.3 kB) (842.3 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3960/09 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.396009.PDF (991.1 kB) (991.1 kB)

 
NZ č.4403/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 NZ č.440311.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4496/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 NZ č.449611.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4497/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 NZ č.449711.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4498/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 NZ č.449811.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4499/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 NZ č.449911.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4500/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 NZ č.450011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4501/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 NZ č.450111.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4503/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 NZ č.450311.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4504/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 NZ č.450411.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4505/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 11.5.2011
 NZ č.450511.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 2272200506, zverejnený dňa 11.5.2011
 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 2272200506.PDF (299.1 kB) (299.1 kB)

 
Zmluva o nájme č. 482201106
 Zmluva o nájme č. 482201106.PDF (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Kúpna zmluva č.505201106, zverejnená dňa 16.5.2011
 Kúpna zmluva č. 505201106.PDF (348.6 kB) (348.6 kB)

 
Dodatok č. 5922011 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov, zverejnený dňa 16.5.2011
 Dodatok č. 5922011 k Zmluve o prenájme nebyt. priestorov.PDF (164.2 kB) (164.2 kB)

 
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 1297200406, zverejnený dňa 16.5.2011
 Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 1297200406.PDF (304.2 kB) (304.2 kB)

 
Dodatok č. 5932011 k zmluve o nájme nebyt.priestorov, zverejnený dňa 16.5.2011
 Dodatok č.5932011 k zmluve o nájme nebyt.priestorov.PDF (172.1 kB) (172.1 kB)

 
Dodatok č.5912011 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov, zverejnený dňa 16.5.2011
 Dodatok č.5912011 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov.PDF (170.1 kB) (170.1 kB)

 
NZ č.4513/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.451311 .PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.4508/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.450811.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.4507/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.450711.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4509/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.450911.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4514/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.451411.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4515/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.451511.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4517/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.451711.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 255200706, zverejnená dňa 19.5.2011
 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č. 255200706.PDF (210 kB) (210 kB)

 
NZ č.4494/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.449411.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4506/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.450611.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4510/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.451011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4511/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.451111.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.1793/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.179307.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4516/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.451611.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4512/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnené 18.5.2011
 NZ č.451211.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3156/08 - prenájom hrobového miesta zverejnené 18.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.315608.PDF (814.5 kB) (814.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1774/07 - prenájom hrobového miesta zverejnené 18.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.177407.PDF (844.4 kB) (844.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1212/07 - prenájom hrobového miesta zverejnené 18.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.121207.PDF (845.9 kB) (845.9 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.736/07 - prenájom hrobového miesta zverejnené 18.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.73607.PDF (844.1 kB) (844.1 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1580/07 - prenájom hrobového miesta zverejnené 18.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.158007.PDF (826.5 kB) (826.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2595/07 - prenájom hrobového miesta zverejnené 18.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.259507.PDF (889.4 kB) (889.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.4000/09 - prenájom hrobového miesta zverejnené 18.5.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.400009.PDF (843.5 kB) (843.5 kB)

 
Zmluva na dodávku externých služieb - vzdelávanie pedagógov v rámci projektu "Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách" z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, zverejnené 19.5.2011
 Zmluva-skolstvo-Cekan.pdf (4.3 MB) (4.3 MB)

 
Kúpna zmluva č. 588201106, zverejnená dňa 23.5.2011
 Kúpna zmluva č. 588201106.PDF (309.5 kB) (309.5 kB)

 
Zámenná zmluva č.550201106, zverejnená dňa 23.5.2011
 Zámenná zmluva č.550201106.PDF (267.5 kB) (267.5 kB)

 
Dohoda o ukončení zmluvy o zriadení vecného bremena č. 5722011, zverejnená dňa 23.5.2011
 Dohoda o ukončení zmluvy o zriadení vecného bremena č. 5722011.PDF (246.1 kB) (246.1 kB)

 
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č.415200706, zverejnený dňa 23.5.2011
 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č.415200706.PDF (357.8 kB) (357.8 kB)

 
Zmluva o nájme č. 540201106
 Zmluva o nájme č. 540201106.PDF (994.5 kB) (994.5 kB)

 
Nájomná zmluva - prenájom verejných parkovacích plôch na území mesta Zvolen, zverejnené 24.05.2011
 Nájomná zmluva - prenájom parkovacích plôch na území mesta Zvolen.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8007070908 - Rákoš, zverejnené 24.05.2011
 Dodatok č. 2 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8007070908.pdf (5.6 MB) (5.6 MB)

 
Zmluva o dielo - Audit funkčného využívania Mestskej hromadnej dopravy vo Zvolene, zverejnené 25.05.2011
 Zmluva o dielo - audit funkčného využívania Mestskej hromadnej dopravy vo Zvolene.pdf (4.5 MB) (4.5 MB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 9/2011, zverejnené dňa 25.05.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 9-2011 File.PDF (284 kB) (284 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č.04/2011,zverejnené dňa 25.05.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 04-2011.PDF (135.9 kB) (135.9 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 27/2010,zverejnené dňa 25.05.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 27-2010.PDF (135.4 kB) (135.4 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 616-2011
 Zmluva o poskyt. soc. služieb č. 616-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Zmluva o spolupráci č. 698/2011, zverejnené 26.5.2011
 Zmluva_c_698_2011.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 617-2011
 Zmluva o soc. služieb č. 617-2011.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 18620006, zverejnená 27.5.2011
 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č.186200806.PDF (164.4 kB) (164.4 kB)

 
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 64032003, zverejnený dňa 27.5.2011
 Dodatok č.6 k zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 64032003.PDF (273.1 kB) (273.1 kB)

 
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 567200406, zverejnený dňa 27.5.2011
 Dodatok č.9 k zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 567200406.PDF (257.3 kB) (257.3 kB)

 
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 327060, zverejnený dňa 27.5.2011
 Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č. 327060.PDF (263 kB) (263 kB)

 
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 37049, zverejnený dňa 27.5.2011
 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 37049.PDF (266.2 kB) (266.2 kB)

 
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 37050, zverejnený dňa 27.5.2011
 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 37050.PDF (247.6 kB) (247.6 kB)

 
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 370452, zverejnená dňa 27.5.2011
 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 37045-2.PDF (269.7 kB) (269.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0103011 - rekonštrukcia chladiaceho zariadenia, zverejnené 30.05.2011
 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 0103011-rekonštrukcia chladiaceho zariadenia .pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o dielo - Verejné osvetlenie - Stráže a Hronské kasárne, zverejnené 30.05.2011
 Zmluva o dielo - verejné osvetlenie Stráže a Hronské kasárne.pdf (5.5 MB) (5.5 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 621-2011
 Zmluva o nájme č. 621-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 622-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 622-2011.PDF (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 623-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 623-2011.PDF (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 626-2011
 Zmluva o nájme č. 626-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 627-2011
 Zmluva o nájem bytu č. 627-2011.PDF (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 628-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 628-2011.PDF (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 629-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 629-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 630-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 630-2011.PDF (3.3 MB) (3.3 MB)

 
Zmluva o prenájme 631-2011
 Zmluva o prenájme č. 631-2011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 632-2011
 Zmluva o nájme č. 632-2011.PDF (3.2 MB) (3.2 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 633-2011
 Zmluva o nájme č. 633-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 634 -2011
 Zmluva o nájme č. 634-2011.PDF (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva o vytvorení diela č. 595/2011, zverejnené 30.5.2011
 Zmluva c_595_2011_vytvorenie_diela.pdf (689.3 kB) (689.3 kB)

 
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 505201106, zverejnený dňa 30.5.2011
 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 505201106.PDF (349.5 kB) (349.5 kB)

 
Zmluva o vytvorení diela č. 596/2011, zverejnené 30.5.2011
 Zmluva_c_596_2011_vytvorenie_diela.pdf (717.4 kB) (717.4 kB)

 
Zmluva o vytvorení diela č. 597/2011, zverejnené 30.5.2011
 Zmluva_c_597_2011_vytvorenie_diela.pdf (459.7 kB) (459.7 kB)

 
Kúpna zmluva č. 587201106, zverejnená dňa 30.5.2011
 Kúpna zmluva č. 587201106.PDF (345.5 kB) (345.5 kB)

 
Zmluva o nájme pozemku č. 578201106, zverejnená dňa 30.5.2011
 Zmluva o nájme pozemku č. 578201106.PDF (707.1 kB) (707.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 641-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 641-211.PDF (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 642-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 642-2011.PDF (3.4 MB) (3.4 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 643-2011
 Zmluva o nájme bytu č. 643-2011.PDF (1.9 MB) (1.9 MB)

 

Zmluvy zverejnené v apríli 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 112/2011 - MVK, zverejnené 1.4. 2011
 Zmluva_dotacia_Mestsky volejbalovy klub.pdf (425.4 kB) (425.4 kB)

 
Zmluva o dielo_ Pamätník Zvolenského manifestu_261/2011
 ZoD 261_2011.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 23/2010 - zvýšenie DPH z 19% na 20%, zverejnené 04.04.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 232010.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 24/2010 - zvýšenie DPH z 19% nna 20%, zverejnené 04.04.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 242010.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 99201006, zverejnený dňa 7.4.2011
 Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 99201006.PDF (64.6 kB) (64.6 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Bukovinka, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_sportovy klub Bukovinka.pdf (698.2 kB) (698.2 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Calypso, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_Klub sportoveho potapania Calypso.pdf (714.3 kB) (714.3 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Careta, zverejnené 6.4.2011
 Zmluva_dotacia_Klub vod.sportov CARETA.pdf (271.7 kB) (271.7 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-CK Unicom, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_CK Unicom Zvolen.pdf (653.6 kB) (653.6 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Danica, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_Atleticky klub Danica.pdf (662.1 kB) (662.1 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Fresh club, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_FRESH CLUB Zvolen.pdf (654.5 kB) (654.5 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Štefan Chlebo, zverejnené 6.4.2011
 Zmluva_dotacia_Stefan Chlebo.pdf (702.1 kB) (702.1 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Klub šermu, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_Klub sportoveho sermu.pdf (674.8 kB) (674.8 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-KKLS, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_Krajska kniznica L. Stura.pdf (691.1 kB) (691.1 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Liga malého futbalu, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_LIMFU.pdf (492.2 kB) (492.2 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Marta, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_MARTA pomoc nudznym.pdf (695.6 kB) (695.6 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Tanečná škola Niščáková, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_Tanecna skola Zuzana.pdf (656.4 kB) (656.4 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Perfect, zverejnené 6.4.2011
 Zmluva_dotacia_Bowlingovy klub Perfect.pdf (690.8 kB) (690.8 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-SZTP, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_Slovensky zvaz telesne postihnutych.pdf (760.3 kB) (760.3 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-TJ Doprastav, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_TJ Doprastav.pdf (725.6 kB) (725.6 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-TJ Slavia, zverejnené 6.4.2011
 Zmluva_dotacia_TU TJ Slavia.pdf (534.6 kB) (534.6 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Ženský hokej, zverejnené 1.4.2011
 Zmluva_dotacia_Zensky hokejovy klub.pdf (460.7 kB) (460.7 kB)

 
Zmluva o obstaraní vstupeniek OZ KUL-TUR, zverejnené 4.4.2011
 Zmluva_obstaranie_vstupeniek_Kult_ur.pdf (900.4 kB) (900.4 kB)

 
Zmluva o obstaraní vstupeniek OZ Svetlá nad rampami, zverejnené 4.4.2011
 Zmluva_OZ_svetla_nad_rampami.pdf (966.9 kB) (966.9 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Atletický klub, zverejnené 8.4.2011
 Zmluva_dotacia_atleticky klub mesta Zvolen.pdf (729 kB) (729 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Patriots, zverejnené 8.4.2011
 Zmluva_dotacia_Zvolen patriots-klub americkeho futbalu.pdf (715.6 kB) (715.6 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Pink harmony, zverejnené 8.4.2011
 Zmluva_dotacia_Sukromna zakladna umelecka skola.pdf (583.9 kB) (583.9 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Raprakan, zverejnené 8.4.2011
 Zmluva_dotacia_Vodacky klub RAPRAKAN.pdf (718.1 kB) (718.1 kB)

 
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v útulku nádej 312-2011
 Zmluva o sociálnych služieb v útulku nádej 312-2011.PDF (148.3 kB) (148.3 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 313-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku nádej 313-2011.PDF (148.5 kB) (148.5 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 314 -2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej 314-2011.PDF (149 kB) (149 kB)

 
Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č 315-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej 315-2011.PDF (151.4 kB) (151.4 kB)

 
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v útulku nádej 317-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej 317-2011.PDF (150.3 kB) (150.3 kB)

 
Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej č 316-2011
 Zmluva o sociálnych službách v útulku Nádej 316-2011.PDF (147.4 kB) (147.4 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 318-2011
 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v útulku Nádej 318-2011e.PDF (149 kB) (149 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 319-2011
 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v útulku Nádej 319-2011e.PDF (147.1 kB) (147.1 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 320-2011
 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v útlku nádej 320 -2011.PDF (149.5 kB) (149.5 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 321 -2011
 Zmluva o poskytovaní sociálnych službách v útulku Nádej 321 -2011.PDF (151.6 kB) (151.6 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 322-2011
 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v útulku Nádej č, 322 - 2011.PDF (153.1 kB) (153.1 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 323-2011
 Zmluva o poskytnuté sociálnych služieb v útulku Nádej 323 -2011.PDF (150.9 kB) (150.9 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 324-2011
 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb útulku Nádej č. 324-2011.PDF (148.2 kB) (148.2 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 325 -2011
 Zmluva o poskytnutí sociálnych služieb v útulku Nádej 325-2011.PDF (151.9 kB) (151.9 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 327-2011
 Zmluva o poskytnutí sociálnych služiev v útulku Nádej 327-2011.PDF (151.6 kB) (151.6 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 328-2011
 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v útulku Nádej č. 328-2011e.PDF (151.2 kB) (151.2 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 346 - 2011
 Zmluva o poskyt. služiev v útulku Nádej č. 346-2011.PDF (153.8 kB) (153.8 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 347 - 2011
 Zmluva o posykt. služby v útulku Nádej č. 347 - 2011.PDF (151.7 kB) (151.7 kB)

 
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme pozemku č. 18012003, zverejnený dňa 11.4.2011
 Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku č. 18012003.PDF (234.4 kB) (234.4 kB)

 
Zmluva č. 208165, zverejnená dňa 11.4.2011
 Zmluva č. 208165.PDF (282 kB) (282 kB)

 
Zmluva o dielo č. 42010, zverejnená dňa 11.4.2011
 Zmluva o dielo č. 42010.PDF (325 kB) (325 kB)

 
NZ č.781/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7812011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.780/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7802011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.779/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7792011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.778/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7782011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.777/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7772011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.776/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7762011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.788/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7882011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.782/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7822011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.783/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7832011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.784/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7842011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.785/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7852011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.786/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7862011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.787/2011 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 NZ č.7872011.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.522/08 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.522.PDF (1 MB) (1 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.379/08 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.379.PDF (1 MB) (1 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.147/07 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.147.PDF (985.8 kB) (985.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.291/07 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.291.PDF (1 MB) (1 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.337/07 - prenajom hrob.miesta - cintorín Môťová - zverejnene 11.4.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.337.PDF (1 MB) (1 MB)

 
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 201200706, zverejnená dňa 11.4.2011
 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 201200706.PDF (162.5 kB) (162.5 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 5/2011, zverejnené dňa 11.4.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 5-2011.PDF (290 kB) (290 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 52/2009, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 52-2009.PDF (133 kB) (133 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 11/2009, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 11-2009.PDF (132.8 kB) (132.8 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 6/2009, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 6-2009.PDF (133.4 kB) (133.4 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 10/2009, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 10-2009.PDF (133.3 kB) (133.3 kB)

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č. 15/2010, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 15-2010.PDF (131.8 kB) (131.8 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 53/2009, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 53-2009.PDF (132.5 kB) (132.5 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 3/2009, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 3-2009.PDF (135.3 kB) (135.3 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 56/2009, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 56-2009.PDF (133.4 kB) (133.4 kB)

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č. 1/2010, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 1-2010.PDF (130.2 kB) (130.2 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 61/2009, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 61-2009.PDF (133.4 kB) (133.4 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 59/2009, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 59-2009.PDF (134.7 kB) (134.7 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 58/2009, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 58-2009.PDF (132.5 kB) (132.5 kB)

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č. 2/2010, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 2-2010.PDF (130.5 kB) (130.5 kB)

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č. 28/2010, zverejnené dňa 11.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 28-2010..PDF (128.8 kB) (128.8 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 38/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 38-2009.PDF (133.6 kB) (133.6 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 54/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 54-2009.PDF (133.1 kB) (133.1 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 40/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 40-2009.PDF (133.5 kB) (133.5 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 31/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 31-2009.PDF (133.1 kB) (133.1 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 16/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 16-2009.PDF (136.2 kB) (136.2 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 11/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 11-2009.PDF (122.5 kB) (122.5 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 51/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 51-2009.PDF (132.9 kB) (132.9 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 12/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 12-2009.PDF (124.3 kB) (124.3 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 9/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 9-2009.PDF (121.8 kB) (121.8 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 10/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 10-2009.PDF (122.2 kB) (122.2 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 1/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 1-2009.PDF (135.9 kB) (135.9 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 5/2009, zverejnené dňa 12.04.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 5-2009.PDF (135.4 kB) (135.4 kB)

 
Zmluva o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2011/2
 Zmluva o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2011-2.PDF (155.7 kB) (155.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č.46/2010,zverejnené dňa 13.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 46-2010 .PDF (132 kB) (132 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 113/2011 - basketbalový klub, zverejnené 13.4.2011
 Zmluva_dotacia_Basketbalový klub ZS Teplicky.pdf (405.2 kB) (405.2 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č.45/2010,zverejnené dňa 13.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 45-2010 .PDF (132.2 kB) (132.2 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 14-2010 zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 14-2010 .PDF (135.3 kB) (135.3 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 41-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 41-2010 .PDF (130 kB) (130 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 19-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 19-2010 .PDF (131.7 kB) (131.7 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 11-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 11-2010 .PDF (131.9 kB) (131.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 30-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 30-2010 .PDF (129.2 kB) (129.2 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 03-2011, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 03-2011 .PDF (133.6 kB) (133.6 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 6-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 6-2010 .PDF (137.2 kB) (137.2 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 7-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 7-2010 .PDF (136.7 kB) (136.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 42-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 42-2010 .PDF (133.4 kB) (133.4 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 23-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 23-2010 .PDF (135.3 kB) (135.3 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 48-2010 zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 48-2010 .PDF (151.8 kB) (151.8 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 49-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 49-2010 .PDF (132.3 kB) (132.3 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 16-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 16-2010 .PDF (134.8 kB) (134.8 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 18-2009, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 18-2009 .PDF (133 kB) (133 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 24-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 24-2010 .PDF (134.7 kB) (134.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 32-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni 32-2010.PDF (132.7 kB) (132.7 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 18-2010, zverejnené 13.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 18-2010 .PDF (134.2 kB) (134.2 kB)

 
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb-Karanténna stanica
 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č.477-RŽP - karant.stanica.pdf (129.1 kB) (129.1 kB)

 
Kúpna zmluva č. 164201106, zverejnená dňa 14.4.2011
 Kúpna zmluva č. 164201106.PDF (257.5 kB) (257.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 99201106, zverejnený dňa 14.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 99201106.PDF (170.1 kB) (170.1 kB)

 
Dodatok k zmluve č. 12/2010 dotácia MFK lokomotíva Zvolen, zverejnené 14.4.2011
 Zmluva_dotacia_Dodatok 2 MFK.pdf (377.3 kB) (377.3 kB)

 
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 308201106, zverejnená dňa 14.11.2011
 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 308201106.PDF (634 kB) (634 kB)

 
Zmluva o dielo č. 32010, zverejnená dňa 14.4.2011
 Zmluva o dielo č. 32010.PDF (603.7 kB) (603.7 kB)

 
Zmluva o dielo č.12011, zverejnená dňa 14.4.2011
 Zmluva o dielo č.12011.PDF (1003.6 kB) (1003.6 kB)

 
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 103200306, zverejnená dňa 14.4.2011
 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 103200306.PDF (216.3 kB) (216.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 405/2011
 Zmluva o nájme bytuč. 405.PDF (169.1 kB) (169.1 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby a o úhrade EON c. č. 393/2011, zverejnené 18.4.2011
 dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON. c. č. 393-2011.PDF (98.9 kB) (98.9 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení poskytovania soc. služby a úhrade EON c. č. 394/2011, zverejnené 18.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON. c. č. 394-2011.PDF (100.3 kB) (100.3 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON c. č. 395/2011, zverejenené 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON. c. č. 395-2011.PDF (96.5 kB) (96.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON c. č. 396/2011, zverejnené 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON. c. č. 396-2011.PDF (95.5 kB) (95.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON c. č. 397/2011, zverejnené 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON. c. č. 397-2011.PDF (96.2 kB) (96.2 kB)

 
Dodatok k Zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON c. č. 398/2011, zverejnené 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON. c.č. 398-2011.PDF (97 kB) (97 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON c. č. 399/2011, zverejnené 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON. c. č. 399-2011.PDF (95.9 kB) (95.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON c. č. 400/2011, zverejnené 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON. c. č. 400-2011.PDF (96.6 kB) (96.6 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania soc. služby a o úhrade EON c. č. 401/2011, zverejnené 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON. c.č. 401-2011.PDF (96.5 kB) (96.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania soc. služby a o úhrade EON c. č. 402/2011, zverejnené 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON c. č. 402-2011.PDF (96.1 kB) (96.1 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania soc. služby a o úhrade EON c. č. 403/2011, zverejené 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON. c.č.403-2011.PDF (95.8 kB) (95.8 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania soc. služby a o úhrade EON c. č. 404/2011, zverejnené 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení soc. služby a o úhrade EON. c. č. 404-2011.PDF (95.7 kB) (95.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č.33/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 33-2010.PDF (91 kB) (91 kB)

 
Zmluva o dielo_realizácia stavby Pustý hrad - Mobiliár_181/2011
 ZoD_181_2011.pdf (775.9 kB) (775.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č.34/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 34-2010.PDF (90.9 kB) (90.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č.50/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 50-2010.PDF (134.3 kB) (134.3 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č.43/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 43-2010.PDF (132.6 kB) (132.6 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č.37/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 37-2010.PDF (132.8 kB) (132.8 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 13/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 13-2010.PDF (133.8 kB) (133.8 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 35/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č.35-2010.PDF (168.3 kB) (168.3 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 20/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 20-2010.PDF (134.6 kB) (134.6 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 25/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 25-2010.PDF (131.8 kB) (131.8 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 45/2009,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 45-2009.PDF (134.5 kB) (134.5 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 34/2009,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 34-2009.PDF (135.1 kB) (135.1 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 46/2009,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 46-2009.PDF (165.7 kB) (165.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 38/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluva o poskytovaní soc. služby č. 38-2010.PDF (170.8 kB) (170.8 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 30/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 30-2010.PDF (162.3 kB) (162.3 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 39/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 39-2010.PDF (130.5 kB) (130.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 40/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 40-2010.PDF (130.6 kB) (130.6 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 29/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 29-2010.PDF (129.7 kB) (129.7 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 20/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 20-2010.PDF (137.1 kB) (137.1 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 14/2010,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 14-2010.PDF (137.3 kB) (137.3 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 28/2009,zverejnené dňa 18.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 28-2009.PDF (166.2 kB) (166.2 kB)

 
Záložná zmluva č.611892011, zverejnená dňa 18.4.2011
 Záložná zmluva č.611892011.PDF (413.7 kB) (413.7 kB)

 
NZ č.4484/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 18.4.2011
 NZ č.448411.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.4483/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 18.4.2011
 NZ č.448311.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4482/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 18.4.2011
 NZ č.448211.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4481/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 18.4.2011
 NZ č.448111.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4485/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 18.4.2011
 NZ č.4485.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.4272/10
 D č.1 k NZ č.427210.PDF (839.1 kB) (839.1 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1467/07
 D č.1 k NZ č.146707.PDF (822.5 kB) (822.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1737/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 18.4.2011
 D.č.1 k NZ č.173707.PDF (926.2 kB) (926.2 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.283/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 D č.1 k NZ 28307.PDF (813.7 kB) (813.7 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2122/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 18.4.2011
 D č.1 k NZ č.212207.PDF (798.6 kB) (798.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.471/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 18.4.2011
 D č.1 k NZ č.47107.PDF (827.9 kB) (827.9 kB)

 
Zmluva č. 310/2011 o autorskom práve-monografia, zverejnené 19.4.2011
 Zmluva 310_2011_historia_monografia.pdf (475.1 kB) (475.1 kB)

 
Dodatok k zmluve č. 189/2010 monografia, zverejnené 19.4.2011
 Dodatok_zmluva_189_2010_historia.pdf (482.5 kB) (482.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 33/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 33-2010.PDF (132.2 kB) (132.2 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 37/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 37-2010.PDF (131.2 kB) (131.2 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 21/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 21-2010.PDF (133.6 kB) (133.6 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 5/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 5-2010.PDF (156.5 kB) (156.5 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 6/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 6-2010.PDF (133.7 kB) (133.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 3/2011,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 3-2011.PDF (131.1 kB) (131.1 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 2/2011,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 2-2011.PDF (130.8 kB) (130.8 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 11/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 11-2010.PDF (166 kB) (166 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 26/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 26-2010.PDF (132.7 kB) (132.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 27/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 27-2010.PDF (132.9 kB) (132.9 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 32/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 32-2010.PDF (126.9 kB) (126.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 31/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 31-2010.PDF (132.7 kB) (132.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 1/2011,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 1-2011.PDF (133.9 kB) (133.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2011/1,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2011-1.PDF (96.3 kB) (96.3 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 9/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 9-2010.PDF (131 kB) (131 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 18/2010,zverejnené dňa 19.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 18-2010.PDF (133.7 kB) (133.7 kB)

 
Dodatok k zmluve č. 179/2010 monografia, zverejnené 19.4.2011
 Zmluva_historia_dodatok_179_2010.pdf (403.7 kB) (403.7 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 150/2011-Krasokorčuliarsky klub, zverejnené 20.4.2011
 Zmluva_dotacia_Krasokorculiarsky klub.pdf (638.1 kB) (638.1 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 109/2011-QUO VADIS, zverejnené 20.4.2011
 Zmluva_dotacia_QUO VADIS.pdf (650.4 kB) (650.4 kB)

 
Dodatok č. 32011, zverejnený dňa 20.4.2011
 Dodatok č. 32011.PDF (92.8 kB) (92.8 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 107/2011-Lesy Slovenskej republiky, zverejnené 20.4.2011
 Zmluva č. 107 2011 - Lesy SR.pdf (602.4 kB) (602.4 kB)

 
Zmluva o dielo Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia Zimný štadión Zvolen
 Zmluva o dielo 480-2011.PDF (1 MB) (1 MB)

 
Zmluva o nájme bytu 448/2011
 Zmluva o nájme 448.PDF (331.2 kB) (331.2 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 449/2011
 Zmluva o nájme č. 449.PDF (332.1 kB) (332.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 450/2011
 Zmluva o nájme č. 449.PDF (332.1 kB) (332.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 450/2011
 Zmluva o nájme č. 450.PDF (330.3 kB) (330.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 451/2011
 Zmluva o nájme č 451.PDF (330.9 kB) (330.9 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 453/2011
 Zmluva o nájme č. 453.PDF (331.2 kB) (331.2 kB)

 
Zmluva o nájme bytu454/2011
 Zmluva o nájme č. 454.PDF (330.5 kB) (330.5 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 455/2011
 Zmluva o nájme č. 455.PDF (332 kB) (332 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 189/2011
 Zmluva o nájme č. 456.PDF (226.8 kB) (226.8 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 457/2011
 Zmluva o nájme č. 457.PDF (332.6 kB) (332.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 458/2011
 Zmluva o nájme č. 458.PDF (330 kB) (330 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 459/2011
 Zmluva o nájme č. 459.PDF (330.1 kB) (330.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 460/2011
 Zmiuva o nájme č. 460.PDF (330 kB) (330 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 461/2011
 Zmluva o nýjm č. 461.PDF (332.5 kB) (332.5 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 462/2011
 Zmluva o nájme č. 462.PDF (331.1 kB) (331.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 463/2011
 Zmluva o nájme č. 463.PDF (330.8 kB) (330.8 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 464/2011
 Zmluva o nájmle č. 464.PDF (331.3 kB) (331.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 465/2011
 Zmluva o nájme č. 465.PDF (332 kB) (332 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 466/2011
 Zmluva o nýjme č. 466.PDF (331.2 kB) (331.2 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 467/2011
 Zmluva o nájme č. 467.PDF (334 kB) (334 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 468/2011
 Zmluva o nájme č. 468.PDF (331.5 kB) (331.5 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 469/2011
 Zlmluva o nájme č. 469.PDF (332.7 kB) (332.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 470/2011
 Zmluva o nájme č. 470.PDF (331.2 kB) (331.2 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 471/2011
 Zmluva o nájme č. 471.PDF (333 kB) (333 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 472/2011
 Zmluva o nájme č. 472.PDF (330 kB) (330 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 473/2011
 Zmluva o nájme č. 473.PDF (332.1 kB) (332.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 474/2011
 Zmluva o nájme č. 474.PDF (330.7 kB) (330.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 475/2011
 Zmluva o nájme č. 475.PDF (331.4 kB) (331.4 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 476/2011
 Zmluva o nájme č. 476.PDF (332.3 kB) (332.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 477/2011
 Zmluva o nájme č. 477.PDF (330.6 kB) (330.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 478/2011
 Zmluva o nájme č. 478.PDF (330.9 kB) (330.9 kB)

 
Zmluva o poskytovaní služieb pri prevádzkovaní informačného systému iAukcie spoločnosti FINAMIS, zverejnené 21.04.2011
 Zmluva o poskytovaní služieb pri prevádzkovaní informačného systému iAukcie spoločnosti FINAMIS.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 28/2010,zverejnené dňa 26.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 28-2010.PDF (157.6 kB) (157.6 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 41/2010, zverejnené dňa 26.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 41-2010.PDF (176 kB) (176 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č. 01/2011, zverejnené dňa 26.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 01-2011.PDF (135.7 kB) (135.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č. 02/2011,zverejnené dňa 26.4.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 02-2011.PDF (135.9 kB) (135.9 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 7/2010,zverejnené dňa 26.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 7-2010 .PDF (170.7 kB) (170.7 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 16/2010,zverejnené dňa 26.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 16-2010.PDF (135 kB) (135 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 32/2009,zverejnené dňa 26.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 32-2009 .PDF (174.2 kB) (174.2 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 35/2009,zverejnené dňa 26.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 35-2009 .PDF (166 kB) (166 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 49/2009,zverejnené dňa 26.4.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 49-2009.PDF (164.3 kB) (164.3 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009/5, zverejnené 26.4.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009-5.PDF (92.5 kB) (92.5 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009/6, zverejnené 26.4.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009-6.PDF (92.8 kB) (92.8 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009/1, zverejnené 26.4.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009-1 .PDF (92 kB) (92 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o platení plnej úhrady za soc. službu č. 2009/8, zverejnené 26.4.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o platení plnej úhrady za soc. službu č. 2009-8.PDF (92.8 kB) (92.8 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 7/2009,zverejnené 26.4.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 7-2009.PDF (127.9 kB) (127.9 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 19/2009,zverejnené 26.4.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 19-2009.PDF (128.3 kB) (128.3 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 27/2009,zverejnené 26.4.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 27-2009 .PDF (129.6 kB) (129.6 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 37/2009,zverejnené 26.4.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 37-2009.PDF (164.4 kB) (164.4 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 47/2009,zverejnené 26.4.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 47-2009.PDF (191.1 kB) (191.1 kB)

 
Dodatok č. 4 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 55/2009,zverejnené dňa 26.4.2011
 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 55-2009.PDF (126.9 kB) (126.9 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 06/2011, zverejnené 26.4.2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 06-2011 .PDF (229 kB) (229 kB)

 
Dodatok č. 2 k zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č.22/2010,zverejnené 26.4.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 22-2010.PDF (134.4 kB) (134.4 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0892009 - zmena sadzby DPH, zverejnené 28.04.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0892009 - zmena sadzby DPH.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 0892009 - zmena technického riešenia na diele "Zvolen-Rákoš, nájomný bytový dom, zverejnené 28.04.2011
 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 0892009.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 091/2009 - zmena sadzby DPH, zverejnené 28.04.2011
 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 0912009.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 149/2011-Power gym, zverejnené 28.4.2011
 Zmluva_dotacia_Power Gym.pdf (712.8 kB) (712.8 kB)

 
Zmluva č. 509/2011 o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu, zverejnené 28.4.2011
 Zmluva c 509_2011-vypozicka hnutelneho majetku.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 511
 Zmluva o nájme č. 511.PDF (331.6 kB) (331.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 512/2011
 Zmiuva o nájme č. 512.PDF (330.6 kB) (330.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 513/2011
 Zmluva o nájme č. 513.PDF (332.1 kB) (332.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 514/2011
 Zmluva o nájme č. 514.PDF (330.6 kB) (330.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 516/2011
 Zmluva o nájme č. 516.PDF (330.7 kB) (330.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 515/2011
 Zmluva o nájme č. 515.PDF (330.7 kB) (330.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 517/2011
 Zmluva o nájme č. 517.PDF (330.4 kB) (330.4 kB)

 
Dodatok č. 18 k Mandátnej zmluvy 523-2011
 Dodatok č. 18 k Mandátnej zmluve - 5232011.PDF (150.2 kB) (150.2 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 518/2011
 Zmluva o nájme bytu d, 518-2011.PDF (332.9 kB) (332.9 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 519/2011
 Zmluva o nájme bytu č. 519-2011.PDF (331.2 kB) (331.2 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 520/2011
 Zmluva o nájme bytu č. 520 -2011.PDF (179.7 kB) (179.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 521/2011
 Zmluva o nájme bytu č. 521-2011.PDF (170.6 kB) (170.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 522/2011
 Zmluva o nájme bytu č. 522-2011.PDF (171 kB) (171 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 524/2011
 Zmluva o nájme č. 524-2011.PDF (331.7 kB) (331.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 525/2011
 Zmluva o nájme č. 525-2011.PDF (230.3 kB) (230.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 526/2011
 Zmluva o nájme bytu č. 526-2011.PDF (331.6 kB) (331.6 kB)

 
Zmluva o dielo č. SK11A0682011- Odpadkové koše
 Zmluva o dielo č. SK11A0682011.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Zmluva o nájme bytu 527/2011
 Zmluva o nájme č 527-2011.PDF (180.8 kB) (180.8 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 529/2011
 Zmluva o nájme č. 529-2011.PDF (179.5 kB) (179.5 kB)

 
Zmluva o nájme bytu č. 530-2011
 Zmluva o nájme č. 530-2011.PDF (282.3 kB) (282.3 kB)

 
Zmluva o nájme č. 532-2011
 Zmiuva o nájme č. 532-2011.PDF (282.5 kB) (282.5 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 534/2011
 Zmluva o nájme č. 534-2011.PDF (332.7 kB) (332.7 kB)

 

Zmluvy zverejnené v marci 2011

Zmluva o zabezpečení poskytovania soc. služby a o úhrade EON 128/2011, zverejnené 2.3.2011
 Zmluva o zabezpečení poskytovania soc. služieb a o úhrade EON 128-2011.PDF (209.1 kB) (209.1 kB)

 
Zmluva o zabezpečení poskytovania soc. služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov 129/2011
 Zmluva o zabezpečení poskytovania soc. služby a o úhrade EON 129-2011.PDF (209.7 kB) (209.7 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 3/2011
 Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 3-2011.PDF (270.3 kB) (270.3 kB)

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 44/2010, zverejnené dňa 2.3.2011
 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskyt. soc. služby v jedálni č. 44-2010.PDF (75.3 kB) (75.3 kB)

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 26/2010, zverejnené dňa 2.3.2011
 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskyt. soc. služby v jedálni č. 26-2010.PDF (64.9 kB) (64.9 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby č. 55/2009, zverejnené dňa 2.3.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 55-2009.PDF (119.8 kB) (119.8 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení plnej úhrady za soc. službu č. 2009/8, zverejnené dňa 2.3.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o platení plnej úhrady za soc. službu č. 2009-8.PDF (87.2 kB) (87.2 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 27/2009,zverejnené dňa 2.3.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 27-2009.PDF (120.2 kB) (120.2 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009/6, zverejnené dňa 2.3.2011
 Dodatok č. 3 zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009-6.PDF (94.8 kB) (94.8 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. soc. služby č.7/2009,zverejnené dňa 2.3.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby 7-2009 .PDF (120.4 kB) (120.4 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009/1, zverejnené dňa 2.3.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009-1.PDF (86.9 kB) (86.9 kB)

 
Zmluva o dielo - Umiestňovanie, údržba, oprava a riadené odstraňovanie zvislého dopravného značenia v meste Zvolen, zverejnené 03.03.2011
 Zmluva o dielo - Umiestňovanie, údržba, oprava a riadené odstraňovanie zvislého dopravného značenia v meste Zvolen.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Dodatok č. 14 k Zmluve o dielo č.193 00 zo dňa 8.2.1999 na stavbu: "Zvolen - inžinierske siete IBV Sekier, zverejnené 04.03.2011
 Dodatok č. 14 k Zmluve o dielo Zvolen - inžinierske siete IBV Sekier.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)

 
NZ č.775/2011 - prenájom hrob.miesta - zver.7.3.2011
 NZ č.7752011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.774/2011 - prenájom hrob.miesta - zver.7.3.2011
 NZ č.7742011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.773/2011 - prenájom hrob.miesta - zver.7.3.2011
 NZ č.7732011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.772/2011 - prenájom hrob.miesta - zver.7.3.2011
 NZ č.7722011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.771/2011 - prenájom hrob.miesta - zver.7.3.2011
 NZ č.7712011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.770/2011 - prenájom hrob.miesta - zver.7.3.2011
 NZ č.7702011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.769/2011 - prenájom hrob.miesta - zver.7.3.2011
 NZ č.7692011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.768/2011 - prenájom hrob.miesta - zver.7.3.2011
 NZ č.7682011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.767/2011 - prenájom hrob.miesta - zver.7.3.2011
 NZ č.7672011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.766/2011 - prenájom hrob.miesta - zver.7.3.2011
 NZ č.7662011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 447/2010 - zvýšenie DPH z 19% na 20%, zverejnené 08.03.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 447 2010 - zvýšenie DPH z 19% na 20%.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Nájomná zmluva č. 99201106, zverejnená dňa 8.3.2011
 Nájomná zmluva č. 99201106.PDF (812.3 kB) (812.3 kB)

 
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 258201006, zverejnený dňa 8.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č. 258201006.PDF (318.2 kB) (318.2 kB)

 
Zmluva o nájme č. 93201106, zverejnená dňa 8.3.2011
 Zmluva o nájme č. 93201106.PDF (732.5 kB) (732.5 kB)

 
Dodatok č.1 k Zámennej zmluve č. 330201006, zverejnená dňa 9.3.2011
 Dodatok č.1 k Zámennej zmluve č. 330201006.PDF (227 kB) (227 kB)

 
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme č. 9200306, zverejnený dňa 9.3.2011
 Dodatok č.5 k Zmluve o nájme č. 9200306.PDF (159.6 kB) (159.6 kB)

 
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č.2116200506, zverejnený dňa 11.03.2011
 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 2116200506.PDF (299.3 kB) (299.3 kB)

 
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme č. 2085200406, zverejnený dňa 11.03.2011
 Dodatok č.4 k zmluve o nájme č. 2085200406.PDF (308 kB) (308 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku č. 171
 Zmluva o posk. sl. v kútulku č.171.PDF (154.2 kB) (154.2 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku č. 170
 zmluva o soc. sl. v útulku č. 170.PDF (153.6 kB) (153.6 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku 172
 zmluva o soc. sl. v útulku 172.PDF (156 kB) (156 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku č. 173
 zmluva o soc. sl. v útulku č. 173.PDF (153.5 kB) (153.5 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku č. 174
 zmluva o soc. sl. v útulku č. 174.PDF (151.9 kB) (151.9 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku č. 175
 zmluva o soc. sl. v útiulku č. 175.PDF (149.4 kB) (149.4 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku č. 176
 Zmluva o soc. sl. v útulku č. 176.PDF (153 kB) (153 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 177
 zmluva o pos. soc. sl. v útulku č. 177.PDF (155.3 kB) (155.3 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku č. 178
 zmluva o pos. soc. sl. č. 178.PDF (155.2 kB) (155.2 kB)

 
Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku č. 179
 Zmluva o soc. sl. v útulku č. 179.PDF (154.3 kB) (154.3 kB)

 
NZ č.4457/11 - prenájom hrob.miesta - zverejn.14.3.2011
 NZ č.446211.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.279/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.27907.PDF (1017 kB) (1017 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.632/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.63207.PDF (925.9 kB) (925.9 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.99/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.9907.PDF (901.3 kB) (901.3 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1046/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.104607.PDF (1 MB) (1 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.488/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.48807.PDF (1 MB) (1 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.610/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.61007.PDF (1007.6 kB) (1007.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1969/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.72207.PDF (941.7 kB) (941.7 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 180
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku 33-180.PDF (157.8 kB) (157.8 kB)

 
Darovacia zmluva - Pustý hrad, časť Horný hrad, zverejnené 15.03.2011
 Darovacia zmluva - Pustý hrad - časť Horný hrad.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Nájomná zmluva č.10201106, zverejnená dňa 15.3.2011
 Nájomná zmluva č. 10201106.PDF (132 kB) (132 kB)

 
Dodatok č.5 k zmluve o nájme č.64032003, zverejnená dňa 15.3.2011
 Dodatok č.5 k Zmluve o nájme č. 64032003.PDF (81.4 kB) (81.4 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 05/2011, zverejnené 15.3.2011
 Zmluva o poskytnutí soc. služby v jedálni č. 05-2011.PDF (227.3 kB) (227.3 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 19/2009, zverejnené 15.3.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 19-2009.PDF (117.4 kB) (117.4 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009/5, zverejnené dňa 15.3.2011
 Dodatok č. 3 k zml. o platení čiastočnej úhrady za soc. službu č. 2009-5 .PDF (86.3 kB) (86.3 kB)

 
Dohoda o ukončení RZ o zabezpeč. poskyt. soc. služby a o úhrade EON, zverejnené 15.3.2011
 Dohoda o ukončení. RZ o zabezp. poskyt. soc. služby a o úhrade EON.PDF (109.4 kB) (109.4 kB)

 
Zmluva o zabezpečení poskytovania soc. služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov, zverejnené 15.3.2011
 Zmluva o zabezpeč. poskyt. soc. služby a o úhrade EON.PDF (207.8 kB) (207.8 kB)

 
Zmluva o nájme č. 94201106, zverejnená dňa 16.3.2011
 Zmluva o nájme č.94201106.PDF (436 kB) (436 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č. 361200306, zverejnená dňa 16.3.2011
 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme č.361200306.PDF (78.6 kB) (78.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 189/2011
 Zmluva o nájme 189.PDF (171.9 kB) (171.9 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 190/2011
 Zmluva o nájme 190.PDF (169 kB) (169 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 191/2011
 Zmluva o nájme 191.PDF (170.3 kB) (170.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 192
 Zmluva o nájme 192.PDF (169.1 kB) (169.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 193
 Zmluva o nájme 193.PDF (169.8 kB) (169.8 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 195
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku 195.PDF (155.9 kB) (155.9 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 196
 Zmluva o poskyt. soc. sl. v útulku 196.PDF (154.8 kB) (154.8 kB)

 
Zmluva o rozšírenom zdravotnom poistení, zverejnená 17.3.2011
 Zmluva_union.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
NZ č.4457/11 - prenájom hrob.miesta - zverejn.14.3.2011
 NZ č.445711.PDF (1.6 MB) (1.6 MB)

 
NZ č.4463/11 - prenájom hrob.miesta - zverejn.14.3.2011
 NZ č.446311.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.4464/11 - prenájom hrob.miesta - zverejn.14.3.2011
 NZ č.446411.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1969/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 14.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.196907.PDF (964.5 kB) (964.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3255/08 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.325508.PDF (865 kB) (865 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3049/08 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ 304908.PDF (879.6 kB) (879.6 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.113/07 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.11307.PDF (873.4 kB) (873.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3716/08 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dod.č.1.k NZ č.371608.PDF (977.2 kB) (977.2 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2286/07 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ 228607.PDF (780.9 kB) (780.9 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3115/08 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.311508.PDF (896.7 kB) (896.7 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.791/07 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.79107.PDF (835.8 kB) (835.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.78/07 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.7807.PDF (835.7 kB) (835.7 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.273/07 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.27307.PDF (955 kB) (955 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.3225/08 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.322508.PDF (995.7 kB) (995.7 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1023/07 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.102307.PDF (936.4 kB) (936.4 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.846/07 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.84607.PDF (835.5 kB) (835.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.290/07 - prenájom hrob.miesta - zver.21.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.29007.PDF (860.5 kB) (860.5 kB)

 
NZ č.4465/11 - prenajom hrob.miesta - zverejn.21.3.2011
 NZ č.446511.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4466/11 - prenajom hrob.miesta - zverejn.21.3.2011
 NZ č.446611.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4467/11 - prenajom hrob.miesta - zverejn.21.3.2011
 NZ č.446711.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
NZ č.4468/11 - prenajom hrob.miesta - zverejn.21.3.2011
 NZ č.446811.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4469/11 - prenajom hrob.miesta - zverejn.21.3.2011
 NZ č.446911.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4470/11 - prenajom hrob.miesta - zverejn.21.3.2011
 NZ č.447011.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.1189/07 - prenajom hrob.miesta - zverejn.21.3.2011
 NZ č.118907.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č. 126201006, zverejnený dňa 21.03.2011
 Dodatok č.1 k NZ č. 126201006.PDF (61 kB) (61 kB)

 
Kúpna zmluva č.132201106, zverejnená dňa 22.03.2011
 Kúpna zmluva č.132201106.PDF (161.5 kB) (161.5 kB)

 
Zámenná zmluva č.167201106, zverejnená dňa 22.03.2011
 Zámenná zmluva č.167201106.PDF (147.2 kB) (147.2 kB)

 
Zmluva o poskytnutí soc. sl. v útulku č. 224
 Zmluva o soc.slu. v Útulku č. 224.PDF (156.6 kB) (156.6 kB)

 
Kúpna zmluva č. 131201106, zverejnená dňa 23.03.2011
 Kúpna zmluva č. 131201106.PDF (267.7 kB) (267.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 227
 Zmluva o nájme č. 227.PDF (307.1 kB) (307.1 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 228
 Zmluva o nájme 228.PDF (306.4 kB) (306.4 kB)

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 4/2011, zverejnené dňa 23.3.2011
 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 4-2011.PDF (281.7 kB) (281.7 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie - Združenie žien Slovenska, zverejnené 24.3.2011
 Zmluva_poskytnutie_dotacie_Zdruzenie_zien.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, zverejnené 24.3.2011
 Dohoda_poskytnutie_prispevku_aktivacna_cinnost.pdf (5.6 MB) (5.6 MB)

 
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 1/2010/Va - predaj tonerov (zverejnená 25.3.2011)
 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 1-2010-Va -JURIGA spol.s.r.o.pdf (137.9 kB) (137.9 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č.20-02-2003, zverejnená dňa 25.03.2011
 Dohoda o ukončení NZ č. 20-02-2003.PDF (187.9 kB) (187.9 kB)

 
Zmluva o nájme č. 96201106, zverejnená dňa 25.03.2011
 Zmluva o nájme č. 96201106.PDF (779.7 kB) (779.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 237/2011 - zverejnená 28. 03. 2011
 Zmluva o nájme č. 237.PDF (293.5 kB) (293.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme zo dňa 05.10.2009, zverejnené 28.03.2011
 Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme zo dňa 05.10.2009.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Zmluva o dielo - PD-oprava miestnej komunikácie na ulici Môťovská, Novozámocká a J. Bottu vo Zvolene, zverejnené 28.03.2011
 Zmluva o dielo - PD-oprava MK na ulici Môťovská, Novozámocká a J. Bottu vo Zvolene.pdf (4.7 MB) (4.7 MB)

 
Kúpna zmluva č.165201106, zverejnená dňa 28.03.2011
 Kúpna zmluva č. 165201106.PDF (259 kB) (259 kB)

 
Kúpna zmluva č.83201106, zverejnená dňa 29.03.2011
 Kúpna zmluva č.83201106.PDF (710 kB) (710 kB)

 
Zmluva o obstaraní vstupeniek OZ KUL-TUR, zverejnené 29.3.2011
 Zmluva_OZKul_tur_L_S_Bl.pdf (966.1 kB) (966.1 kB)

 
Zmluva o obstaraní vstupeniek OZ KUL-TUR, zverejnené 29.3.2011
 Zmluva_OZKul_tur_Arena.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Kúpna zmluva č.102201106, zverejnená dňa 29.03.2011
 Kúpna zmluva č.102201106.PDF (721.2 kB) (721.2 kB)

 
NZ č.4471/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 NZ č.447111.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4478/11 -prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 NZ č.447811.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4477/11 -prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 NZ č.447711.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4476/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 NZ č.447611.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
NZ č.4474/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 NZ č.447411.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4473/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 NZ č.447311.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
NZ č.4472/11 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 NZ č.447211.PDF (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1530/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.153007.PDF (776.9 kB) (776.9 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1330/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.133007.PDF (792.5 kB) (792.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1770/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 Dodatok č.1k NZ č.177007.PDF (934 kB) (934 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.840/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.84007.PDF (815.5 kB) (815.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2406/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.240607.PDF (782.8 kB) (782.8 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.1431/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.143107.PDF (801.5 kB) (801.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.2238/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.223807.PDF (817.5 kB) (817.5 kB)

 
Dodatok č.1 k NZ č.512/07 - prenajom hrob.miesta - zverejnene 29.3.2011
 Dodatok č.1 k NZ č.51207.PDF (794.3 kB) (794.3 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Športovo strelecký klub, zverejnené 29.3.2011
 Zmluva_sportovo strelecky klub.pdf (635.3 kB) (635.3 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Zvolenský spevácky zbor, zverejnené 29.3.2011
 Zmluva_dotacie_Zvolensky spevacky zbor.pdf (760.6 kB) (760.6 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Sclerosis Multiplex, zverejnené 29.3.2011
 Zmluva_dotacia_Klub Sclerosis Multiplex.pdf (704.2 kB) (704.2 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Parkinson Slovensko, zverejnené 29.3.2011
 Zmluva_dotacia_Spoločnosť Parkinson Slovensko.pdf (669.4 kB) (669.4 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-OZ KUL-TUR, zverejnené 29.3.2011
 Zmluva_dotaciaOZ KUL-TUR.pdf (709.4 kB) (709.4 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-N sport, zverejnené 29.3.2011
 Zmluva_dotacia N Sport.pdf (450 kB) (450 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-Karate klub, zverejnené 29.3.2011
 Zmluva_Dotacia_Karate klub Zvolen.pdf (519.8 kB) (519.8 kB)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie-TJ Elan, zverejnené 29.3.2011
 Zmluva_dotacia_TJ Elán.pdf (680.6 kB) (680.6 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 245 - zverejnená 31. 03. 2011
 Zmluva o nájme bytu 245 .PDF (278.5 kB) (278.5 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 246/2011 - zverejnená 31. 03. 2011
 Zmluva o nájme btu č. 246.PDF (278.7 kB) (278.7 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 247/2011 - zverejnená 31. 03. 2011
 Zmluva o nájme č. 247.PDF (170.2 kB) (170.2 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 248/211 - zverejnená 31. 03. 2011
 Zmluva o nájme bytu 248.PDF (170.8 kB) (170.8 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 249/2011 - zverejnená 31. 03. 2011
 Zmluva o nájme bytu č2 249.PDF (169.9 kB) (169.9 kB)

 
Kúpna zmluva č.64201106, zverejnená dňa 30.03.2011
 Kúpna zmluva č.64201106.PDF (389.3 kB) (389.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 252/2011 - zverejnená 31. 03. 2011
 Zmluva o nájme č. 2522011.PDF (177.8 kB) (177.8 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 253/2011 - zverejnená 31.03.2011
 Zmluva o nájme č. 2532011.PDF (282.5 kB) (282.5 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č. 7/2009, zverejnené dňa 31.3.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 7-2009.PDF (134.4 kB) (134.4 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č.40/2010,zverejnené dňa 31.3.2011
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 40-2010 .PDF (131.6 kB) (131.6 kB)

 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č. 8/2009, zverejnené dňa 31.3.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 8-2009.PDF (137.5 kB) (137.5 kB)

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č. 17/2010, zverejnené dňa 31.3.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 17-2010.PDF (132.4 kB) (132.4 kB)

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt. soc. služby v jedálni č. 21/2010, zverejnené dňa 31.3.2011
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby v jedálnič. 21-2010.PDF (133.2 kB) (133.2 kB)

 
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. soc. služby č. 29/2009,zverejnené dňa 31.3.2011
 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovní soc. služby č. 29-2009.PDF (131.3 kB) (131.3 kB)

 
Zmluva o nájme bytu 258/2011 - zverejnená 31.03.2011
 Zmluva o nájme č. 2582011.PDF (374.1 kB) (374.1 kB)

 
Licenčná zmluva eSlovensko č.259/2011, zverejnená 31.3.2011
 zmluva_eSlovensko1.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, zverejnené 31.03.2011
 úrazové poistenie UoZ .pdf (774.1 kB) (774.1 kB)

 

Zmluvy zverejnené vo februári 2011

Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č.1907200406, zverejnená dňa 2.2.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 03/2011, zverejnené dňa 04.02.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni č. 04/2011, zverejnené dňa 04.02.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 02/2011, zverejnené dňa 04.02.2011

 
Zmluva o dielo č. 21202011

 
Zmluva o poskytnutí dotácie Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia, zverejnené 7.2.2011

 
Zmluva o nájme bytu 55/2011

 
Zmluva o údržbe pieskovísk, zverejnené 07.02.2011

 
Zmluva o údržbe detských ihrísk, zverejnené 07.02.2011

 
Zmluva o dielo - výsadba a údržba kvetinových záhonov na území mesta, zverejnené 07.02.2011

 
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 567200406, zverejnený dňa 10.02.2011

 
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 404200806, zverejnený dňa 10.02.2011

 
Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku 13/70

 
Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku 14/71

 
Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku 15/72

 
Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku 16/73

 
Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku 17/74

 
Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku 18/75

 
Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku 19/76

 
Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku 20/77

 
Zmluva o poskytnutí dotácie - DJGT, zverejnené 14.2.2011

 
Zmluva oposkytnutí sociálnych služieb v útulku Nádej

 
Zmluva o poskytnutí soc. služieb v útulku 22-79

 
Zmluva o poskyt. soc. služieb v útulku

 
Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku 24-81

 
Dohoda o ukončení NZ č. 173200906, zverejnená dňa 14.02.2011

 
Nájomná zmluva č. 48201106, zverejnená dňa 14.02.2011

 
Nájomná zmluva č. 57201106, zverejnená dňa 14.2.2011

 
Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku 25/85

 
Dodatok č.6 k zmluve o dielo č.52/2005, zverejnený 17.02.2011

 
Dodatok č. 17 - 88 k Mandátnej zmluvy uzatovenej so SBD

 
Kúpna zmluva č. 42201106, zverejnená dňa 21.02.2011

 
kúpna zmluva č.40201106, zverejnená dňa 21.02.2011

 
Dodatok k zmluve o pripojení - T-mobile, zverejnená 23.2.2011

 
Zmluva o obstaraní predaja vstupeniek, zverejnená 23.2.2011

 
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní bezpečnostných služieb, zverejnená dňa 23.02.2011

 
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. 35200706, zverejnený dňa 24.02.2011

 
Nájomná zmluva č. 12201106, zverejnená dňa 24.02.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2394/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.2.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2393/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.2.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.4252/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.2.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3584/08 - prenájom hrob.miesta - zver.24.2.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3887/09 - prenájom hrob.miesta - zver.24.2.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3066/08 - prenájom hrob.miesta - zver.24.2.2011

 
NZ č.4456/11 - prenájom hrob.miesta - zver.24.2.2011

 
NZ č.4458/11 - prenájom hrob.miesta - zver.24.2.2011

 
NZ č.4459/11 - prenájom hrob.miesta - zver.24.2.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1024/07 - prenájom hrob.miesta - zver.24.2.2011

 
Zmluva o dielo - Archeologický výskum na Pustom hrade vo Zvolene, v polohe Dolný hrad, zverejnené 28.02.2011

 
Zmluva o nájme bytu 18-118/2011

 
Zmluva o nájme bytu 19-119/2011

 
Zmluva o nájme bytu 20-120/2011

 
Zmluva o nájme bytu 21-121/2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.590/07 - prenájom hrob.miesta - zver.1.3.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.674/07 - prenájom hrob.miesta - zver.1.3.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.914/07 - prenájom hrob.miesta - zver.1.3.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3266/08 - prenájom hrob.miesta - zver.1.3.2011

 
NZ č.4460/11 - prenájom hrob.miesta - zver.1.3.2011

 
NZ č.4461/11 - prenájom hrob.miesta - zver.1.3.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1674/07 - zverejnené 1.3.2011

 

Zmluvy zverejnené v januári 2011

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, zverejnené 12.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v jedálni, zverejnené 14.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v jedálni, zverejnené 14.01.2011

 
Dodatok č. 4 k Zmluve na zabezpečenie správy a údržby plôch areálu Pustého Hradu - Zvolen, zverejnené 19.01.2011

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zvolen Unionka - obnova bytového domu č. 1229, zverejnené 19.01.2011

 
Zmluva o dielo - Prevádzkovanie a údržba fontány na Námestí SNP vo Zvolene, zverejnené 19.01.2011

 
Zmluva o dielo - Zvolen Unionka - Obnova bytového domu č. 1229, zverejnené 19.01.2011

 
Zmluva o obstaraní predaja vstupeniek, zverejnené 19.01.2011

 
NZ č.4442/10 - prenájom hrobového miesta

 
NZ č.1532/07 - prenájom hrobového miesta

 
NZ č.444110 - prenájom hrobového miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.1827/07 - prenájom hrobového miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.1702/07 - prenájom hrobového miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.1804/07 - prenájom hrobového miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.3634/08 - prenájom hrobového miesta

 
NZ č.4438/10 - prenájom hrobového miesta

 
NZ č.4443/10 - prenájom hrobového miesta

 
NZ č.4444 - prenájom hrobového miesta
 NZ č.4444.PDF (1.6 MB) NZ č.4444.PDF (1.6 MB)

 
NZ č.4440/10 - prenájom hrobového miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.2284/07

 
Dodatok č.1 k NZ č.3162/08 - prenájom hrobového miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.521/07 - prenájom hrobového miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.3738/08 - prenájom hrobového miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.120/07 - prenájom hrobového miesta

 
Dodatok č.1 k NZ č.2349/07 - prenájom hrobového miesta

 
Dodatok č. 1 ku KZ č. 343201006, zverejnené dňa 24.1.2011

 
Zmluva o platení čiastočnej úhrady č. 2011/1 zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 1/2011, zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní služieb v útulku 8/2011, zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v útulku 10 - 31,zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v útulku 5 - 29,zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní služieb v útulku 3 - 26, zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní služieb v útulku 6 - 28, zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní služieb v útulku 4 - 27, zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní služieb v útulku 1 - 24, zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní služieb v útulku 9 - 30, zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní služieb v útulku 12 - 33, zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní služieb v útulku 7 - 34, zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní služieb v útulku 11 - 32, zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o poskytovaní služieb v útulku 2 - 25, zverejnené 25.01.2011

 
Zmluva o údržbe a prevádzkovaní plagátovacích plôch, zverejnené 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.833/07 - prenájom hrobového miesta , zverejnené 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.398/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.834/07 - prenájom hrob.miesta,zverejnené 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2179/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2537/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.2684/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené dňa 26.1.2011

 
Dodatok č.1k NZ č.3901/09 - prenájom hrob.miesta - zverejnené dňa 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3661/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.1635/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené dňa 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.314/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3595/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené dňa 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3133/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené dňa 26.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.941/07 - prenájom hrob.miesta - zverejnené dňa 26.1.2011

 
KZ č.380201006 zverejnená 28.1.2011
 KZ 380201006.PDF (411.9 kB) KZ 380201006.PDF (411.9 kB)

 
Dohoda o ukončení NZ č. 422-11-2003, zverejnená 28.1.2011

 
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2493200506, zverejnený 28.1.2011

 
Dodatok č.1 k NZ č.3536/08 - prenájom hrob.miesta - zverejnené 28.1.2011

 
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 85201006, zverejnený dňa 31.1.2011

 
Kúpna zmluva č. 1201106, zverejnená dňa 31.1.2011

 
Kúpna zmluva č. 15201106, zverejnená dňa 31.1.2011

 
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z., zverejnená 31.1.2011

 
Kúpna zmluva č. 21201106, zverejnená dňa 1.2.2011

 
NZ č.4445/11 - prenájom hrob.miesta